زرانگوش زرانگوش http://zrangosh.mihanblog.com 2018-04-20T18:21:15+01:00 text/html 2011-04-16T08:23:47+01:00 zrangosh.mihanblog.com نیم نگاهی به تاریخ عیلام http://zrangosh.mihanblog.com/post/30 ایلام در دوران طلایی خود از اقتدار خاصی برخوردار بود، اما در این سال به دست آشور بانی‌پال (پادشاه آشور) به خاك و خون كشیده شد و منقرض گردید. <BR>در كتیبه سنگی گل‌گل ملكشاهی چنین آمده است: 'خاك شهر شوشان و ماداكتو و شهرهای دیگر را تماماً به آشور كشیدم و در مدت یك ماه و یك روز كشور ایلام را با تمامی عرض آن جاروب كردم. من این مملكت را از عبور حشم و گوسفند و نغمات موسیقی بی‌نصیب ساخته و به درندگان، مارها، جانوران كویر و غزال اجازه دادم كه آن را فرا گیرند'. <BR>در زمان ساسانیان ایلام جزء سرزمین پهله یعنی استان بزرگی كه بعداً اعراب آن را جبال یا كوهستان نامیدند بوده؛ سرزمینی كه پادشاهان اشكانی نخستین پادشاهی را از آنجا آغاز كردند. <BR>از شهرهای مهم و مشهور دوره ساسانی در ایلام امروزی شهر تاریخی 'سیروان' واقع در شهرستان شیروان چرداول و شهر تاریخی 'سیمره' واقع در شهرستان دره‌شهر اشاره كرد. <BR>والیان ابوقداره در زمان حكومت اتابكان لر به مناسبت نام حسین‌قلی‌خان والی ابوقداره به دهبالا (ایلام كنونی) حسین‌آباد گفته‌اند. <BR>در این سرزمین آثار و تپه‌های تاریخی فراوانی از هزاره‌های هفتم و هشتم قبل از میلاد تا دوران قاجاریه وجود دارد و مهمترین دوره‌ای كه آثار آن بیشتر جلب توجه می‌كند آثار و بناهای دوره ساسانی است كه این دو حكایت از اهمیت ویژه این سرزمین در زمان امپراطوری بزرگ ساسانی است. <BR>استان ایلام به دلیل بهره گیری از تنوع فوق العاده آب و هوایی و وجود مراتع سرسبز در هر فصل سال در نقاط مختلف استان، زمینه مساعدی را برای زندگی عشایر استان و دیگر استانهای همجوار فراهم نموده است. <BR>در حالی كه در مناطق شمالی استان هوا سرد و كوه ها سفید پوشند، هوای گرم و طبیعت بكر و سرسبز مناطق جنوبی استان پذیرای گردشگران و مسافران طبیعت است.استعداد تورسیم عشایر در این استان در حد توریسم تاریخی، طبیعی و مذهبی است. <BR>دختران زیبای كرد صبح هر روز مشك های پر از دوغ تازه را آماده و همراه نان داغ محلی كه دست پخت مادر است برای مردان خانه مهیا نموده تا با توكل بر خدا روز خوب و فعالی را شروع نمایند. و این سروش روز خوبی برای خانواده است!! <BR>استقرارهای كوچ&shy;نشین منطق? سیمره بیشتر در پشته&shy;ها و تنگه&shy;هایی كه به این پشته&shy;ها ختم می&shy;شوند شكل گرفته است. این محل&shy;ها در مسیرهای تاریخی كوچ&shy;نشینان قرار دارند كه از سرزمینهای گرمسیری شمال خوزستان و دهلران به مناطق كوهستانی و ییلاقی در منطق? ماهیدشت كرمانشاه تا حوالی همدان كوچ می&shy;كنند. <BR>كوه كبیركوه و پشته&shy;های آن در ارتباط با منطق? سیمره یكی از گذرگاههای مهم این كوچ&shy;نشینان در طول تاریخ بوده است و به همین دلیل استقرارهایی در این قسمتها به وجود آمده است. <BR>استقرارهای پشته زرانگوش و غارهای این تنگه بیانگر استقرارهای كوچ نشین و گذر آنها از این تنگه می&shy;باشد كه به طور فصلی در این محل&shy;ها اقامت گزیده&shy;اند. <BR>توالی فرهنگی استقرارهای دشت سیمره دارای نوسان است. تاكنون محلی متعلق به دور? پارینه سنگی و میان سنگی در منطقه گزارش نشده است. <BR>استقرارهای دوره نوسنگی و نحوه مكان گزینی آنها در حاشی? دشت سیمره قابل توجه است. استقرارهای مختلف دوره كالكولیتیك یكباره در منطق? سیمره به صورت فراوانی شكل گرفته كه بیشتر آنها دارای مساحت قابل توجه در ارتباط با زندگی روستانشینی هستند. <BR>به نظر می&shy;رسد استقرارهای موقت دور? نوسنگی با تحول فرهنگی به مرحل? روستانشینی رسیده&shy;اند و جمعیت در این دوره بسیار زیادتر شده و به همین دلیل استقرارهای قابل توجه&shy;ای را شكل داده&shy;اند. <BR>منطقه سیمره در این دوره دارای ارتباطات مهمی با فرهنگ شوشان در جنوب غرب ایران و فرهنگ كالكولیتیك حوز? غرب ایران بوده است. <BR>در دور? كالكولیتیك جدید فرهنگ محلی با سبك سفال منقوش دو رنگ پیشكوه غربی نیز در این منطقه وجود دارد و همچنین دارای قرابتهای فرهنگی با دوره اوروك در بین&shy;النهرین می&shy;باشد. از ویژگیهای دیگر منطقه در اواخر دوره كالكولیتیك وارد شدن آن به مرحل? آغاز نگارش و وجود شاخصهای فرهنگی این مرحله، از جمله سفال لبه واریخته، در چند سایت است. <BR>با گونه&shy;شناسی و مقایسه سفالها در اكثر محوطه&shy;های شاخص می&shy;توان اظهار داشت كه دره سیمره در منطق? دره&shy;شهر از حلقه&shy;های اتصال فرهنگی حوز? لرستان و خوزستان شمالی است و مطالعة نحوة شكل گیری و سیر تحول استقراهای دوران پیش از تاریخ در دره سیمره و چگونگی ارتباط آن با حوزة غرب و جنوب غرب ایران، افقهای جدیدی را در مطالعات پیش از تاریخ غرب ایران روشن خواهد كرد. <BR>هر چند اكنون نیز می توان جایگاه دوره پیش از تاریخ دشت سیمره را با توجه به مطالعات انجام گرفته، در جدول گاهنگاری پیش از تاریخ غرب ایران مشخص كرد؛ ولی این مهم بهتر است پس از كاوش و گمانه زنی برخی از مكانهای شاخص دره سیمره به روش نوین و سیستماتیك انجام گیرد. <BR>شهر تاریخی سیروان یكی دیگر از شهرهای ساسانی استان ایلام است كه در شهرستان شیروان چرداول قرار گرفته است. این شهر مركز ایالت ماسبذان بوده كه آثار معماری و بناهای آن كاملاْ مشهود است. <BR>شهر تاریخی سیمره یكی از شهرهای تاریخی استان ایلام است كه در حاشیه غربی شهر دره شهر واقع شده است. طی 9 فصل كاووش در این شهر گچبریهای منحصر به فردی از بناهای این شهر تاریخی بدست آمد كه در نوع خود بی نظرند. این شهر مربوط به اواخر دوره ساسانی و قرون اولیه اسلامی است و مركز ایالت مهرجانقذق یا مهرجانكدك بوده است. <BR>در ارتفاعات 'شای ماران' چنان منطقه اركوازی بخش چوار، با 1060 متر ارتفاع از سطح دریا یك باغ زیتون محلی وجود دارد كه طبق گفته اهالی محل و نیز اعلام نظر كارشناسان فن، قدمت آنها به حدود 2000 سال می‌رسد. <BR>این زیتونها از نوع محلی‌اند كه به دلیل آب و هوای مناسب محل (گرم و خشك) در طول سالیان متمادی همچنان به پابرجا مانده‌اند. <BR>در كنار این باغ كوچك یكی از محوطه‌ها و قبرستانهای دوره تاریخی (احتمالاً اشكانی ـ ساسانی) وجود دارد كه وجود این باغ در كنار این محوطه ادعای 2000سال قدمت این درختان را تا حدودی تأیید می‌كند. <BR>این درختان با قطر ریشه بیش از 5/2متر و ارتفاع بیش از 3 متر همواره در طول سالیان متمادی بر اثر شرایط آب و هوایی و نیز عوامل انسانی و طبیعی، خشك و دوباره رشد كرده‌اند. <BR>خوشبختانه جهاد كشاورزی استان با نصب تابلو هشدار، اهمیت این درختان را برای مردم متذكر شده است.امید است با ثبت این درختان در فهرست میراث طبیعی كشور، به حفظ آنها بیشتر كمك شود. <BR>پشت قلعه از دیگر نشانه های قدمت تاریخی استان ایلام است كه در فاصله پنج كیلومتری در ناحیه جنوبی شهرستان آبدانان و در شمال غربی روستای پشت قلا بر روی تپه‌ای بلند قرار دارد كه رودخانه دویرج از پای آن می‌گذرد. <BR>این اثر یكی از آثار دوره ساسانی است كه مصالح ساخت آن از قلوه سنگهای رودخانه‌ای و گچ نیم‌كوب تشكیل شده است. <BR>آثار به جا مانده از این اثر ارزشمند شامل برجهای نگهبانی، بارو، شاه‌نشین، اتاق‌های مسكونی و پلكان است. <BR>باروی بیضوی شكل كه ارتفاع آن به سه متر می‌رسد محوطه قلعه را در بر گرفته است. دیوارهای بیرونی و اصلی قلعه تقریبا سالم مانده است. این دیوارها قلعه را به سه قسمت مجزا تقسیم می‌كنند. <BR>در قسمت غربی قلعه، آثار برج دیده می‌شود و سوراخی بر روی برج قسمت جنوبی قلعه است كه كاربری آن دیده‌بانی است. بر باروها و دیوارهای آن، برجهایی با فواصل تقریباً مساوی در اطراف دژ به صورت كنگره‌دار ساخته شده كه دارای اتاق‌های كوچك دیده‌بانی و طاق‌های قوسی شكل است. <BR>در منتهی‌الیه قسمت جنوبی و جنوب شرقی دژ، شاهنشین قلعه و اتاق‌های مسكونی قرار دارند كه یك چهارم دژ را تشكیل می‌دهند و مابقی محوطه قلعه است. <BR>این قسمت دارای اتاق‌هایی با تاق‌های نیم‌دایره و تاقچه‌ها و طاقنماهایی است كه گاه قطر دیوار آن به یك متر می‌رسد. این قلعه جنبه نظامی داشته و دور تپه‌ها كانالی طبیعی قرار دارد كه مانند خندقی از دژ محافظت می‌كند. در یك قسمت از این خندق طبیعی رودخانه دویرج عبور می‌كند. <BR>سنگ نوشته گل گل از دیگر آثار تاریخی استان ایلام است كه این اثر در 8 كیلومتری شهر ملكشاهی شهرستان مهران و بر دیوار شرقی تنگه كوچكی كه روستای گل گل در دهانه آن استقرار یافته قرار دارد . <BR>این سنگ نوشته به خط میخی به زبان آشوری ، بر روی نمای دیوار شرقی صخره ای بالاتر از روستای گل گل ملكشاهی به ابعاد 90× 135 سانتی متر به شكل مستطیل به طور عمودی نقش شده و در وسط آن پادشاه آشوری به صورت برجسته با شمشیر حمایل به ارتفاع 135 سانتی متر قرار دارد . <BR>تمامی سطح كتیبه پس از صاف نمودن سطح آن به عمق سه سانتی متر و برجسته نشان ، پیكر پادشاه با خطوط كنده كاری شده میخی پوشانده شده است. سطرها به وسیله یك خط افقی كنده از هم دیگر متمایز گشته اند . <BR>ارتفاع نقش برجسته از سطح زمین 270 سانتی متر است . متن كتیبه از فتح ایلام و لرستان ( قلمرو كاسی‌ها) به وسیله آشوری‌ها حكایت می كند . بخشی از كتیبه به شرح زیر است : خدایان بزرگ از راه لطف در محفل خود مرا بر روی تخت شاهی پدرم گذاشتند و آنها تسلط بر روی زمین را به من واگذار كردند. <BR>سنگ نوشته آشوری (گل گل) ملكشاهی بر دیواره كوهی در جوار روستای گل گل در فاصله 25 كیلومتری شهر ایلام حكاكی شده است. این سنگ نوشته به زمان حكمرانی آشور بانی پال متعلق می باشد كه حدود سه هزار سال پیشینه تاریخی دارد. بر روی آن سنگ، نقش برجسته پیكره یك سرباز آشوری با كلاه خود، همراه با ماه و ستاره در بالای سر آن و در حالیكه پیكانی در دست دارد حك شده است . در قسمت پایین سنگ نوشته آشوری ، چند جمله به خط میخی به چشم می خورد كه ترجمه گردیده است. <BR>سنگ نوشته قلعه والی در قلعه والی در مركز شهر ایلام قرار دارد و مضمون این سنگ نوشته در ارتباط با زمان ساخت قلعه والی در سال 1326 هجری شمسی می باشد و متن آن چنین است: 'به معماریت عالیجاه خیر الحاج حاجی درویشعلی كرمانشاهی و به نظارت معتمد السلطان مكرم عم عالی مقام صید جواد خان سرتیپ والی زاده. <BR>تپه ورده كبود از دیگر آثار دیدنی و تاریخی ایلام است كه این تپه در فاصله 20 كیلومتری شمال غربی ایلام و در نزدیكی رود كشكان واقع شده است. باستان شناسان در گودال قائمی كه به طول 26 متر و عرض 11 متر در این تپه ایجاد كرده اند، تعداد زیادی گور یافته اند. این گورها شامل قلوه سنگهایی هستند كه به خاطر استحكام سقف گورها به كار برده شده اند. اجساد داخل گورها به حالت خمیده و همراه با اشیای قیمتی (از جنس مفرغ) و همچنین سلاح متوفی (از جنس آهن) تدفین شده اند. پیشینه آثار كشف شده در گورستان وركبود متعلق به اواخر سده هشتم ق.م و آغاز سده هفتم ق.م است. <BR>سنگ نوشته تنگه قوچعلی نیز در ضلع شرقی مسیر تونل آزادی ایلام بر دیواره سنگی كوه انار سنگ واقع شده است كه این نوشته تاریخی به ابعاد 50 در 70 سانتی متر در دوران قاجار و حكومت والیان پشتكوه حك گردیده است. خط این سنگ نوشته خط نستعلیق می باشد. <BR>سنگ نوشته تخت خان ،این سنگ نوشته بر روی سنگی عظیم به ابعاد 1 در 2 متر در مكانی به نام تخت خان (34 كیلومتری جاده ایلام_مهران) حك شده و اطلاعات آن در رابطه با تاریخ ایلام و حكمرانان آن می باشد. <BR>به امیدآنكه همه تاریخ دوستان با ارزش و اهمیت تاریخ باستانی ایلام آشنا شده و برای دیدن این آثار ارزشمند تاریخی به استان ایلام كه مهد سادگی و صمیمت است سفر كنند و از دیدن طبیعت بكر و زیبای این استان لذت ببرند. <BR> text/html 2011-04-14T09:09:18+01:00 zrangosh.mihanblog.com زندگینامه شاکه و خان منصور http://zrangosh.mihanblog.com/post/29 <SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">شاکه وخان منصور ازشاعران بزرگ ومشهور کرد هستند .در استان های غرب وشمال غرب کشور ، نامی آشنا وگفتاری شیرین وآوازه ای بلند دارند. نامشان دمساز مجالس ، محافل وشب نشینی های مردمان عشایرنشین این مناطق است.</SPAN> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">خان منصور به سال 1105<SPAN>&nbsp; </SPAN>ه.ق در منطقه جوزر ایوان پا به عرصه وجود نهاد.نژاد او از ایل کلهر وخان منطقه ایوان در زمان حکومت نادر ش<SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">در مورد اینکه چکونه به این منصب رسیده سخن چنین است؛ قبل از منصور تعدادی خان بر منطقه ایوان واطراف آن حکومت داشته اند .</SPAN>اه افشار بوده است .</SPAN> </P><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">&nbsp;اینان با حکومت عثمانی ارتباط سری داشته واین امر همواره برای حکومت مرکزی و والیان ناگوار بوده است ،والیان بنا براسناد موجود از زمان حسین خان تا زمان غلامرضا خان برلرستان وپشتکوه حاکمیت داشته اند.والیان زمان نادرشاه علی مردان خان ومیر حسین ثانی بوده اندولی چون از میرحسین ثانی در کتب موجود زیاد نام برده نشده است والی مقتدر زمان نادرشاه ، علیمردان خان بن حسین خان می باشد . ارتباط خوانین ایوان با حکومت عثمانی با حمله نیروهای والی وطرفداران منصور پایان می پذیرد وخوانین قبلی از ایوان فرار می کنندودر منطقه شرفشه و تنگه شمیران مستقر می شوند . وجود آنها همواره خان را به خود مشغول می کند تا با ترفندی ماهرانه آنها را غافلگیر وبه قتل وعام آنها پرداخت .</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">خان منصور خود جوانی خوش سیما وخوش سخن بوده است . طبیعت زیبای منطقه ،شکار وخوشگذرانی به وی طبعی لطیف وکلامی موزون داده است . گاهی به شعرا الهام می شود که اکثرا مقرون به صحت است از آن جمله گویند قبل از این که خان منصور شاکه را دیده باشد یا او را بشناسد ،گاهی خود را به آمدن همدمی نوید می دهد و این مصراع را زمزمه میکند:</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">شاکه<SPAN>&nbsp; </SPAN>ناوی<SPAN>&nbsp; </SPAN>تیه د<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>بوود<SPAN>&nbsp; </SPAN>و<SPAN>&nbsp; </SPAN>هام<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>فه ردم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">دم غروبی که شاکه برای فروش نمک به محل اسکان خان واطرافیانش می آید و بساط معامله وسود وسودا را پهن می کند ، مشتریان زیادی از زنان وزیبارویان ایوانی وکلهر را دور خود جمع می کند .زنان ودختران بطور عادی وبی پرده با شاکه روبه رو می شدند و با او به جدال و معامله و بگو مگو می پردازند وشاکه با کمال بشارت وخوش برخوردی با آنها رو به رو<BR>می شود . خان این منظره را می بیند و می گوید درویشی او از خانی من بهتر است و با غیرت وغبطه به طرف شاکه می آید و میگوید:</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">خر<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>دیزه <SPAN>&nbsp;&nbsp;</SPAN>و<SPAN>&nbsp; </SPAN>خوه ت<SPAN>&nbsp; </SPAN>و<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>بوزه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">له ی<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>هووزه<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>مه وس<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>بچو<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>ئرا<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>او<SPAN>&nbsp; </SPAN>هووزه&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">شاکه بی درنگ پاسخ می دهد :</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">خر<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>دیزه<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>و<SPAN>&nbsp; </SPAN>خوه م<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>و<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>بوزه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">له یره<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>خِسمه<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>مامله م<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>وه<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>سوزه </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">خان منصور طبع لطیف شاکه را می پسندد او را به میهمانی خود می پذیرد .ملاقات او با شاکه نقطه شروع زندگی دوم خان است . خان انیس خود را می یابد واین دو بلبل نغمه خوان گاه وبی گاه ، روز وشب ، ماه وسال زیبایی طبیعت ونقش ونگار هستی را به رشته زیبای شعر خود می کشند.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">خان با معشوقه خود به نام شاهپرور ازدواج می کند و ثمره ازدواج او دو پسر به نام های میرزا و شاهان است . میرزا پسر بزرگ خان در ایام نوجوانی به دست پدرش در یک روز بهاری به دست پدرش در تنگه بیجارمنطقه بولی گاه شکار سهواً کشته می شود وشاکه و خان منصور</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">در رثای او اشعار سروده اند:</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">وه هار<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>خه وه ر<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>له<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>مردن<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>میرزام<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>نیاشتی </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">سپای<SPAN>&nbsp; </SPAN>گولانت<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>وه<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>ته رتیب<SPAN>&nbsp; </SPAN>کاشتی <BR><BR><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">گول<SPAN>&nbsp; </SPAN>و گولباخی ،<SPAN>&nbsp; </SPAN>شه وپره<SPAN>&nbsp; </SPAN>و<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>شه وبو</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">هه ر<SPAN>&nbsp; </SPAN>چوار<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>پری<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>من<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>هاوردی<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>ئه و<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>سوو</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">در باب سن شاکه به رای اتفاق صاحبنظران ، ده پانزده سالی از خان منصور کوچکتر بوده وبا این اوصاف تولد او بین سالهای 1115<SPAN>&nbsp; </SPAN>تا 1120<SPAN>&nbsp; </SPAN>ه.ق می باشد محل تولد او روستای پاقلعه در دهستان بولی می باشد آن چنانکه مردم روستای پا قلعه بخاطر ارادت به شاکه تا چند دهه پیش نام فرزندان خود را شاکه می گذاشتند.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">شاکه قبل از دیدار با خان منصور زنگی اش را با سختی ورنج می گذرانده ، واز نظر جسمی کوتاه اندام وریز جسه بوده است شغل او نمک فروشی ومادی پیر داشته است . همچنانچه ذکر شد<SPAN>&nbsp; </SPAN>ملاقات شاکه وخان منصور نقطه شروع زندگی این دو شاعر است در شعر گفتن چنان ذوقشان در هم آمیخته گشته که هر مصراع را که خان منصور می گفته مصراع بعد را شاکه<SPAN>&nbsp; </SPAN>فی البداهه جواب می داده است . شاکه در دربار خان منصور تشکیل خانواده میدهد اما صاحب فرزندی نمی شود و بعد از شکست خان منصور از علی خان ، شاکه از خان منصور جدا شده و به منطقه بولی فرار می کند و از آنجا به عراق می رود .شاکه از عمری طولانی برخوردار بوده واز ادامه زندگی او در عراق اطلاعی در دسترس نیست . مرگ او را به سال 1190 تا 1195 ه.ق بیان کرده اند.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">خان منصور دختری به نام شاهپرور در خواب می بیند و عاشق او میشود شاکه جریان را جویا می شود :</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">خان مه سور<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>چه ته<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>مه س<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>و<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>خوماری</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">مه ر<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>ج ویای<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>مه لهه م<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>کام<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>ده رده یاری</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">شاکه<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>شاری<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>دیم !<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>شاکه<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>شاری<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>دیم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">وه دیده ت قه سه م<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>عه جه و<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>شاری دیم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">شه ربه تی وه ده س دکانداری<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>دیم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">دو باز<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>شه ش دانگ<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>له یه ک<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>سرپوش<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>دیم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">ئوردیی<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>عه زیم<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>له یه ک<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>خرووش<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>دیم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">تعبیر شاکه:</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">په ریت<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>بواچم<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>مانای<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ئه و<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN>&nbsp;</SPAN>شاره<BR>&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">بازار<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>خو<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>له شه<SPAN>&nbsp; </SPAN>،<SPAN>&nbsp; </SPAN>سه ر<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>خو<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>مناره</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">شه ربه ت<SPAN>&nbsp; </SPAN>خو<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>ده مه ، ده م<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>دکاندار<BR>ه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">دو<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>باز<SPAN>&nbsp; </SPAN>خو<SPAN>&nbsp; </SPAN>چه مه<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>له یه ک<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>سرپوشه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">ئوردی<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>خوو<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>زولفه<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>له<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>بان<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>گووشه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">آقای امامی معتقد است که شاهپرور زن ومعشوقه خان منصور نبوده بلکه همسر شخصی به نام مامه ناصر وساکن لکستان بوده است که به علت یاغی شدن او را به قندهار تبعید می کنند شاهپرور برای مامه ناصر می نویسد واو جواب می دهد:</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">مامه ناسرخان<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>دوجاره<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>یاخی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">خنجه ر<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>زرو<SPAN>&nbsp; </SPAN>سیم<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>زه رده<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>ده ماخی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">مامه<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ناسرخان<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>مه چوو<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>وه وراوه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">خه له<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>و<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>خه رمانت<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>گیشت<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>هان<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>وه<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>پاوه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">بوش<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>وه<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>شاپه روه ر<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>نه که ی<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>قال وقین</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">هامه<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>قه ندهار<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>له ژیر<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>بال<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>چین</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">شاکه که ل ره م<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>قتاران!<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>که ل ره م<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>قتاران<SPAN>&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">سوو<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>بچیم<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>وه<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>سه یر<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>که ل ره م<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>قتاران</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">گه ل<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>گه ل و<SPAN>&nbsp; </SPAN>تیپ تیپ ، سوو<SPAN>&nbsp; </SPAN>سدای<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>یاران</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">چو<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>قورازه ی<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>قاز<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>ئامین<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>وه<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>یاران</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">پرسام<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>ئه ی<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>چنار<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>غریب<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>شاران!</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">جاگه ی<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>عیش ونوش!<SPAN>&nbsp; </SPAN>گوزه رگای<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>یاران</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">پرسام<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ئه ی<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>چنار!<SPAN>&nbsp; </SPAN>شه م<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>شه مال<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>له رز</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">تو<SPAN>&nbsp; </SPAN>له<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>هه وای<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>کی<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>ئی قه ور<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>بوده<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>به رز</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">پرسام<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ئه ی<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>چنار<SPAN>&nbsp; </SPAN>په ی<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>کی<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>زه رده نی؟</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">مه ر<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>چو<SPAN>&nbsp; </SPAN>من<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>هجران<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>شه خسی<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>که رده نی؟</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">ئه وسا<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>توله ی<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>بوم<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>که فتم<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>له<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>داران</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">سه وز<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>کردم<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>له<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>به ین<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>شیش<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>مه غاران</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">گه ل<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>گه ل<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>نازاران<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>هاتن<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>وه<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>پاگه م</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">ته مه نگا<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>کردن<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>هه ر<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>سوو<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>له<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ساگه م</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">قی قه ی<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>نازاران<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>مه نیشت<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ئه و<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>شاخم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">منیش<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>له و<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>بووته و<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>به رز<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>بو<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ده ماخم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">له به س<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>ته مه نگای<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>زنج<SPAN>&nbsp; </SPAN>و<SPAN>&nbsp; </SPAN>خال<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>کردم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">یه سه<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>له و<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>بووته و<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>زه عیف<SPAN>&nbsp; </SPAN>و<SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN>زه ردم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 10pt">برگرفته از کتاب:دیوان اشعار وزندگینامه شاکه و خان منصور</SPAN> text/html 2010-09-04T20:53:32+01:00 zrangosh.mihanblog.com لاله واژگون كبیركوه http://zrangosh.mihanblog.com/post/26 <img src="http://ilam.irib.ir/components/com_joomgallery/img_pictures/_4/tabiat_6_20100529_1295792162.jpg" alt="لاله واژگون"> text/html 2010-09-01T09:55:59+01:00 zrangosh.mihanblog.com تصاویری از زندگی عشایر ایلام http://zrangosh.mihanblog.com/post/25 <span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; "><table border="1" width="100%" id="table5"><tbody><tr><td valign="top"><div id="PrintArea"><table dir="rtl" border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table1" height="100%"><tbody><tr><td align="center"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#111111" height="50" style="border-collapse: collapse; "><tbody><tr><td height="170" align="center"><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#C0C0C0" height="150" style="border-collapse: collapse; border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; "><tbody><tr><td width="120" height="100" align="center" style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; "><a class="c" target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=361"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/uploads/Ashayer_1026.JPG"><br><br><br></a></td><td width="120" height="100" align="center" style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; "><a class="c" target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=361"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/uploads/Ashayer%20(675)_1025.JPG"><br><br><br></a></td><td width="120" height="100" align="center" style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; "><a class="c" target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=361"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/uploads/Ashayer%20(364)_1020.JPG"><br><br>دامهای عشایر ایل میشخاص</a></td></tr><tr><td width="120" height="100" align="center" style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; "><a class="c" target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=361"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/uploads/Ashayer%20(639)_1019.JPG"><br><br><br></a></td><td width="120" height="100" align="center" style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; "><a class="c" target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=361"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/uploads/Ashayer%20(936)_1018.JPG"><br><br>ه</a></td><td width="120" height="100" align="center" style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; "><a class="c" target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=361"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/uploads/Ashayer%20(556)_1017.JPG"><br><br>بافت نمد توسط عشایر مهر ملكشاهی</a></td></tr><tr><td width="120" height="100" align="center" style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; "><a class="c" target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=361"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/uploads/Ashayer%20(204)_1016.JPG"><br><br><br></a></td><td width="120" height="100" align="center" style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; "><a class="c" target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=361"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/uploads/Ashayer%20(787)_1015.JPG"><br><br><br></a></td><td width="120" height="100" align="center" style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; "><a class="c" target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=361"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/uploads/Ashayer%20(1010)_1014.JPG"><br><br>كوخ نشینان عشایر ایل ماژین</a></td></tr><tr><td width="120" height="100" align="center" style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; "><a class="c" target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=361"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/uploads/Ashayer%20(258)_1013.JPG"><br><br><br></a></td><td width="120" height="100" align="center" style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; "><a class="c" target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=361"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/uploads/Ashayer%20(185)_1012.JPG"><br><br><br></a></td><td width="120" height="100" align="center" style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; "><a class="c" target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=361"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/uploads/Ashayer%20(42)_1011.JPG"><br><br>حمل دام توسط زن عشایر ملكشاهی</a></td></tr><tr><td width="120" height="100" align="center" style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; "><a class="c" target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=361"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/uploads/Ashayer%20(15)_1010.JPG"><br><br><br></a></td><td width="120" height="100" align="center" style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; "><a class="c" target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=361"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/uploads/Ashayer%20(35)_1009.JPG"><br><br><br></a></td><td width="120" height="100" align="center" style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; "><a class="c" target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=361"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/uploads/Ashayer%20(97)_1008.JPG"><br><br>كوچ عشایر ایل زنگنه</a></td></tr><tr><td width="120" height="100" align="center" style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; "><a class="c" target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=361"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/uploads/Ashayer%20(121)_1006.JPG"><br><br><br></a></td><td width="120" height="100" align="center" style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; "><a class="c" target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=361"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/uploads/Ashayer%20(25)_1004.JPG"><br><br><br></a></td><td width="120" height="100" align="center" style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; "><a class="c" target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=361"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/uploads/Ashayer%20(17)_1003.JPG"><br><br>پخت نان توسط زن عشایر ایل ملكشاهی</a></td></tr><tr><td width="120" height="100" align="center" style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; "><a class="c" target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=361"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/uploads/Ashayer%20(23)_1002.JPG"><br><br><br></a></td><td width="120" height="100" align="center" style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; "><a class="c" target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=361"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/uploads/19_1001.JPG"><br><br><br></a></td><td width="120" height="100" align="center" style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; "><a class="c" target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=361"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/uploads/17_1000.JPG"><br><br>تسلیح عشایر ایل ملكشاهی</a></td></tr><tr><td width="120" height="100" align="center" style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; "><a class="c" target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=361"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/uploads/18_999.JPG"><br><br></a></td><td width="120" height="100" align="center" style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; "><br></td><td width="120" height="100" align="center" style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; "><br></td></tr><tr><td width="120" height="100" align="center" style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; "><a class="c" target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=361"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/uploads/Ashayer%20(6)_995.JPG"><br><br><br></a></td><td width="120" height="100" align="center" style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; "><a class="c" target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=361"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/uploads/a30_588.jpg"><br><br><br></a></td><td width="120" height="100" align="center" style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; "><a class="c" target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=361"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/uploads/a29_587.jpg"><br><br>عشایر كوچرو زنگنه</a></td></tr><tr><td width="120" height="100" align="center" style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; "><a class="c" target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=361"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/uploads/a28_586.jpg"><br><br><br></a></td><td width="120" height="100" align="center" style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; "><a class="c" target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=361"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/uploads/a24_582.jpg"><br><br><br></a></td><td width="120" height="100" align="center" style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; "><a class="c" target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=361"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/uploads/a23_581.jpg"><br><br>تعلیف احشام عشایر هلیلان</a></td></tr><tr><td width="120" height="100" align="center" style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; "><a class="c" target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=361"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/uploads/a21_579.jpg"><br><br><br></a></td><td width="120" height="100" align="center" style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; "><a class="c" target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=361"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/uploads/a19_577.jpg"><br><br><br></a></td><td width="120" height="100" align="center" style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; "><a class="c" target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=361"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/uploads/a18_576.jpg"><br><br>سیاه چادر عشایر هلیلان</a></td></tr><tr><td width="120" height="100" align="center" style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; "><a class="c" target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=361"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/uploads/a17_575.jpg"><br><br><br></a></td><td width="120" height="100" align="center" style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; "><a class="c" target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=361"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/uploads/a16_574.jpg"><br><br><br></a></td><td width="120" height="100" align="center" style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; "><a class="c" target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=361"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/uploads/a15_573.jpg"><br><br>مشك زنی عشایر پاریاب شوهان</a></td></tr><tr><td width="120" height="100" align="center" style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; "><a class="c" target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=361"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/uploads/a14_572.jpg"><br><br><br></a></td><td width="120" height="100" align="center" style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; "><a class="c" target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=361"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/uploads/a11_569.jpg"><br><br><br></a></td><td width="120" height="100" align="center" style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; "><a class="c" target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=361"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/uploads/a9_565.jpg"><br><br>پخت نان زن میشخاص</a></td></tr><tr><td width="120" height="100" align="center" style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; "><a class="c" target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=361"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/uploads/a7_566.jpg"><br><br><br></a></td><td width="120" height="100" align="center" style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; "><a class="c" target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=361"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/uploads/a5_563.jpg"><br><br></a></td><td width="120" height="100" align="center" style="border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; "><a class="c" target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=361"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/uploads/a2_590.jpg"><br><br>شیردوشی زنان عشایر</a></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></div></td><td width="188" align="right" valign="top"></td></tr></tbody></table></span> text/html 2010-09-01T08:37:48+01:00 zrangosh.mihanblog.com آدرس وب سایت ادارات و مراكز ایلام http://zrangosh.mihanblog.com/post/24 <div><br></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; "><table border="0" cellpadding="0" width="90%" bgcolor="#EFEFEF" style="border-collapse: collapse; "><tbody><tr><td><table dir="ltr" border="0" cellpadding="0" width="100%" style="border-collapse: collapse; "><tbody><tr><td width="9"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/images/left_top.gif" width="9" height="9"></td><td><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/images/borders.gif" width="500" height="9"></td><td width="9"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/images/right_top.gif" width="9" height="9"></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td align="center"><table dir="rtl" width="90%" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td height="20" colspan="2" align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; font-weight: 700; ">بانكها</font></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">بانك كشاورزی</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=40">http://www.agri-bank.com</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=40"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">بانك صادرات</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=41">http://www.bank-saderat-e-iran.com</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=41"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">بانك تجارت</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=42">http://www.tejarat-bank.com</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=42"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">بانك سپه</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=43">http://www.banksepah.com</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=43"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">بانك توسعه صادرات ایران</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=44">http://www.edbi-iran.com</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=44"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">بانك رفاه كارگران</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=45">http://www.bank-refah.com</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=45"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">بانك ملی ایران</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=46">http://www.bmi.co.ae</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=46"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">بانك صنعت و معدن</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=108">http://www.iran-bim.co.ir</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=108"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">بانك كارآفرین</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=109">http://www.karafarinbank.com/</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=109"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">بازار بورس</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=111">http://www.bazarbors.com/</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=111"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">بانك پارسیان</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=112">http://bank.com%20www.parsian</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=112"></a></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td><table dir="ltr" border="0" cellpadding="0" width="100%" style="border-collapse: collapse; "><tbody><tr><td width="9"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/images/left_down.gif" width="9" height="9"></td><td><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/images/borders.gif" width="500" height="9"></td><td width="9"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/images/right_down.gif" width="9" height="9"></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><br><table border="0" cellpadding="0" width="90%" bgcolor="#EFEFEF" style="border-collapse: collapse; "><tbody><tr><td><table dir="ltr" border="0" cellpadding="0" width="100%" style="border-collapse: collapse; "><tbody><tr><td width="9"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/images/left_top.gif" width="9" height="9"></td><td><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/images/borders.gif" width="500" height="9"></td><td width="9"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/images/right_top.gif" width="9" height="9"></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td align="center"><table dir="rtl" width="90%" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td height="20" colspan="2" align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; font-weight: 700; ">خبرگزاری های رسمی</font></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">خبرگزاری ایران ورزشی</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=47">http://www.iransportspress.com</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=47"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">سایت رسمی مسابقات لیگ حرفه ای فوتبال ایران</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=48">http://www.iranproleague.com</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=48"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">كنفدراسیون فوتبال آسیا</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=49">http://www.asian-football.com</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=49"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">خبر ورزشی</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=50">http://www.khabars.net</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=50"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">سایت تیم استقلال تهران</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=51">http://www.esteghlaliran.com</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=51"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">سایت تیم پرسپولیس تهران</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=52">http://www.perspolisiran.com</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=52"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">روزنامه اطلاعات</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=53">http://www.ettelaat.com</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=53"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">روزنامه كیهان</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=54">http://www.kayhannews.com</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=54"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">روزنامه همشهری</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=55">http://www.hamshahri.net</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=55"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">روزنامه جام جم</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=56">http://www.jamejamedaily.net</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=56"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا)</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=113">http://www.irna.ir</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=113"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">خبرگزاری ایسنا</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=115">http://www.isna.ir</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=115"></a></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td><table dir="ltr" border="0" cellpadding="0" width="100%" style="border-collapse: collapse; "><tbody><tr><td width="9"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/images/left_down.gif" width="9" height="9"></td><td><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/images/borders.gif" width="500" height="9"></td><td width="9"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/images/right_down.gif" width="9" height="9"></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><br><table border="0" cellpadding="0" width="90%" bgcolor="#EFEFEF" style="border-collapse: collapse; "><tbody><tr><td><table dir="ltr" border="0" cellpadding="0" width="100%" style="border-collapse: collapse; "><tbody><tr><td width="9"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/images/left_top.gif" width="9" height="9"></td><td><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/images/borders.gif" width="500" height="9"></td><td width="9"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/images/right_top.gif" width="9" height="9"></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td align="center"><table dir="rtl" width="90%" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td height="20" colspan="2" align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; font-weight: 700; ">ادارات استان</font></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">اداره كل میراث فرهنگی</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=33">http://www.ilam-miras.ir</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=33"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">مسكن و شهرسازی</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=34">http://www.ilam-bud.ir</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=34"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">اداره كل راه وترابری</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=35">http://www.ilamroad.ir</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=35"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">سازمان تربیت بدنی</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=36">http://www.ilam-sport.ir</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=36"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">شهرداری ایلام</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=37">http://www.e-ilam.ir</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=37"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">فرمانداری ایلام</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=38">http://www.farmandari-il.ir</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=38"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">مدیریت وبرنامه ریزی</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=39">http://www.mpo-il.ir</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=39"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">صورتحساب تلفن همراه</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=106">http://217.218.110.149/billing/index.html;jsessionid=81308343286475D6E5E16556234DE55F</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=106"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">آب و فاضلاب روستایی</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=116">http://www.abfar-ilam.com</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=116"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">آب و فاضلاب استان</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=117">http://www.abfa-ilam.com</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=117"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">سازمان بهزیستی</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=118">http://www.behzisty-ilam.org</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=118"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">اداره كل كتابخانه های عمومی</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=119">http://www.ilampl.ir</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=119"></a></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td><table dir="ltr" border="0" cellpadding="0" width="100%" style="border-collapse: collapse; "><tbody><tr><td width="9"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/images/left_down.gif" width="9" height="9"></td><td><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/images/borders.gif" width="500" height="9"></td><td width="9"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/images/right_down.gif" width="9" height="9"></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><br><table border="0" cellpadding="0" width="90%" bgcolor="#EFEFEF" style="border-collapse: collapse; "><tbody><tr><td><table dir="ltr" border="0" cellpadding="0" width="100%" style="border-collapse: collapse; "><tbody><tr><td width="9"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/images/left_top.gif" width="9" height="9"></td><td><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/images/borders.gif" width="500" height="9"></td><td width="9"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/images/right_top.gif" width="9" height="9"></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td align="center"><table dir="rtl" width="90%" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td height="20" colspan="2" align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; font-weight: 700; ">سایتهای مفید</font></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">خواندنی</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=32">http://www.iranagri.com/book</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=32"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">دانشگاه تهران</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=57">http://www.ut.ac.ir</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=57"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">دانشگاه پیام نور</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=58">http://www.pun.ac.ir</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=58"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">بانك اطلاعات ایران</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=59">http://www.iranhoo.com</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=59"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">سازمان مدیریت منابع آب ایران</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=60">http://www.wrm.or.ir</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=60"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">رییس جمهور</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=61">http://www.president.ir</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=61"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">دفتر مقام معظم رهبری</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=62">http://www.wilayat.org</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=62"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">مركزپژوهش های مجلس شورای اسلامی</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=63">http://www.majlis.ir</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=63"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">وزارت امور خارجه</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=64">http://www.mfa.gov.ir</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=64"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">وزارت جهاد كشاورزی</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=65">http://www.moa.or.ir</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=65"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">وزارت صنایع و معادن</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=66">http://www.iranindustry.org</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=66"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=67">http://www.farhang.gov.ir</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=67"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">وزارت علوم " تحقیقات و فناوری</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=68">http://www.mche.or.ir</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=68"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">وزارت مسكن و شهرسازی</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=69">http://www.icic.gov.ir</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=69"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">وزارت نفت</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=70">http://www.nioc.co.ir</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=70"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">وزارت نیرو</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=71">http://www.moe.or.ir</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=71"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">كتابخانه مجلس</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=72">http://www.majlislib.org</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=72"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">فرهنگستان زبان وادب فارسی</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=73">http://www.persianacademy.ir</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=73"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">سازمان آموزش فنی وحرفه ای كشور</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=74">http://www.irantvto.com</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=74"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">بنیاد مطالعات ایران</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=75">http://www.fis-iran.org</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=75"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=76">http://www.irib.com</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=76"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">مركزبین المللی گفتگوی تمدنها</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=77">http://www.dialoguecentre.org</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=77"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">بنیاد ایران شناسی</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=78">http://www.iranologyfo.or.ir</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=78"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">مركز آمار ایران</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=79">http://www.sci.or.ir</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=79"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">سازمان سنجش و آموزش كشور</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=80">http://www.sanjesh.org</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=80"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">سازمان حفاظت محیط زیست كشور</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=81">http://www.ir-doe.org</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=81"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=82">http://www.policeiri.com</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=82"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">سازمان بورس اوراق بهادار تهران</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=83">http://www.tse.or.ir</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=83"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">روزنامه اینترنتی پیام بورس اطلاعات بازار بورس</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=84">http://www.payambourse.net</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=84"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">موزه فرش ایران</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=85">http://www.carpetour.com</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=85"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">شبكه اطلاع رسانی كشاورزی ایران</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=86">http://www.iranagriin.com</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=86"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">مجتمع فنی تهران</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=87">http://www.mftsite.com</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=87"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">اشعار فارسی</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=88">http://www.persianpoema.com</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=88"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">حافظ " زندگی و اشعار</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=89">http://www.hafezonlove.com</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=89"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">شاهنامه</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=90">http://www.shahname.com</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=90"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">سایت كنكور</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=91">http://www.konkoor.com</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=91"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">فرهنگ اصطلاحات فارسی</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=92">http://www.geocities.com</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=92"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">سایت فرهنگی</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=93">http://www.iranfarhang.com</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=93"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=94">http://www.nli.ir</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=94"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمی ایران</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=95">http://www.irandoc.ac.ir</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=95"></a></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td><table dir="ltr" border="0" cellpadding="0" width="100%" style="border-collapse: collapse; "><tbody><tr><td width="9"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/images/left_down.gif" width="9" height="9"></td><td><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/images/borders.gif" width="500" height="9"></td><td width="9"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/images/right_down.gif" width="9" height="9"></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><br><table border="0" cellpadding="0" width="90%" bgcolor="#EFEFEF" style="border-collapse: collapse; "><tbody><tr><td><table dir="ltr" border="0" cellpadding="0" width="100%" style="border-collapse: collapse; "><tbody><tr><td width="9"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/images/left_top.gif" width="9" height="9"></td><td><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/images/borders.gif" width="500" height="9"></td><td width="9"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/images/right_top.gif" width="9" height="9"></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td align="center"><table dir="rtl" width="90%" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td height="20" colspan="2" align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; font-weight: 700; ">سازمانهای مرتبط</font></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><br></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">ام</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=127">http://www.ilam.frw.org.ir</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=127"></a></td></tr><tr><td width="63%" height="20" valign="top"><font face="tahoma" size="2">پورتال استانداری ایلام</font></td><td width="37%" height="20" align="left" valign="top"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt; "><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=130">http://www.portal-il.ir/</a></font><a target="_blank" href="http://www.ashayer-ilam.ir/includes/gotolink.aspx?id=130"></a></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td><table dir="ltr" border="0" cellpadding="0" width="100%" style="border-collapse: collapse; "><tbody><tr><td width="9"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/images/left_down.gif" width="9" height="9"></td><td><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/images/borders.gif" width="500" height="9"></td><td width="9"><img border="0" src="http://www.ashayer-ilam.ir/images/right_down.gif" width="9" height="9"><br><br></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></span></div> text/html 2010-08-28T20:48:16+01:00 zrangosh.mihanblog.com معرفی چند صنایع دستی استان ایلام http://zrangosh.mihanblog.com/post/21 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; -webkit-border-horizontal-spacing: 5px; -webkit-border-vertical-spacing: 5px; "><p style="text-align: center; "><span style="font-size: 11pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><img src="http://portal-il.ir/uploads/1_34_zan.jpg" alt=""></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: right; "><span lang="AR-SA" style="color: rgb(49, 132, 155); "><span style="font-size: 14pt; "><span style="font-size: 11pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="font-size: 11pt; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><strong><span style="font-size: 14pt; "><span style="color: rgb(0, 128, 128); ">صنایع دستی استان ایلام</span></span></strong></span></span></span></span></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span lang="AR-SA" style="color: rgb(153, 153, 153); "><span style="font-size: 10pt; "><span style="font-size: 10pt; "><span style="color: rgb(128, 128, 128); "><span style="font-size: 11pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="font-size: 11pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">زندگی عشیره ای و سنتی در استان ایلام باعث رشد و رونق صنایع دستی مرتبط با آن شده است. از دیر باز بافت قالی كردی(قالیچه درشت بافت)، سیاه چادر، چیغ(چیت)بافی، جاجیم بافی، گلیم ساده، نمد مالی، احرامی بافی، گیوه بافی و عبا بافی در استان مرسوم بوده است. در راستای اهداف برنامه های آموزشی پس از ارزیابی قابلیتهای توسعه آموزش رشته های مختلف بومی استان با اولویت مزیت های هر منطقه جهت پاسخ گویی به سلایق مختلف، رشته های دیگری نظیر گلیم نقش برجسته، منبت چوب، سفال گری و طراحی روی سفال، قلم زنی روی مس، و... در این استان راه اندازی شده است و زمینه آموزش آنها فراهم شده است.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="text-align: right; "><table border="0"><tbody><tr><td><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span style="font-size: 11pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="font-size: 11pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><span style="font-size: 14pt; "><strong><span style="color: rgb(0, 128, 128); ">۱- قالی بافی:</span></strong></span><span lang="AR-SA">مواد اولیه بكار رفته در این گونه زیر انداز عمدتاً از ابریشم بوده كه در بیشتر موارد به صورت تمام ابریشم و در پاره ای از مواقع از كرك و ابریشم با پشم در بافت فرش استفاده می شود. امروزه بخش عمده ای از زیر اندازهای سنتی كه در استان استفاده می شود را فرش های گل ابریشم با رج شماره بالای40 و در اندازه های ذرع و نیم(100×150) و قالیچه(140×220) تشكیل می دهندكه عمدتاً در شهرستانهای دره شهر و ایوان از توابع استان ایلام بافته می شود.</span></span></span></span></span></span></p></td><td><span style="font-size: 11pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="font-size: 11pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><img src="http://portal-il.ir/uploads/1_34_IMG_2164.jpg" alt=""></span></span></span></span></span></td></tr><tr><td><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span style="font-size: 14pt; "><span style="color: rgb(0, 128, 128); "><strong><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; ">2- گلیم نقش برجسته:</span></strong></span></span><span style="font-size: 10pt; "><span style="color: rgb(0, 128, 128); "><strong>&nbsp;</strong></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; ">این بافته از نظر اصالت و تولید مهمترین و شاخص ترین صنعت دستی استان ایلام است كه زمینه آن گلیم ساده و نقوش آن گره كامل قالی است كه طبیعتاً بعد از بافت نقوش آن برجسته تر از زمینه است در سایر مناطق ایران از جمله اراك،كرمانشاه و ... نیز بافت این گونه گلیم انجام می شود ولی اصالت آن مختص به استان ایلام بوده و برای اولین بار بافت آن در روستای زنجیره از توابع شهرستان شیروان چرداول استان ایلام شروع شده است.</span></span></p></td><td><img src="http://portal-il.ir/uploads/1_34_gelim.jpg" alt=""></td></tr><tr><td><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><span style="font-size: 11pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="font-size: 11pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><span style="font-size: 14pt; "><span style="color: rgb(0, 128, 128); "><strong>۳-&nbsp;نمد مالی:</strong>&nbsp;</span></span>به دلیل بافت عشایری این استان و تامین مواد اولیه(پشم)مورد نیاز در داخل منطقه، نمد مالی از رونق خوبی برخوردار است. البته به دلیل تاثیرات جوی, این حرفه فصلی بوده و از اول تابستان تا ابتدای ماه سوم پائیز به مدت پنج ماه در سال انجام می گیرد و فرایند تولید شامل در هم تنیدن الیاف طی مراحل حلاجی كردن پشم، لوله كردن و كوبیدن آن است كه در نهایت منجر به تولید نمد زیر انداز، كلاه نمدی و پالتوی(كپنك)خواهد شد. این حرفه عجین با سر انگشتان نمد مالان سخت كوش ایلام، ایوان، دهلران و آبدانان است.</span></span></span></span></span></p></td><td><span style="font-size: 11pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="font-size: 11pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">&nbsp;<img src="http://portal-il.ir/uploads/1_34_namad.jpg" alt=""></span></span></span></span></span></td></tr><tr><td><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="font-size: 11pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><span style="font-size: 14pt; "><strong><span style="color: rgb(0, 128, 128); ">4- احرامی بافی:</span></strong></span>&nbsp;یكی از دستبافته هایی است كه ماسوره اساس كار آن است و ماكو با الیاف نخی در این نوع بافته به كار می رود و از خامه پشمی رنگرزی شده به عنوان مواد اولیه آن استفاده می شود.</span></span></span></span></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; color: rgb(153, 153, 153); "><span style="font-family: 'Arial Unicode MS'; "><span style="font-size: 10pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="font-size: 11pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="font-size: 11pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">بافت این هنر-صنعت در ایلام، ایوان و مهران انجام می شود و با توجه به تعیین شهر مرزی مهران به عنوان مسیری برای اعزام و تردد زائران كربلای معلی, بافت این گونه دست بافته ها برای سجاده اهمیت بیشتری یافته است.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p></td><td><span style="font-size: 11pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="font-size: 11pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><img src="http://portal-il.ir/uploads/1_34_ahramibafi.jpg" alt=""></span></span></span></span></span></td></tr><tr><td><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; color: teal; "><span style="font-family: 'Arial Unicode MS'; "><span dir="rtl"><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><span style="font-size: 11pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="font-size: 11pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><span style="color: rgb(0, 128, 128); "><span style="font-size: 14pt; "><strong></strong></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="font-size: 14pt; "><strong><span style="color: rgb(0, 128, 128); ">5-گیوه بافی:</span></strong></span></span><span style="font-size: 10pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><span style="font-size: 11pt; ">كوهستانی بودن منطقه و نیاز به پای افزار راحت و سبك، انگیزه بافت گیوه را فراهم آورده است. این هنر-صنعت كه هم اكنون نیز رواج دارد طی سه مرحله زیر ساخته و پرداخته می شود:</span></span></span></span></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><span lang="AR-SA"><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><span style="font-size: 10pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="font-size: 11pt; ">1- آماده كردن رویه گیوه (آجیده) كه این كار توسط تخت كش انجام می شود .</span></span></span></span></span></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><span style="font-size: 10pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="font-size: 11pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">۲- بافت رویه گیوه (گیوه بافی) كه معمولاً برای بافت ازنخ پنبه ای و ابریشمی استفاده می شود.</span></span></span></span></span></span></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><span style="font-size: 10pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="font-size: 11pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">۳- دوختن رویه گیوه به تخت گیوه كه این كار توسط فرد گیوه دوز انجام می شود.</span></span></span></span></span></span></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><span lang="AR-SA"><span style="font-size: 10pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><span style="font-size: 11pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">بافت این پای افزار از زمانهای دیرین تا كنون در ایلام، ایوان و مهران رایج بوده است</span></span></span></span>.</span></span></span></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; ">&nbsp;</p></span></span></span></td><td><span style="font-size: 11pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="font-size: 11pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><img src="http://portal-il.ir/uploads/1_34_givebafi.jpg" alt=""></span></span></span></span></span></td></tr><tr><td><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><strong><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="color: rgb(0, 128, 128); "><span style="font-size: 14pt; ">6-بافت سیاه چادر:</span></span></span>&nbsp;</strong><span style="font-size: 11pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; ">كه در اصطلاح محلی( دوار) به آن گفته می شود معمولاً توسط زنان عشایر در استان و با استفاده از موی بز بافته می شود. از جمله ویژگی های سیاه چادر می توان به خواص فیزیولوژی موی بز اشاره كرد كه بر خلاف بقیه مواد در گرما منقبظ و در سرما منبسط می شود و این به كاربرد ممتاز آن در سیاه چادر كمك كرده تا در تابستان منافذ سیاه چادر باز شده و هوای داخل سیاه چادر خنك شود و در زمستان منافذ آن بسته تا از ورود سرما و باران جلوگیری شود.</span></span></p><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; color: gray; ">&nbsp;</span></strong></p></td><td><img src="http://portal-il.ir/uploads/1_34_syahchador.jpg" alt=""></td></tr><tr><td><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><span style="font-size: 11pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="font-size: 11pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><span style="font-size: 14pt; "><span style="color: rgb(0, 128, 128); "><strong>۷- چیغ(چیت) بافی:</strong></span></span>&nbsp;چیغ از جمله متعلقات سیاه چادر است كه همانند حصاری اطراف آن را در بر می گیرد. چیغ با استفاده از الیاف گیاهی(نی) و همچنین موی بز و در پاره ای از مواقع با استفاده از نخ پشمی رنگی بافته می شود ضمناً نقوش در چیغ به سبب ماهیت بافت آن به صورت هندسی است و ناگفته نماند كه امروزه تكنیك بافت چیغ به عنوان پارتیشن در خانه های آپارتمانی كاربرد دارد. بهترین نوع این دستبافته به صورت الوان در ایوان بافته می شود یك نمونه از چیغ های این شهرستان با نقش مایه های اصیل و سنتی, بعلت زیبایی كه از نظرتركیب بندی رنگ و كیفیت بافت دارد به عنوان سر در نمایشگاه صنایع دستی كشور نصب شده است.</span></span></span></span></span></p></td><td><span style="font-size: 11pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="font-size: 11pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><img src="http://portal-il.ir/uploads/1_34_chigh.jpg" alt=""></span></span></span></span></span></td></tr><tr><td><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><span style="font-size: 11pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="font-size: 11pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><span style="font-size: 14pt; "><strong><span style="color: rgb(0, 128, 128); ">۸- جاجیم بافی:&nbsp;</span></strong></span>جاجیم بافته ای از پشم تابیده رنگی است كه اغلب بافت خشنی دارد. در منطقه ایلام عموماً از الیاف پشمی در بافت جاجیم استفاده شده كه به عنوان رختخواب پیچ كاربرد دارد. در اكثر خانواده های استان ایلام از این نوع دستبافته ها برای پیچیدن یك دست رختخواب اضافی برای میهمانان استفاده می شود. لازم به ذكر است كه در گذشته های نه چندان دور از رختخواب هایی كه با جاجیم پیچیده و مرتب شده اند در كنار دیوار به عنوان تكیه گاهی مناسب برای میهمانان استفاده می شد.علاوه بر این به دلیل تنوع رنگی، جاجیم های میهمان خانه زیبایی خاصی پیدا می كرده است چنانچه از گفته های جاجیم بافان منطقه بر می آید حاكی از این است كه هنر جاجیم بافی از دیر باز در مناطق ایلام، ایوان و آبدانان رایج بوده است.</span></span></span></span></span></p></td><td><span style="font-size: 11pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="font-size: 11pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><img src="http://portal-il.ir/uploads/1_34_jajim.jpg" alt="" width="200" height="163"></span></span></span></span></span></td></tr><tr><td><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><span style="font-size: 11pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="font-size: 11pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><span style="color: rgb(0, 128, 128); "><span style="font-size: 14pt; "><strong>9-سفال گری:</strong></span></span>&nbsp;سفالگری هنری با پیشنه تاریخی است كه هنرمندان با استفاده از مواد اولیه فراوان و ارزان قیمت گل رس, با روشهای دستی و چرخ سفالگری اقدام به تهیه و تولید انواع فرمهای سفالی می كردند این هنر ارزشمند از سال 1380 با حمایت و نظارت مدیریت صنایع دستی در منطقه ایلام رواج یافته و علاوه بر آن توانسته است علاقه مندان بسیاری را در سایر مناطق استان از جمله دره شهر و سرابله جذب نموده و آموزش دهد.</span></span></span></span></span></p><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; color: gray; "><br><br></span></td><td><span style="font-size: 11pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="font-size: 11pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><img src="http://portal-il.ir/uploads/1_34_sofal.jpg" alt="" width="200" height="176"></span></span></span></span></span></td></tr><tr><td><span style="font-size: 11pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="font-size: 11pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><span style="font-size: 14pt; "><span style="color: rgb(0, 128, 128); "><p dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><strong><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; ">۱۰-&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 128, 128); "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; ">عبا بافی:</span></span>&nbsp;</strong><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><span style="font-size: 10pt; ">عبا از جمله دستبافته های سنتی ایران است كه از دیر باز در مناطقی چون بوشهر, كوهپایه اصفهان و نائین تولید می شده است. در استان ایلام نیز در شهرستان مهران عبا بافی در اندك كارگاههایی رواج دارد. پشم گوسفند و یا شتر مواد اصلی تهیه عبا است ولی امروزه برای چله كشی عبا ازنخ های پنبه ای كارخانه ای استفاده می شود. دستگاه عبا از جنس چوب می باشد كه بدلیل بافت ساده و عدم ایجاد نقش تنها دو عدد ورد دارد كه آنها تنها برای ایجاد دهنه كار و عبور ماكو از تارهای زیر و رو مورد استفاده قرار می گیرد. در منطقه مهران علاوه بر عبای مردانه, عبای زنانه نیز تهیه می شده كه كوتاهتر از نوع مردانه است و در زبان محلی به آن قتره می گویند.</span></span></p></span></span></span></span></span></span></span></td><td><span style="font-size: 11pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="font-size: 11pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><span style="font-size: 10pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><img src="http://portal-il.ir/uploads/1_34_ababafi.jpg" alt=""><br><br></span></span></span></span></span></span></span></td></tr></tbody></table></p></span> text/html 2010-08-28T20:39:08+01:00 zrangosh.mihanblog.com معرفی چند آثار تاریخی استان ایلام http://zrangosh.mihanblog.com/post/20 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; "></span><strong><span lang="FA" style="line-height: 36px; font-family: 'B Cheshmeh'; color: rgb(74, 68, 42); font-size: 18pt; "><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 36px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; "><strong><span lang="FA" style="line-height: 36px; color: black; font-size: 18pt; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><span style="font-size: 14pt; ">عمارت و قلعه والی</span></span></span></strong></p></span></strong><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 24px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; "><strong><span lang="FA" style="color: rgb(148, 138, 84); "><span style="font-size: 10pt; ">قلعه والی در ضلع شمالی خیابان پاسداران در شهر ایلام میان بافت شهر واقع شده است .</span></span></strong><strong><span lang="FA" style="color: rgb(148, 138, 84); "><span style="font-size: 10pt; ">این اثرتاریخی برروی تپه ای باستانی به نام چغا میرگ ساخته شده است. بنای مذکور به</span></span></strong><strong><span lang="FA" style="color: rgb(148, 138, 84); "><span style="font-size: 10pt; ">&nbsp;سال 1326 ه.ق در زمان غلامرضا خان والی به اتمام رسیده . وسعت این قلــــعه 2500</span></span></strong><strong><span lang="FA" style="color: rgb(148, 138, 84); "><span style="font-size: 10pt; ">&nbsp;متر مــربع و مساحت زیـــر بنـــای آن 1500 متر مربع می باشد .</span></span></strong></span><strong></strong></p><img src="http://portal-il.ir/uploads/1_31_ilam_vali.jpg" alt="" width="205" height="193"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 24px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; "><strong><span lang="FA" style="line-height: 28px; font-family: 'B Morvarid'; font-size: 14pt; ">سنگ نوشته قوچعلی ایلام</span></strong></p><strong><span dir="rtl" lang="FA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: rgb(148, 138, 84); font-size: 12pt; ">در ورودی شهر ایلام بر روی صخره های تنگه قوچعلی دو سنگ نوشته مربوط به والیان حسین قلی خان و غلامرضا خان والی پدر و پسر وجود دارد.که یکی به دستور حسین قلی خان و در زمان سلطنت ناصرالدین شاه و دیگری به دست غلامرضاخان پسر در زمان سلطنت محدعلی شاه قاجار ساخته شده است.</span></strong><img src="http://portal-il.ir/uploads/1_31_Ilam_sang%20neveshte.jpg" alt=""><strong><span lang="FA" style="color: rgb(148, 138, 84); "><span style="font-size: 10pt; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 19px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; ">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 19px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; "><strong></strong></p><p>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 19px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; "><strong><span lang="FA" style="line-height: 31px; font-family: 'B Morvarid'; font-size: 16pt; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">شهر تاریخی دره شهر</span></span></strong></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 19px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; "><strong><span lang="FA" style="color: rgb(148, 138, 84); "><span style="font-size: 10pt; ">شهردره شهر در دامنه کبیرکوه در کنار خرابه های شهر تاریخی سیمره و رودخانه خروشان سیمره قرار دارد.این شهرستان دارای استعدادهای کشاورزی وافری بوده و با توجه به آب فراوان و مراتع انبوه و جنگل ها از مهم ترین مناطق کشاورزی ایلام به حساب می آید.</span></span></strong></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 19px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; ">&nbsp;</p></span></span></span></strong><img src="http://portal-il.ir/uploads/1_31_Shahre%20tarikhie%20dareshahr.jpg" alt=""><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 24px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; "><strong><span lang="FA" style="line-height: 31px; font-family: 'B Morvarid'; font-size: 16pt; ">بنای چهار طاقی دره شهر</span></strong></p><strong><span dir="rtl" lang="FA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: rgb(148, 138, 84); font-size: 12pt; ">چهار طاقی سرخ آباد در حاشیه جنوبی شهر دره شهر در روستای "سرخ آباد"در محلی موسوم به "تنوره سرخ گچی "واقع شده است.این بر روی آثاری مربوط به قرون اولیه اسلامی بنا شده است</span></strong><span dir="rtl" lang="FA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt; ">.</span><img src="http://portal-il.ir/uploads/1_31_dareshahr_chehar%20taghi.jpg" alt="">&nbsp;<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 24px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; "><strong><span lang="FA" style="line-height: 28px; font-family: 'B Morvarid'; font-size: 14pt; ">پل گاومیشان دره شهر</span></strong></p><strong><span dir="rtl" lang="FA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: rgb(148, 138, 84); font-size: 12pt; ">پل تاریخی گاومیشان بعد از تلاقی رودخانه های کشکان و سیمره بر روی رودخانه سیمره در شهرستان دره شهر و منطقه ای موسوم به گاومیشان مرز ایلام به لرستان واقع شده است.</span></strong><img src="http://portal-il.ir/uploads/1_31_dareshahr_pole%20gav%20mishan.jpg" alt="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 11pt; "><span style="color: rgb(128, 128, 0); ">&nbsp;<a href="http://portal-il.ir/index.aspx?siteid=1&amp;siteid=1&amp;pageid=1757">&nbsp;&nbsp;<strong><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; "><span style="font-size: 12pt; "><span style="color: rgb(51, 51, 0); ">::صفحه&nbsp;بعد::</span></span></span></strong></a></span></span><span style="font-size: 12pt; "><span style="color: rgb(51, 51, 0); "><a href="http://portal-il.ir/index.aspx?siteid=1&amp;siteid=1&amp;pageid=1757"><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif; ">&nbsp;</span>&nbsp;</a></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; "></span><table dir="rtl" border="0" style="text-align: left; "><tbody><tr><td><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 19px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; "><strong><span lang="FA" style="line-height: 24px; font-family: 'B Morvarid'; font-size: 14pt; ">قلعه میرغلام دره شهر</span></strong></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 19px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; "><strong><span lang="FA" style="color: rgb(148, 138, 84); "><span style="font-size: 10pt; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span style="font-size: 12pt; ">در روستای "مهدی آباد"(هاشم آباد سابق)در 5 کیلومتری غرب شهر دره شهر واقع شده است.بنای قلعه توسط میرغلام هاشمی به سال 1303 شمسی در زمان پهلوی و درزمان پهلوی و در دره زیبا و دیدنی سیکان در حاشیه رودخانه ای به همین نام ساخته شده است.</span></span></span></span></strong></p></td><td><img src="http://portal-il.ir/uploads/1_31_dareshahr_%20ghale%20mirgholam.jpg" alt="">&nbsp;</td></tr><tr><td><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: right; line-height: 19px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; "><strong><span lang="FA" style="line-height: 30px; font-family: 'B Morvarid'; font-size: 18pt; ">قلعه هزار در آبدانان</span></strong></p></td><td><img src="http://portal-il.ir/uploads/1_31_Abdanan_Hezar%20darb.jpg" alt="">&nbsp;</td></tr><tr><td style="text-align: right; "><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 19px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; "><strong><span lang="FA" style="line-height: 24px; font-family: 'B Morvarid'; font-size: 14pt; ">تپه تاریخی پشت قلعه آبدانان</span></strong></p><strong><span dir="rtl" lang="FA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: rgb(148, 138, 84); font-size: 12pt; ">در سه کیلومتری جنوب شهر آبدانان در حاشیه غربی روستای پشت قلعه بر روی تپه ای مخروطی و نسبتا" مرتفع بنایی قرار گرفته که به نام پشت قلعه آبدانان مشهور است.این قلعه تاریخی مربوط به دوران ساسانی بوده که دارای برج و بارویی مدور،بنای شاه نشین و تونل دسترسی به آب بوده</span></strong></td><td><img src="http://portal-il.ir/uploads/1_31_Abdanan_posht%20ghle.jpg" alt="">&nbsp;</td></tr><tr><td style="text-align: right; "><p><span dir="rtl" lang="FA" style="font-family: 'B Morvarid'; "><span style="font-size: 12pt; "><strong>طاق شیرین و فرهاد ایوان</strong></span></span></p><span dir="rtl" lang="FA" style="font-family: 'B Morvarid'; "><span style="font-size: 12pt; "><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; "><strong><span lang="FA" style="font-size: 10pt; color: rgb(148, 138, 84); font-family: Tahoma, sans-serif; ">این اثر تاریخی در 40 كیلومتری شرق شهر ایوان و 7 كیلومتری جنوب شرقی روستای چهل زرعی از توابع بخش زرنه و در نزدیكی جادهء ارتباطی ایوان _ سومار واقع شده است. بنای مذكور از نظر قرارگیری نسبت به جاده آسفالته در سطحی پایین تر و در ضلع غربی رودخانه كوشك كه در تنگه جاری است قرار دارد. این بنا در انتهای تنگه یعنی جایی كه عوارض طبیعی تنگه( صخره های دو طرف جاده) گسترده ترو از هم فاصله قرار گرفته اند دارد.</span></strong></p></span></span></td><td><img src="http://portal-il.ir/uploads/1_31_Ayvan_taghe%20shirin%20va%20farhad.jpg" alt="">&nbsp;</td></tr><tr><td><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 19px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; "><strong><span lang="FA" style="line-height: 24px; font-family: 'B Morvarid'; font-size: 14pt; ">آتشکده سیاهگل ایوان</span></strong></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 19px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; "><strong><span lang="FA" style="color: rgb(148, 138, 84); "><span style="font-size: 10pt; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span style="font-size: 12pt; ">آتشکــــده سیـــاهگل یـــــا سه پا تنها آتشکده استان بود که تقریبا" سالم می باشد.این اثر تاریخی در روستای سیاهگل از توابع شهرستان ایوان ودر حاشیه رودخانه کنگیر ساخته شده است.بنای آتشکده در مسیر راه باستانی قرار گرفته که آثار ساخت و سازهایی چون قلعه،محوطه و بنا در فواصل دور و نزدیک آن موجود می باشد.</span></span></span></span></strong></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 19px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; "><strong><span lang="FA" style="line-height: 24px; font-size: 14pt; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; ">&nbsp;</span></span></strong></p></td><td><img src="http://portal-il.ir/uploads/1_31_Ayvan_atashkade%20siahgel.jpg" alt="">&nbsp;</td></tr><tr><td style="text-align: right; "><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 19px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; "><strong><span lang="FA" style="line-height: 24px; font-family: 'B Morvarid'; font-size: 14pt; ">روستا و آتشکده موشکان شیروان چرداول</span></strong></p><strong><span dir="rtl" lang="FA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: rgb(148, 138, 84); font-size: 12pt; ">روستای موشکان در بخش مرکزی شهرستان شیروان چرداول در منطقه میان کوهی قرار گرفته و آب و هوای معتدل خشک دارد.رودخانه چرداول از نزدیکی روستا می گذرد.</span></strong></td><td><img src="http://portal-il.ir/uploads/1_31_Sarable_atashkade%20moshakan.jpg" alt=""></td></tr></tbody></table>&nbsp; text/html 2010-08-24T11:45:15+01:00 zrangosh.mihanblog.com نامه یك آقا پسر كوچولو به نامزدش http://zrangosh.mihanblog.com/post/19 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 18px; "><p align="center"><strong><font color="#339999" size="3">امه ی یه آقا پسر کوچولو به نامزد محترمشون....ناز شصتت،ترکوندی!!</font></strong></p><p align="center"><strong><font color="#339999" size="3"></font></strong>&nbsp;</p><p align="center"><img height="443" alt="" hspace="0" src="http://www.hamsohbat.ir/sms/Email%2068/11she.jpg" width="395" align="baseline" border="0"></p><p dir="rtl"><font color="#339999"><font size="3"><b></b></font></font>&nbsp;</p><p dir="rtl">هر وقت من یک کار خوب می‌کنم مامانم به من می‌گوید بزرگ که شدی برایت یک زن خوب می‌گیرم. تا به حال من پنج تا کار خوب کرده ام و مامانم قول پنج تایش را به من داده است. حتمن ناسرادین شاه خیلی کارهای خوب می‌کرده که مامانش به اندازه استادیوم آزادی برایش زن گرفته بود. ولی من مؤتقدم که اصولن انسان باید زن بگیرد تا آدم بشود، چون بابایمان همیشه می‌گوید مشکلات انسان را آدم می‌کند.</p><p dir="rtl">در عزدواج تواهم خیلی مهم است یعنی دو طرف باید به هم بخورند. مثلن من و ساناز دختر خاله مان خیلی به هم می‌خوریم. از لهاز فکری هم دو طرف باید به هم بخورند، ساناز چون سه سالش است هنوز فکر ندارد که به من بخورد ولی مامانم می‌گوید این ساناز از تو بیش تر هالیش می‌شود. در عزدواج سن و سال اصلن مهم نیست چه بسیار آدم‌های بزرگی بوده اند که کارشان به تلاغ کشیده شده و چه بسیار آدم‌های کوچکی که نکشیده شده. مهم اشق است! اگر اشق باشد دیگر کسی از شوهرش سکه نمی‌خواهد و دایی مختار هم از زندان در می‌آید.</p><p dir="rtl">من تا حالا کلی سکه جم کرده‌ام و می‌خواهم همان اول قلکم را بشکنم و همه‌اش را به ساناز بدهم تا بعدن به زندان نروم. مهریه و شیر بلال هیچ کس را خوشبخت نمی‌کند. همین خرج‌های ازافی باعث می‌شود که زندگی سخت بشود و سر خرج عروسی دایی مختار با پدر خانومش حرفش بشود. دایی مختار می‌گفت پدر خانومش چتر باز بود. خوب شاید حقوق چتر بازی خیلی کم بوده که نتوانسته خرج عروسی را بدهد. البته من و ساناز تفافق کرده‌ایم که بجای شام عروسی چیپس خلالی نمکی بدهیم. هم ارزان تر است، هم خوشمزه تراست تازه وقتی می‌خوری خش خش هم می‌کند!<br>اگر آدم زن خانه دار بگیرد خیلی بهتر است و گرنه آدم مجبور می‌شود خودش خانه بگیرد. زن دایی مختار هم خانه دار نبود و دایی مختار مجبور شد یک زیر زمینی بگیرد. می‌گفت چون رهم و اجاره بالاست آن ها رفته اند پایین! اما خانوم دایی مختار هم می‌خواست برود بالا! حتمن از زیر زمین می‌ترسید. ساناز هم از زیر زمینی می‌ترسد برای همین هم برایش توی باغچه یک خانه درختی درست کردم. اما ساناز از آن بالا افتاد و دستش شکست. از آن موقه خاله با من قهر است. قهر بهتر از دعواست. آدم وقتی قهر می‌کند بعد آشتی می‌کند ولی اگر دعوا کند بعد کتک کاری می‌کند بعد خانومش می‌رود دادگاه شکایت می‌کند بعد می‌آیند دایی مختار را می‌برند زندان! البته زندان آدم را مرد می‌کند. عزدواج هم آدم را مرد می‌کند، اما آدم با عزدواج مرد بشود خیلی بهتر است!</p><p dir="rtl">&nbsp;</p></span> text/html 2010-08-22T19:05:58+01:00 zrangosh.mihanblog.com آثار مخرب خصوصی سازی شبه دولتی (سرمقاله روزنامه جمهوری ) http://zrangosh.mihanblog.com/post/18 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 26px; "><p align="justify">؛مبدع كلمه « خصولتی » كه از قضا یكی از مدیران دولت دربخش خصوصی سازی است هیچگاه تصور نمی كرد واژه سازی او تا این اندازه در جریان اجرای سیاستهای اصل 44 مصداق پیدا كند و به دفعات از سوی منتقدان مورد استفاده قرار گیرد ولی گذشت زمان و اصراربر واگذاری هرچه سریعتر و شتابان بنگاه های دولتی واقعیتی به نام شركتهای شبه دولتی یا همان خصولتی ها را بیش از پیش نمایان و نقش آفرینی آنان در حركت قطار واگذاریها را آشكارتر ساخت نقشی كه به نظر می رسد در آینده بیشتر و بیشتر از آن خواهیم شنید چرا كه به پیدایش نسل جدیدی از فعالان اقتصادی و سیاسی منجر می شود كه جایگاهی غیرقابل چشم پوشی در جامعه ایرانی خواهند یافت .</p><p align="justify">به اعتقاد بسیاری از كارشناسان آنچه طی چهار سال و اندی كه از اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی سپری شده مصداق روشن پیاده سازی ناقص و نادرست سیاستهای خصوصی سازی است . این كارشناسان برای ادعای خود دلائل متعددی اقامه می كنند كه از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره كرد .</p><p align="justify">الف خلاصه شدن خصوصی سازی در واگذاری بنگاه های دولتی<br>ب حركت در جهت معكوس آزادسازی اقتصادی كه پیش شرط موفقیت خصوصی سازی است<br>ج عدم اتخاذ سیاستهای ناظر بر بهبود فضای كسب و كار و بالا بردن هزینه فعالیت بخش خصوصی<br>د اصرار بر نگاه درآمدزا به واگذاریها</p><p align="justify">این دلائل در كنار نكات دیگری كه از سوی منتقدان روند اجرای سیاستهای اصل 44 مطرح می شود باعث شده بسیاری در موفقیت این حركت دچار تردید شوند اما گذشته از تبعات اقتصادی اجرای سیاستهای خصوصی سازی به روش چند سال گذشته كارشناسان اجتماعی و سیاسی نیز نسبت به پیامدهای این روال هشدارهایی جدی می دهند.</p><p align="justify">به عقیده این افراد یكی از عمده ترین وجوه و نتایج اجرای سیاستهای خصوصی سازی بنابر تجربه سایر كشورهای جهان جابجایی طبقات اجتماعی حذف و پیدایش طبقات و در نتیجه برقراری مناسبات اجتماعی سیاسی و فرهنگی نوین است چرا كه خصوصی سازی در واقع نوعی باز توزیع ثروت در جامعه تلقی می گردد و در پی اجرای آن مرزهای جدیدی از مالكیت ایجاد و تعریف می شود كه اگرچه با هدف كاهش فاصله طبقاتی و جلوگیری از انباشت ثروت و سرمایه در طبقات خاصی از اجتماع شكل می گیرد ولی درصورت اشتباه در اجرا می تواند به فاجعه ای اجتماعی تبدیل گردد.</p><p align="justify">نمونه های بسیار كوچكی از این پیامدهای ناگوار را كه محصول بی دقتی مجریان سیاستهای خصوصی سازی بود در سالهای گذشته شاهد بودیم و متاسفانه همچنان هستیم ; بیكار شدن خیل عظیمی از كارگران آن دسته از واحدهای واگذار شده كه از سوی تاجران و سودجویان خریداری و به صورت تصنعی به مرز شكستگی كشانده شده تا زمین و املاك آن فروخته شود از مشهورترین مواردی است كه تا به حال چندین بار اتفاق افتاده است .</p><p align="justify">چنین اتفاقاتی جز بیكاری عده ای كارگر زحمتكش و پولدارتر شدن عده ای سودجو حاصل دیگری ندارد.<br>اصرار مجریان سیاست واگذاری بنگاه های دولتی بر ادامه روند گذشته جنبه ناگوار دیگری نیز دارد كه این روزها و در پی واگذاری نیمی از سهام مخابرات در قالب بزرگترین معامله تاریخ بورس كشور بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و آن هم حضور پررنگ و فعال شركتهای شبه دولتی به عنوان خریداران سهام شركتهای دولتی است .</p><p align="justify">این مسئله اگرچه طی تمام سالهایی كه از عمر خصوصی سازی در كشور می گذرد وجود داشته ولی در سالهای اخیر و با شتاب گرفتن روند واگذاریها و نقش روزافزون شبه دولتی ها در این فرایند نگرانیهایی را برانگیخته است . خروج بنگاههای واگذار شده از حیطه نظارتی دولت یكی از برجسته ترین مواردی است كه باعث نگرانی افكار عمومی می شود چرا كه كارشناسان معتقدند وابستگی این قبیل شركتها به دستگاه های دولتی و عزل و نصب مدیران آنان توسط مدیران دولت باعث می شود بنگاه های واگذار شده نیز همچنان تحت مدیریت كلان دولت باقی بمانند و در واقع كاهش تصدیگری دولت و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی واقعی كه اساسی ترین هدف خصوصی سازی است محقق نشود با این تفاوت كه خروج بنگاه های سابقا دولتی از حوزه كنترل و نظارت عمومی زمینه بروز تخلفات و یا تبانی را در آنها فراهم می كند.</p><p align="justify">افزایش روز به روز روند حضور این شركتهای شبه دولتی در حوزه اقتصادی كشور كه معلول واگذاری بنگاه های بزرگ دولتی از سوی خود دولت است طبیعتا فضای كار را برای بخش خصوصی واقعی و تعاونی ها بیش از پیش محدود می كند كه این مسئله در آینده نه چندان دور به شكست طرح كوچك سازی دولت و سیاستهای اصل 44 می انجامد . این نگرانیها زمانی تشدید می شود كه بنابه گفته مسئولان نظارت بر اجرای سیاستهای اصل 44 در مجلس و نمایندگان بخش خصوصی در اثر هجوم شبه دولتی ها فقط بین 10 تا 25 درصد واگذاریهای انجام شده به بخش خصوصی واقعی رسیده و سایر موارد خصوصی سازی را باید در واقع جابه جایی اموال بین بخشهای مختلف دولت تلقی كرد.</p><p align="justify">به نظر می رسد اصلاح این روند از اختیار مجریان سیاستهای اصل 44 نیز خارج است چرا كه قانون صراحتا اجازه جلوگیری از حضور بخشهای شبه دولتی را به شرطی كه كمتر از 40 درصد یك بنگاه را در اختیار بگیرند نمی دهد . بنابر این باید برای ممانعت از ادامه و تكرار این مسئله هرچه سریعتر نسبت به تصحیح قانون اجرای اصل 44 اقدام مقتضی صورت گیرد .</p><p align="justify">رسالت:سخنی با مدیران ارشد</p><p align="justify">«سخنی با مدیران ارشد»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم سید مرتضی نبوی است كه در آن می‌خوانید؛برای اقامه نماز ظهر و عصر به مسجدی نزدیک دفتر کارم رفتم. سخنی از امیر مومنان علی علیه السلام که با ماژیک آبی بر یک تخته سفید کوچکی نوشته شده بود، نظرم را جلب کرد:</p><p align="justify">برای اقامه نماز ظهر و عصر به مسجدی نزدیک دفتر کارم رفتم. سخنی از امیر مومنان علی علیه السلام که با ماژیک آبی بر یک تخته&nbsp; سفید کوچکی نوشته شده بود، نظرم را جلب کرد: «العقل حفظ التجارب»1</p><p align="justify">شاید فهم این نکته که حفظ تجربه ها، حکم عقل است، خیلی سخت نباشد. اگر تاریخ پندآموز است، به این دلیل است که مشحون از تجارب گذشتگان می باشد. بدین ترتیب انسان عاقل، تلاش می کند، حافظ تجارب خود و دیگران باشد.<br>اما آیا پایبندی به حکم عقل، یعنی حفظ تجارب، در عمل هم به همین سادگی اتفاق می افتد؟ کلا! شیوه&nbsp; عمل بعضی مدیران ارشد را ملاحظه نمایید.</p><p align="justify">- اولا هر مدیر جدیدی می&nbsp; آید، به جای استفاده از تجارب مدیر قبلی و ادامه&nbsp; کار از جایی که او تمام کرده است کار را از اول شروع می کند.</p><p align="justify">- ثانیا بعد از گذشت سه دهه از انقلاب، مدیری را که دیروز در موسسه ای نصب کرده اند و وی شبانه روز تلاش کرده است ظرف چندین ماه محل کار جدید را بشناسد و به فوت و فن آن آشنا شود و ظرف چندین ماه دیگر برای آن چشم انداز و راهبرد و برنامه تهیه کند و تازه وارد مرحله اقدام شود، ناگهان براساس ابهام یا الهام از آن موسسه می کنند و آن را با یک تصمیم خلق الساعه در جای دیگری نصب می کنند.</p><p align="justify">این مدیر که حتما باید نابغه باشد، در محل جدید که هیچ ربطی به سوابق کاری و تجربه&nbsp; مدیریتی او ندارد، مشغول به شناخت محیط جدید و چالش های آن می شود. بدین ترتیب یکسال سپری می شود. در جایگاه جدید شروع به نگاشت چشم انداز، راهبرد و برنامه می کند. دو سال می گذرد، هنوز دست به اقدامی شایسته و بایسته نزده، دستی یا دستانی پس کله او می خورد و او به مکان جدیدتری پرتاب می شود و این داستان ادامه دارد. آیا این شیوه&nbsp; نصب و انتصابات مدیران با سخن علی علیه السلام سازگار است؟ آیا ما نباید از خود سوال کنیم، چه حقی داریم که چنین هزینه هایی را بر مردم تحمیل&nbsp; و فرصت سوزی کنیم. اگر حفظ تجارب حکم عقل است، چرا خلاف حکم عقل عمل می کنیم؟ چرا بالاترین رده های مدیریت تا پایین ترین آن، مرتب دستخوش تغییر و تحول است. آیا اگر کسی در مدیریت و برنامه ریزی تجربه اندوخته، این تجربه می تواند به او در سیاست خارجی کمک کند؟ آیا اگر کسی در بازرگانی تجربه کسب کرده است، این تجربه در صنعت نفت و انرژی به درد او می خورد؟ یا تجربه&nbsp; استاندارد به درد ثبت احوال می خورد؟!</p><p align="justify">به قسمت دیگر کلام مولای متقیان توجه فرمایید: ...« و خیر ما جربت ما وعظک»2<br>یعنی بهترین تجربه&nbsp; تو آنست که تو را پندآموزد.<br>اینک سوال اینست که آیا مدیران ارشد ما نباید حافظ تجربیات باشند و از آن پند بگیرند؟ آیا زمان آن نرسیده مدیران با انباشت تجربه ها به نوآوری و تولید علم یاری رسانند؟<br>آیا مردم عزیز ما همچنان باید شاهد رشد منفی بهره وری در دستگاه های دولتی باشند؟! خدایا به ما و مسئولان ما عقلانیت عطا کن.</p></span> text/html 2010-08-21T22:01:58+01:00 zrangosh.mihanblog.com تعریف و پیشینه جهانی شدن http://zrangosh.mihanblog.com/post/17 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #ff9900; FONT-FAMILY: Tahoma">پیشینة‌ جهانی‌شدن‌</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">گرچه‌ برخی‌ صاحب‌نظران‌ خواسته‌اند برای‌ جهانی‌شدن‌ پیشینه‌ای‌ بلند درنظر گیرند و آبشخور آن‌ را اندیشه‌های‌ یونان‌ باستان‌، آموزه‌های‌ ارباب‌ كلیسادر قرون‌ وسطا و افكار متفكّران‌ قرن‌ نوزدهم‌ و بیستم‌ اروپا بدانند، امّاحقیقت‌ این‌ است‌ كه‌ این‌ پدیده‌، تاریخی‌ چنین‌ طولانی‌ ندارد و پیشینة‌ آن‌ را درسطح‌ بین‌المللی‌، باید از اوائل‌ نیمة‌ دوم‌ قرن‌ بیستم‌ سراغ‌ گرفت‌.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">كاربرد اصطلاح‌ «جهانی‌شدن‌» به‌ دو كتابی‌ بر می‌گردد كه‌ در سال‌ 1970، منتشرشد. كتاب‌ نخست‌، جنگ‌ و صلح‌ در دهكدة‌ جهانی‌، تألیف‌ </span><b><i><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">مارشال‌ مك‌ لوهان‌</span></i></b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">و كتاب‌ دوم‌، نوشتة‌ </span><b><i><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">برژینسكی‌</span></i></b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">، مسؤول‌ سابق‌ شورای‌ امنیت‌ ملّی‌ آمریكا دردوران‌ ریاست‌ جمهوری‌ </span><b><i><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ریگان‌</span></i></b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> بود. مباحث‌ كتاب‌ اوّل‌، حول‌ پیشرفت‌ وسایل‌ارتباطی‌ و نقش‌ آن‌ در تبدیل‌ جهان‌ به‌ دهكدة‌ واحد جهانی‌، متمركز بود. درحالی‌ كه‌ كتاب‌ دوم‌، در مورد نقش‌ امریكا در رهبری‌ جهان‌ و ارائة‌ نمونة‌ جامع‌مدرنیسم‌، صحبت‌ می‌كرد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">بیش‌تر توافق‌های‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ كه‌ پس‌ از دو جنگ‌ جهانی‌اسف‌انگیز و خسارت‌ بار، میان‌ كشورهای‌ جهان‌ انجام‌ گرفته‌ و به‌ نوعی‌،زمینه‌ساز همزیستی‌ و همكاری‌ بین‌المللی‌ شده‌ است‌، طلایه‌دار پدیده‌ای‌بوده‌اند كه‌ «جهانی‌شدن‌» نامیده‌ می‌شود. تأسیس‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در سال‌1945، دشمنان‌ دیرین‌ را در مجمعی‌ كنار یكدیگر، برای‌ حفظ‌ صلح‌ وهمكاری‌ بین‌المللی‌ به‌ تكاپو واداشت‌. پس‌ از آن‌ توافق‌های‌ مهم‌ سیاسی‌ واقتصادی‌ بسیاری‌ صورت‌ گرفت‌. تأسیس‌ صندوِ بین‌المللی‌ پول‌، بر اساس‌موافقت‌نامة‌ </span><b><i><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">برتون‌ وودز</span></i></b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> در 1946، انجام‌ موافقت‌نامة‌ عمومی‌ تعرفه‌ وتجارت‌ یا «گات‌» كه‌ نخستین‌ دور مذاكرات‌ آن‌، در سال‌ 1947 و با شركت‌23 كشور، در ژنو عملی‌ شد و حاصل‌ آن‌ توافق‌ بر سر كاهش‌ 45000 موردتعرفه‌های‌ گمركی‌ بود، پایان‌ جنگ‌ سرد در 1989 و اتحاد پولی‌ یازده‌ كشوراروپایی‌ در 1998، همگی‌ از پیش‌زمینه‌های‌ بروز پدیدة‌ جهانی‌شدن‌ هستند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">رشد شگفت‌آور تكنولوژی‌ در اموری‌ مانند حمل‌ و نقل‌، مخابرات‌ و ازهمه‌ مهم‌تر انقلاب‌ انفورماتیك‌ در دهة‌ 80 كه‌ جایگاه‌ رفیعی‌ به‌ صنعت‌ رایانه‌بخشید و در پی‌ آن‌، گسترش‌ شبكة‌ اینترنت‌ و انفجار اطّلاعات‌، جهانی‌شدن‌ رابه‌ عنوان‌ فرآیندی‌ اجتناب‌ناپذیر به‌ همه‌ نمایاند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">تشكیل‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌ در 1995، با هدف‌ آزادسازی‌ جریان‌سرمایه‌ در جهان‌ و برداشتن‌ موانع‌ از سر راه‌ تجارت‌ بین‌المللی‌، نیز بیش‌ترین‌نقش‌ را در پیوند دادن‌ بازارهای‌ كالا و سرمایه‌ در سراسر جهان‌ داشت‌.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #ff9900; FONT-FAMILY: Tahoma">تعریف‌ جهانی‌شدن‌</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">جهانی‌شدن‌، واژه‌ای‌ رایج‌ در دهة‌ 90 است‌ كه‌ به‌ عنوان‌ روندی‌ ازدگرگونی‌ كه‌ از مرزهای‌ سیاست‌ و اقتصاد فراتر می‌رود و علم‌، فرهنگ‌ و شیوة‌زندگی‌ را نیز در بر می‌گیرد، استفاده‌ می‌شود. جهانی‌شدن‌ پدیده‌ای‌ چند بُعدی‌و قابل‌ تسرّی‌ به‌ جنبه‌های‌ گوناگون‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌، سیاسی‌، حقوقی‌،فرهنگی‌، نظامی‌ و فن‌آوری‌ و همچنین‌ عرصه‌های‌ دیگری‌ چون‌ محیط‌ زیست‌است‌.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">هیچ‌ اتّفاِنظری‌ بین‌ دانشمندان‌ در مورد تعریف‌ دقیق‌ جهانی‌شدن‌، یاتأثیر آن‌ بر زندگی‌ و رفتار ما وجود ندارد. برخی‌ از دانشمندان‌ كوشیده‌اندجهانی‌شدن‌ را به‌ عنوان‌ مفهومی‌ اقتصادی‌ تعریف‌ كنند؛ در حالی‌ كه‌ جمعی‌دیگر به‌ تبیین‌ این‌ مفهوم‌ در چارچوب‌ كل‌ّ تحوّلات‌ فرهنگی‌، سیاسی‌،اقتصادی‌ و زیست‌محیطی‌ اخیر پرداخته‌اند. می‌توان‌ تعاریف‌ ارائه‌ شده‌ را به‌دودستة‌ كلّی‌ تقسیم‌ كرد. دستة‌ اوّل‌، جهانی‌شدن‌ به‌ معنای‌ عام‌ را در نظر دارندو دستة‌ دوم‌ تنها به‌ جهانی‌شدن‌ اقتصاد اشاره‌ دارند. تعاریف‌ زیر وابسته‌ به‌دستة‌ اوّل‌ هستند:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><b><i><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">مك‌ گرو،</span></i></b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> می‌گوید:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">جهانی‌شدن‌، عبارت‌ است‌ از برقراری‌ روابط‌ متنوّع‌ و متقابل‌ بین‌ دولت‌ها وجوامع‌ كه‌ به‌ ایجاد نظام‌ جهانی‌ كنونی‌ انجامیده‌ است‌ و نیز فرآیندی‌ كه‌ ازطریق‌ آن‌، حوادث‌، تصمیمات‌ و فعالیت‌ها در یك‌ بخش‌ از جهان‌، می‌تواندپی‌آمدهای‌ مهمی‌ برای‌ سایر افراد و جوامع‌ در بخش‌های‌ دیگر كرة‌ زمین‌داشته‌ باشد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">از نظر </span><b><i><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">گیدنز</span></i></b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">، جهانی‌شدن‌ این‌ گونه‌ تعریف‌ می‌شود:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">تشدید روابط‌ اجتماعی‌ در سراسر جهان‌ كه‌ مكان‌های‌ دور از هم‌ را چنان‌ به‌هم‌ مرتبط‌ می‌سازد كه‌ رخدادهای‌ هر محل‌، زادة‌ حوادثی‌ است‌ كه‌ كیلومترهادورتر به‌ وقوع‌ می‌پیوندد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><b><i><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">رابرتسون‌،</span></i></b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> بر این‌ باور است‌ كه‌ جهانی‌شدن‌ به‌ عنوان‌ یك‌ مفهوم‌ هم‌ به‌كوچك‌ شدن‌ جهان‌ و هم‌ به‌ تقویت‌ آگاهی‌ از جهان‌ اشاره‌ دارد و </span><b><i><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">امانوئل‌ریشتر</span></i></b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> جهانی‌شدن‌ را شكل‌گیری‌ شبكه‌ای‌ می‌داند كه‌ طی‌ آن‌ اجتماعاتی‌ كه‌پیش‌ از این‌ دورافتاده‌ و منزوی‌ بودند، در وابستگی‌ متقابل‌ و وحدت‌ جهانی‌ادغام‌ می‌شوند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><b><i><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">مانوئل‌ كاستل‌</span></i></b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> با اشاره‌ به‌ عصر اطلاعات‌، جهانی‌شدن‌ را ظهور نوعی‌جامعة‌ شبكه‌ای‌ می‌داند كه‌ در ادامة‌ حركت‌ سرمایه‌داری‌، پهنة‌ اقتصاد، جامعه‌ وفرهنگ‌ را در برمی‌گیرد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">دستة‌ دوم‌ تعریف‌ها، تنها به‌ جهانی‌شدن‌ اقتصاد اشاره‌ دارند:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><b><i><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">كومسا،</span></i></b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> بر این‌ عقیده‌ است‌ كه‌ جهانی‌شدن‌، حاصل‌ یكپارچگی‌ اقتصادی‌،مالی‌ و زیست‌محیطی‌ است‌. به‌ دنبال‌ فروپاشی‌ نظام‌ </span><b><i><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">برتون‌ وودز</span></i></b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> در اوایل‌دهة‌70، مقررات‌ بازارهای‌ مالی‌ (به‌ انضمام‌ نرخ‌های‌ بهره‌ و نرخ‌های‌ ارز)برداشته‌ شد و از این‌ رو جریان‌ سرمایه‌ در میان‌ ملّت‌ها تقویت‌ گردید. تا آن‌زمان‌، نظام‌ مالی‌ جهان‌ تحت‌ سلطة‌ توافق‌نامه‌های‌ 1945 </span><b><i><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">برتون‌ وودز </span></i></b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">قرارداشت‌. پس‌ از لغو این‌ توافق‌نامه‌ها در زمان‌ </span><b><i><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نیكسون‌</span></i></b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">، نظام‌ نرخ‌های‌ ثابت‌ ارزجای‌ خود را به‌ نظام‌ نرخ‌های‌ شناور ارز داد و شالودة‌ بازار جهانی‌ بنیان‌ نهاده‌شد. این‌ جریان‌ با رواج‌ دوبارة‌ ایدة‌ بازار آزاد، آزادسازی‌، خصوصی‌سازی‌ ومقرّرات‌زدایی‌ و با به‌ قدرت‌ رسیدن‌ محافظه‌ كاران‌ یعنی‌ ریگان‌ در امریكا وتاچر در انگلیس‌، به‌ عنوان‌ «تنها راه‌ حل‌ ممكن‌» بیش‌ از پیش‌ تقویت‌ شد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><b><i><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">گروگمن‌</span></i></b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> و </span><b><i><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">رنه‌ بالز </span></i></b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">جهانی‌شدن‌ را «ادغام‌ بیش‌تر بازارهای‌ جهانی‌» تعریف‌كرده‌اند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">پروفسور </span><b><i><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">كول‌ </span></i></b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">با بهره‌گیری‌ از تعریف‌ «سازمان‌ همكاری‌ اقتصادی‌ وتوسعه‌»، جهانی‌شدن‌ را الگوی‌ تكامل‌ یابنده‌ای‌ از فعالیت‌های‌ فرامرزی‌بنگاه‌ها و شركت‌ها تعریف‌ می‌كند كه‌ شامل‌ سرمایه‌گذاری‌ بین‌المللی‌، تجارت‌و همكاری‌ برای‌ نوآوری‌ و توسعة‌ فرآورده‌های‌ تازه‌، تولید، منبع‌شناسی‌ وبازاریابی‌ است‌.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><b><i><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">مك‌ ایوان‌،</span></i></b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> جهانی‌شدن‌ را «گسترش‌ بین‌المللی‌ مناسبات‌ تولیدی‌ و مبادلة‌سرمایه‌ سالارانه‌» می‌داند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><b><i><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ساتكلیف‌ و گلین‌</span></i></b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> علاوه‌ بر گسترش‌ سرمایه‌داری‌، جهانی‌شدن‌ را با«به‌هم‌پیوستگی‌ بیش‌تر اقتصادها» مشخص‌ می‌كنند. </span><b><i><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">لئوارد</span></i></b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> بر این‌ باور است‌ كه‌جهانی‌شدن‌، وضعیّتی‌ است‌ كه‌ «رفاه‌ یك‌ مرد یا یك‌ زن‌ عادی‌، دیگر فقط‌ به‌عملكرد دولتشان‌ وابسته‌ نیست‌».</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><b><i><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">سیموز</span></i></b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> در تعریف‌ جامع‌تری‌ از جهانی‌شدن‌، ویژگی‌های‌ این‌ پدیده‌ راچنین‌ می‌داند:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">1. مرزهای‌ ملّی‌ برای‌ جداسازی‌ بازارها، اهمیّت‌ خود را از دست‌ می‌دهند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">2. فعالیت‌های‌ تولیدی‌ فرامرزی‌، تخصصی‌ می‌شوند و بنابراین‌، سبب‌شكل‌گیری‌ شبكه‌های‌ تولیدی‌ چند ملّیتی‌ می‌گردند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">3. قدرت‌های‌ چندپایة‌ تكنولوژیك‌ شكل‌ می‌گیرند كه‌ این‌ امر در نهایت‌به‌ همكاری‌های‌ بیش‌تر بین‌ بنگاه‌های‌ بین‌المللی‌ منتهی‌ می‌شود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">4. شبكه‌ اطّلاعاتی‌ جهانی‌، همة‌ جهان‌ را به‌ یكدیگر مرتبط‌ و وابسته‌می‌كند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">5. همبستگی‌ بیش‌تری‌ در مراكز مالی‌ دنیا به‌ وجود می‌آید.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">برخی‌ ناظران‌، جهانی‌شدن‌ را بر اساس‌ رابطة‌ قدرت‌ بین‌ دولت‌ها ونهادهای‌ غیردولتی‌، به‌ ویژه‌ شركت‌های‌ چند ملّیتی‌ تعریف‌ می‌كنند و برمركزیت‌ شركت‌های‌ چند ملّیتی‌ و دولت‌ها در شكل‌ دادن‌ به‌ جغرافیای‌ متحوّل‌اقتصاد جهانی‌ تأكید می‌نمایند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">از آن‌ جا كه‌ جهانی‌شدن‌ اقتصاد، در پی‌ تحول‌ عمیق‌ سرمایه‌داری‌ و درسایة‌ چیرگی‌ و رهبری‌ كشورهای‌ پیشرفتة‌ سرمایه‌داری‌ و حاكمیّت‌ نظام‌ سلطه‌ ومبادلة‌ نامتوازن‌ و ناهمگون‌ صورت‌ می‌پذیرد، شاید یكی‌ از واقعی‌ترین‌تعریف‌ها از جهانی‌شدن‌ اقتصاد را، </span><b><i><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">عادل‌ عبدالحمید علی‌،</span></i></b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> ارائه‌ داده‌ باشد.او می‌گوید:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">جهانی‌شدن‌ اقتصاد، عبارت‌ است‌ از درهم‌ ادغام‌ شدن‌ بازارهای‌ جهان‌ درزمینه‌های‌ تجارت‌ و سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ و جابه‌جایی‌ و انتقال‌ سرمایه‌ ونیروی‌ كار در چارچوب‌ سرمایه‌داری‌ و بازار آزاد، و در نهایت‌، سرفرودآوردن‌ جهان‌ در برابر قدرت‌های‌ جهانی‌ بازار كه‌ منجر به‌ شكسته‌شدن‌مرزهای‌ ملّی‌ و آسیب‌ دیدن‌ حاكمیّت‌ دولت‌ها خواهد شد. عناصر اصلی‌ ومؤثر در این‌ پدیده‌، شركت‌های‌ بزرگ‌ فراملّی‌ و چندملّیتی‌ هستند.جهانی‌شدن‌، اوج‌ پیروزی‌ سرمایه‌داری‌ جهانی‌ در پهنة‌ گیتی‌ و حاكم‌ شدن‌رقابت‌ بی‌قید و شرط‌ در سطح‌ جهان‌ است‌؛ رقابتی‌ كه‌ برای‌ كشورهای‌ثروتمند، درآمد بیش‌تر و برای‌ كشورهای‌ فقیر، فقر بیش‌تر به‌ ارمغان‌می‌آورد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right; TEXT-KASHIDA: 0%">&nbsp;</p> text/html 2010-08-21T21:45:30+01:00 zrangosh.mihanblog.com اهمیت نفت خلیج فارس برای ایالات متحده http://zrangosh.mihanblog.com/post/16 <tr> <td style="BORDER-RIGHT: #3366cc 1px solid; BORDER-LEFT: #3366cc 1px solid" align="middle" bgcolor="#e6ebf9"> <p style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><b><font face="Tahoma" color="#ff9900"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt">دورنما: اهمیت نفت خلیج فارس برای ایالات متحده </span></font></b></p></td></tr> <tr> <td style="BORDER-RIGHT: #3366cc 1px solid; BORDER-LEFT: #3366cc 1px solid" align="middle" width="772" bgcolor="#f0f3fb"> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 5px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">تا </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">سال 200</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">2</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">، </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">پ</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">یش از جنگ عراق، </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">مصرف نفت روزانه </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ایالات متحده تقریباً 7/19میلیون بش</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ک</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ه </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">بود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 5px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;از مقدار</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">5</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">/10میلیون ب</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ش</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">كه</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">(53</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">درصد)نرخ خالص نفت وارداتی تنها3/2میلیون ب</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ش</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">كه از مصرف كشور (12درصد) از خاو</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ر</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">میانه </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">تامین </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">می‌گردید.</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">(6) </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">با وجود این</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">،</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ایالات متحده به شدت متأثر از اختلال ذخایر نفتی خلیج فارس به واسطه</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> دو </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">مكانیسم بوده است</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 5px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">نخست، چنین اختلالی می‌تواند اثرات منفی بر اقتصاد شركای تجاری اصلی آمریكا در اروپا و آسیا داشته باشدكه به نسبت بالایی به نفت وارداتی و </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">بالاخص </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">نفت خلیج فارس وابسته‌اند.</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 5px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ركود نفت در این مناطق اثرات زیان آور برای سطوح تولید و استخدام نیرو در ایالات متحده </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">به همراه داشته و </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">علی رغم سطح واردات نفت</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">آمریكا بدون شك به نوسان آن از طریق اقتصاد جهانی منتهی می‌گردد.</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">(7)</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 5px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ثانیاً، اگرچه ایالات متحده حتی یك ب</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ش</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">كه نفت از خلیج فارس وارد نكرد، افزایش فاحش بهای نفت در بازارها</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ی ج</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">هانی متعاقب اختلال ذخایر نفتی منطقه به طور اجتناب ناپذیری موجب افزایش بهای نفت در قلمرو ایالات متحده ش</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">د</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">.</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> (8)</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> این بدان خاطر است كه ای</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ا</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">لات متحده و دیگر واردكنندگان اصلی نفت همگی بخشی از</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">بازار نفت یكپارچه و واحدند</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">كه مطابق سیستم عرضه و تقاضا هدایت می گردد.</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">(9) </span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 5px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">مادامیكه كشوری مقادیر معتنابهی نفت وارد نموده و یا اجازه دهد تا بهای نفت تولید شده داخلی توسط بازارهای جهانی نفت تعیین گردد</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">، </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">در این</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">صورت در مقابل اثرات وقفه تولید نفت آسیب پذیرتر خواهد شد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 5px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">در سال2002</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">میزان4/41</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">درصد</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">از میزان كل صادرات نفت</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">(</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">1/18میلیون بشكه از كل</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">6</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">/43میلیون بشكه)از خاورمیانه صادر شد.</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">(10) </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">اگر چه پیش بینی سطوح تولید و مصرف به طور آشكاری مشكل است، نفت خلیج فارس احتمالاً تنها با افزایش طی دهه‌‌ی اخیر همراه خواهد بود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 5px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">تقاضای جهانی برای نفت طی20 سال گذشته30 درصد افزایش داشته </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">است.</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> در اوایل سال 2003 اداره اطلاع رسانی انرژی ایالات متحده (</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">EIA</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">) برآورد نمود</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">كه میزان تقاضای نفت از 1/77 میلیون بشكه در سال 2001 به 8/118 میلیون بشكه یعنی بالغ بر 41 میلیون بشكه</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">(</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">54 درصد</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">)</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> تا سال 2025 افزایش خواهد یافت.</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">(11)</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 5px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">اداره اطلاع رسانی انرژی ایالات متحده همچنین پیش بینی كرد</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">كه نرخ خالص واردات نفت ایالات متحده</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">،</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> اروپا و ژاپن افزایش خواهد یافت</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">. </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">سهم آمریكا از این افزایش تا سال2025</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">تقریباً </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">به </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">دو برابر</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">(</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">8/19میلیون بشكه در روز</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">)</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">خواهد </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">رسید</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">.</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">به طور همزمان،</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">خاورمیانه انتظار داشته است كه در مقیاسی وسیع و با هیبت در بازارهای جهانی نفت </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">حضور یابد</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 5px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">مطابق پیش بینی‌های اداره اطلاع رسانی انرژی آمریكا</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">و</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">آژانس بین المللی انرژی(</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">IEA</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">)،</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">س</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">هم خاورمیانه از میزان كل تولید نفت (4/28 درصد در سال 2002)</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">احتمالا </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">بر</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">34</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> درصد تا سال 2025</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> (12)</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">و43 درصد تا سال 2030 </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">(13) </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">بالغ </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">خواهد شد</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">.</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">همچنین اداره اطلاع رسانی انرژی ایالات متحده (</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">EIA</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">) پیش بینی نمود</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">كه تا سال 2020 سهم نرخ كل صادرات نفت خلیج فارس از مرز 67 درصد خواهد گذشت.</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">(14)</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 5px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">دلیل اصلی مركزیت خلیج فارس در پیش بینی‌های مذكور آن است كه میزان دو سوم از ذخایر نفتی جهان در این ناحیه قرار دارد. </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">طبق برآوردهای </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">سال 2002، عربستان سعودی به تنهایی </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">از </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">یك چهارم نرخ كل ذخایر نفتی</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> جهان</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> (262 میلیون بشكه) </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">برخوردار </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">بوده و عراق با برخورداری از 11 درصد از كل ذخایر نفتی (5/112 میلیون بشكه) جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است.</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">سهم عمده</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">باقی مانده</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> نفت</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> نیز</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">توسط كشورهای كویت (2/9 درصد)، ایران (6/8 درصد) و امارات متحده عربی (3/9 درصد) تأمین می‌گردد.</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> (15)</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 5px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">نظر به اهمیت نفت خلیج فارس برای ایالات متحده، جای شگفتی ن</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">یست </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">كه هدف اصلی سیاست امنیت ملی آمریكا از جنگ جهانی دوم و به ویژه از دهه‌ی1970 ضمانت دستیابی این كشور و متحدانش به نفت </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">این منطقه </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">حتی </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">به کمک </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">نیروی نظام</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ی</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">بوده است</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 5px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ه</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">م زمان با اجرای آشکار </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">این سیاست در</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">قالب دكترین كارتر در اوایل سال1980 برای نخستین بار</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> و</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">تجاوز اتحاد جماهیرشوروی به افغانستان،</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">توجه</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> ایالات متحده</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">به این مسأله معطوف گ</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ر</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">دیدكه نیروی خارجی متخاصم </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">احتمالا </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">در تلاش </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">برای </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">دستیابی به تحت نظارت در آورد</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ن</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> ذخایر نفتی منطقه </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">است</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">.</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ب</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ه </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ویژه از زمان پایان جنگ سرد،</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">مح</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ت</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">مل ترین خطرات دو شكل م</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">تفاوت </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">به خود گرفته اند</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">.</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">خط</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ر</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> اصلی این است كه یك یا چندین كشور با تحت كنترل درآوردن سهم كلان صادرا</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ت</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> جهانی نفت با سو</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ء</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> استفاده از توان بازار نفت بهای </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">آن </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">را افزایش داده و یا به اعمال فشارهای سیاسی بپردازند.</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">مثال معروف استفاده از سلاح نفت</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">،</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">تحریم اقتصادی نفت كشورهای عربی طی سال1973بود</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">كه </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ظاهرا این گونه می نمود </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">كه میزان نفت مورد بحث به آن اندازه اساسی ن</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">یست </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">كه اثرات مهمی به همراه داشته باشد.این در حالی</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> بود</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> كه كاهش موقت تولید نفت عرب به میزان كمتر از25 درصد (كمتر از 10 درصد تولید جهانی نفت) به رو</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ند</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> افزایش چهار برابری بهای نفت</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> منجر گردید</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">.</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">(16)</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 5px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">خطرات مشابهی نیز به دنبال ت</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">صر</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ف كویت توسط عراق در سال 1990 مح</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ت</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">مل گردید كه آیا عراق بدون رقیب بالغ بر20</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">درصد از ذخایر نفتی را تحت كنترل خود د</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ر</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">آورد</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ه</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> و یا در</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">موقعیت خوشبینانه</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">تر،اثرات تجاوزكارانه‌ی خود ب</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ر</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> عربستان سعودی را گسترش </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">خواهد </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">د</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ا</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">د.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 5px; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">خطر دیگر، اختلال نابهنگام ذخایر نفتی خلیج فارس در نتیجه درگیری درون منطقه ای یا اغتشاشا</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ت</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> داخلی است.</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">چنین اختلالاتی چندین بار در گذشته رخ داده است</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">؛</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> اگر چه هر</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">بار عواقب متفاوت </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">به همراه داشته </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">است.</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </span></p> <p style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 5px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">به علت دسترسی آسان به منابع معتنابه نفت</span><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">،</span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> نه انسداد كانال سوئز در سال 1956 و نه قطع تولید نفت عراق و كویت </span><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">حین </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">جنگ خلیج فارس طی سال های 91ـ 1990 هیچیك تأثیر اساسی بر ذخایر جهانی نفت و بهای آن نداشت. در مقابل، </span><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">وقوع </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">انقلاب ایران و متعاقب آن </span><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">آغاز </span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">جنگ ایران و عراق به كاهش جریان نفت در منطقه تا بدان حد انجامید كه ذخایر جهانی نفت تحت تأثیر قرار گرفته </span><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma">و</span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> بهای نفت به سرعت حتی بیش از دو برابر قیمت پیشین آن افزایش&nbsp;</span></p></td></tr> text/html 2010-08-21T21:35:55+01:00 zrangosh.mihanblog.com چاقی ومصیبتهای آن http://zrangosh.mihanblog.com/post/15 <div><br></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; color: rgb(85, 64, 0); line-height: 16px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; "><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="610" border="0"><tbody><tr><td dir="rtl" valign="top" width="585" bgcolor="#fff0f0" height="340"><p align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><strong><font color="#ff0000" size="5">چاقی و&nbsp;مصیبتهای آن</font></strong></p><br><p align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><strong><font color="#800040" size="5"></font></strong>&nbsp;</p><br><p align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><strong><font color="#800040" size="5"></font></strong>&nbsp;</p><br><p align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><strong><font color="#800040" size="5"></font></strong>&nbsp;<strong><font color="#800040" size="5">چاقی وارتباط آن بابیماریها</font></strong></p><br><p align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><font color="#ff00ff" size="5"><strong></strong></font>&nbsp;</p><br><p align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><font color="#ff00ff" size="5"><strong></strong></font>&nbsp;</p><br><p align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><font color="#ff00ff" size="5"><strong></strong></font>&nbsp;<font color="#ff00ff" size="5"><strong>چاقی وگم کردن زیبایی انسان</strong></font></p></td></tr></tbody></table><br><div align="justify" style="margin-top: 10px; margin-right: 20px; margin-bottom: 10px; margin-left: 5px; width: 540px; "><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt; ">چاقی سبب ضرر و زیانهای زیادی میشود که هم اکنون به توضیح برخی از آنها می پردازیم:<br><font color="#800000">1-آرتروز:</font>&nbsp;هر که وزنش بیش، دردش بیشتر (این نوشته را اولین بار روی یک تابلو در مطب همکاری ارجمند و اورتوپد و جراحی معروف در تهران مشاهده کردم. هر بیمار چاقی که برای درمان آرتروز به او مراجعه میکرد، او قبل از هر اقدام دستور میداد که اول وزن خود را کاهش دهد و&nbsp; بعد مراجعه کند. چون وزن زیاد سبب وارد آمدن فشار زیاد روی مفاصل میشود و آرتروز زودرس ایجاد می کند).<br><br><font color="#800000">2- نقرس:</font>&nbsp;بالا رفتن مقدار اسید اوره خون، باعث رسوب این ماده در مفاصل، مخصوصاً مفصل شست پا می شود و این رسوبات منجر به درد شدید در مفاصل درگیر با این ماده می گردد. درصد مبتلایان به این بیماری در چاقها بیشتر است.<br><br><font color="#800000">3-دیسک کمر:</font>&nbsp;وقتی وزن انسان بالا باشد،روی دیسکهائی که بین مهره ها قرار گرفته، فشار می آورد که این فشار، باعث دردهای سیاتیکی یا دیسک کمر می شود.<br><br><font color="#800000">4- نارسائی تنفسی:</font>&nbsp;مسلماً حرکت انسانهای چاق و فعالیت بدنی آنها باعث نارسائی تنفسی و نفس نفس زدن آنها می شود، زیرا در فعالیت این افراد به دلیل زیادی وزن، قلب مجبور است با سرعت بیشتری کار کند (درست مثل زمانی که فرد ورزش می کند یا می دود). ولی افراد لاغر این مشکل را ندارند. چون بر خلاف افراد چاق، ریه آنها توانائی رساندن اکسیژن به مقدرا وزن آنها را دارد.<br><br><font color="#800000">5- عفونتهای ریوی:</font>&nbsp;برونشیتهای مزمن، ذالت الریه، ذات الجنب و عفونتهای ریوی دیگر بیشتر چاقها را مبتلا می کند تا لاغرها.<br><br><font color="#800000">6- حمله های آسمی:</font>&nbsp;لاغرهائی که مبتلا به آسم می شوند، کمتر از افراد چاق گرفتار حمله های آسمی می گردند.<br></font></div><br><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; ">&nbsp;</p><br><div align="justify" style="margin-top: 10px; margin-right: 20px; margin-bottom: 10px; margin-left: 5px; width: 540px; "><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt; "><font color="#800000">7- سنگ کیسه صفرا:</font>&nbsp;چون درصد آن در خانمها بیشتر است، شاید بتوان گفت سنگ کیسه صفرا تقریباً منحصر به خانمهای چاق است.<br><br><font color="#800000">8- مرض قند:</font>&nbsp;همه می دانند مرض قند، باید زمینه ارثی داشته باشد. اگر عمه، دائی یا عمومی یک خانواده هفت نفری (پدر و مادر و پنج فرزند) مبتلا به دیابت باشد و قرار باشد که طبق قوانین وراثت ژنتیکی به یکی از آنها مرض قند برسد، از این افراد فردی به مرض قند مبتلا می شود که چاقترین آنهاست.<br><br><font color="#800000">9- مشکلات بعد از عمل جراحی:</font>&nbsp;عمل جراحی گاه منجر به عفونت می شود. یکی از مهمترین علل عفونت، وجود بافتهای چربی زیاد در مسیر زخم جراحی است.<br><br><font color="#800000">10- واریس:</font>&nbsp;واریس در اشخاص لاغر و چاق دیده می شود، ولی درصد آن در چاقها بیشتر است.<br><br><font color="#800000">11- سرطان سینه:</font>&nbsp;شایعترین سرطان در خانمها، سرطان سینه است وبیشترین درصد مبتلایان به آن هم خانمهای چاق هستند.<br><br><font color="#800000">12- نازائی:</font>&nbsp;یکی از علتهای نازائی، چاقی است. خوب است بدانید چند تن از خانمهای چاق که به عنوان نازا ثبت نام کرده بودند، با کاهش وزن به آرزوی باورنکردنی خود رسیدند.<br></font></div><br><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; ">&nbsp;</p><br><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><br><br><br><br><br><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="610" border="0"><tbody></tbody><tbody><tr><td valign="top" width="12" background="http://drahmadzadeh.parsiblog.com/img/Paper_bg_Le.gif" height="85"><img height="80" src="http://www.kermany.com/img/Paper_Le.gif" width="12" border="0" onload="width=Math.min(width,480);" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></td><td dir="rtl" valign="top" width="585" bgcolor="#fff0f0" height="340"><br><div align="justify" style="margin-top: 10px; margin-right: 20px; margin-bottom: 10px; margin-left: 5px; width: 540px; "><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt; "><font color="#800000">13- سرطان پروستات:</font>&nbsp;یکی از سرطانهای شایع در میان آقایان، سرطان پروستات است که درصد آن در چاقها بیشتر است.<br><br><font color="#800000">14- بالا رفتن چربی خون:</font>&nbsp;همه می دانند چربی خون مختص چاقها نیست، ولی درصد آن در افراد چاق بیشتر است. چربی خون از دو نوع چربی تشکیل می شود: کلسترول و تری گلیسرید. معمولا هر دو نوع چربی دست به دست هم می دهند و به انسان ضرر می رسانند، ولی نقش مخرب کلسترول بیشتر است.<br><br><font color="#800000">15- تصلب شرائین یا آرتروسیکلروز:</font>&nbsp;این بیماری در اصل ناشی از رسوب کلسترول در داخل رگهاست که باعث از بین رفتن حالت لاستیکی رگها می شود و مشکلات فراوان دیگری نیز به همراه دارد.<br><br><font color="#800000">16- افزایش فشار خون:</font>&nbsp;درصد مبتلایان به فشار خون معمولا در افراد چاق خیلی بیشتر از لاغرهاست (دکتر کرمانی، خود یکی از مبتلایان به فشار خون بود و هر روز قرص کنترل فشار خون استفاده می کرد. ولی پس از کاهش وزن، فشار خون ایشان پائین آمد.)<br><br><font color="#800000">17- بزرگ شدن قلب:</font>&nbsp;قلب انسان به فرمان خداوند، روزی صد هزار بار می زند. در هر نوبت نیز 80 سی سی خون به بدن می رسد. حجم کل خون رسیده به بدن در هر روز حدود 8 میلیون سی سی است (یعنی هر روز چهارصد بشکه بیست لیتری خون به بدن می رسد) این مقدار خون برای افرادی با وزن هفتاد کیلوگرم، طبیعی است. حال اگر این شخص وزن خود را به 120 کیلو برساند، این مقدار خون برای بدن او کافی نیست، از این رو قلب محکمتر و بیشتر می زند و در نتیجه، دیواره قلب ضخمیتر و خود قلب بزرگتر می شود. بنابر این، یکی از مشکلات انسانهای چاق، بزرگ شدن قلب است اگر جلوی آن گرفته نشود، قلب تبدیل به عضله ای بزرگ، شل و ضعیف می شود.<br><br><font color="#800000">18- نارسائی قلبی:</font>&nbsp;توان کار قلب در افراد چاق کمتر است. بعضی از خانمها و آقایان چاق وقتی اصطلاحا پا به سن می گذارند، حتی کار آسانی مثل نماز خواندن ( به دلیل نارسائی قلبی) برایشان مشکل می شود. با فشار دادن به ساق پای این افراد متوجه می شویم که بدن متورم می گردد و خونی که توسط قلب بزرگ فرستاده می شود، توانائی برگشت ندارد. این حالت باعث تجمع مایعات در بافتهای بدن، مخصوصاً در پا و ریه و شکم می شود.<br></font></div></td></tr></tbody></table></p><br><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; ">&nbsp;</p><br><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><br><br><br><br><br><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="610" border="0"><tbody></tbody><tbody><tr><td valign="top" width="12" background="http://drahmadzadeh.parsiblog.com/img/Paper_bg_Le.gif" height="85"><img height="80" src="http://www.kermany.com/img/Paper_Le.gif" width="12" border="0" onload="width=Math.min(width,480);" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></td><td dir="rtl" valign="top" width="585" bgcolor="#fff0f0" height="340"><br><div align="justify" style="margin-top: 10px; margin-right: 20px; margin-bottom: 10px; margin-left: 5px; width: 540px; "><font face="Tahoma" style="font-size: 8pt; "><font color="#800000">19- سکته قلبی:</font>&nbsp;همه می دانند سکته قلبی یکی از عوارض بالا بودن وزن است. گفته می شود که سکته قلبی در لاغرها به ندرت دیده می شود و هر چه وزن کمتر باشد، احتمال سکته قلبی نیز کمتر می شود.<br><br><font color="#800000">20- مشکلات روانی:</font>&nbsp;این مشکل در خانمها بیشتر نمایان است. دختری که دم بخت است، به خاطر وزن بالائی که دارد، اندام نامتناسبی دارد واز همین رو با خواستگاران کمتری مواجه می شود. خانمهائی که دلشان می خواهد در هر مناسبتی لباس جدیدی بپوشند، اگر چاق باشند برایشان ممکن نیست و مجبورند همان دامن و پیراهن قبلی را بپوشند همچنین گاه اختلافات زیاد بین زن و شوهر به سبب چاقی یا لاغری یکی از زوجین، متاسفانه باعث تهدید به طلاق در تعداد زیادی از آنها می شود. این امر در خانمها افسردگی را هم به دنبال می آورد.<br><br><font color="#800000">21-فتق شکم:</font>&nbsp;همان گونه که می دانید دیواره شکم از چند لایه ساخته شده است. این لایه ها مانع بیرون امدن روده ها می شود، ولی وقتی وزن بالا برود، یکی از این لایه ها شکاف پیدا می کند و روده ها به زیر پوست شکم می آید. این پدیده را «فتق» می نامند.<br><br><font color="#800000">22- کاهش متوسط سن:</font>&nbsp;آمار پزشکی نشان می دهد که متوسط سن افراد چاق خیلی کمتر از افراد لاغر است. هر چهار کیلو اضافه وزن یک سال از عمر انسان کم می کند. این هشدار مهمی برای افراد چاق است.<br><br><font color="#800000">23- خروپف در خواب:</font>&nbsp;از مشکلاتی است که معمولا افراد چاق به آن مبتلا می شوند.<br><br><font color="#800000">24- ضعف جنسی:</font>&nbsp;ناتوانائی جنسی مخصوصاً در آقایان چاق بیشتر است.<br><br>شاید چند سال عمر زیاد یا کم در نظر برخی مهم نباشد، ولی مهم این است که از این همه ضرر فراوان بپرهیزیم و چند سالی که زنده هستیم، سالم و شاداب و فعال زندگی کنیم.<br>بیست و چهار ضرری که برشمردیم، قسمتی از ضررهای متعددی است که در نتیجه چاقی ایجاد می شود. از این رو میتوانیم بفهمیم بیشتر بودجه وزارت بهداشت را کسانی مصرف می کنند که بیشترین مقدار غذا را می خورند! توجه داشته باشید که این ضررها مختص افراد چاق نیست، بلکه احتمال بروز آن در چاقها بیشتر است.</font></div></td></tr></tbody></table></p></span></div> text/html 2010-08-20T18:59:49+01:00 zrangosh.mihanblog.com علی اكبر دهخدا شاعر وادیب شبه مدرنیست میانه رو http://zrangosh.mihanblog.com/post/14 <tr> <td style="BORDER-RIGHT: #3366cc 1px solid; BORDER-LEFT: #3366cc 1px solid" align="middle" bgcolor="#e6ebf9"> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #ff9900; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-DECORATION: none"><b>علی‌اكبر دهخدا، شاعر و ادیب شبه‌مدرنیست میانه‌رو</b></span></p></td></tr> <tr> <td style="BORDER-RIGHT: #3366cc 1px solid; BORDER-LEFT: #3366cc 1px solid" align="middle" width="772" bgcolor="#f0f3fb"> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">علی‌اكبر دهخدا كه بیشتر به واسطه‌ی سبك خاص‌اش در نثرنویسی در قالب مقالات «چرند و پرند» معروف شده است، از دوستان تقی‌زاده بود كه با معرفی و وساطت او، مدیر مسوول روزنامه‌ی «صور اسرافیل» به استخدام دهخدا در روزنامه پرداخت و كار او در روزنامه‌ی «صور اسرافیل» رونق گرفت. صاحب امتیاز روزنامه‌ی صور اسرافیل، میرزا قاسم خان تبریزی بود كه در دربار مظفرالدین و محمدعلی شاه سمت اداری داشت و سردبیری آن را میرزا جهانگیر خان صور اسرافیل بر عهده داشت. اولین شماره روزنامه‌ی صور اسرافیل به سال 1325 ش منتشر گردید.</span></p> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">آن گونه كه از احوال و زندگی‌نامه دهخدا برمی‌آید، او از فارغ‌التحصیلان مدرسه‌ی علوم سیاسی [پایگاه اصلی فعالیت آموزشی جریان فرماسونری ایران] بود (96) و خود نیز عضو لژ فراماسونری «مجمع آدمیت» به رهبری عباسقلی خان آدمیت بوده است. دهخدا از طرفدران تندروی مشروطه‌ی شبه‌مدرن در ایران بود و این آراء خود را در مقالات «چرند و پرند» ارائه می‌داد. از همین رو مقالات مورد اعتراض جمعی از روحانیون قرار گرفت. یكی از ویژگی‌های فعالیت روزنامه‌ی صور اسرافیل حمله به روحانیت شیعه تحت لوای «مبارزه با قشری‌گرایی و كهنه‌پرستی» بوده است. (97)</span></p> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">اساساً دهخدا به تبع رویكرد شبه‌مدرنیستی‌ای كه داشت همچون همه‌ی شاعران متجددمآب و غرب‌زده‌ی آن دوره به هجو روحانیت می‌پرداخت به عنوان مثال در شعر بلند «ان‌شاءالله گربه است» كه در قالب مثنوی سروده شده است به هجو و تمسخر روحانیت و متهم كردن آن به دروغگویی پرداخته است. (98)</span></p> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">در دوره‌ی فعالیت دهخدا به عنوان مدافع تندروی مشروطه‌ی شبه مدرن در ایران، تقی ‌زاده و علی محمدخان تربیت كه از فراماسونرهای معروف و منتفذ آن دوره هستند در زمره‌ی همكاران و حامیان او به شمار می‌آیند. دهخدا در این دوره عضو «كمیته‌ی انقلاب» است كه حزب «اجتماعیون عامیون» به رهبری تقی‌زاده از دل آن پدید آمد. حمایت و همراهی تقی‌زاده موجب شد كه در روز به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی شاه، دهخدا امكان پناهندگی به سفارت انگلیس و خروج از كشور و جان به در بردن از معركه را بیابد. در حالی كه دوست و همفكر او میرزا جهانگیر خان صور اسرافیل به دستور محمدعلی شاه در باغ شاه اعدام گردید.</span></p> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">جهانگیر خان از رفتن به سفارت انگلیس و پناهندگی به آن خودداری ورزیده بود. همین امر موجب گردیده است كه برخی مورخان وابسته به جریان تاریخ‌نگاری شبه مدرن [نظیر احمد كسروی و محیط طباطبایی </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">…</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">] نیز دهخدا و تقی‌زاده را مورد سرزنش قرار دهند. (99)</span></p> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">دهخدا در خارج كشور نیز به انتشار روزنامه‌ی صور اسرافیل پرداخت. در مقالات این دوره‌ی او تأثیر آشكار نویسندگان عصر به اصطلاح روشنگری فرانسه و اروپا دیده می‌شود. دهخدا مسمط معروف «یاد آر» را در این دوره سروده است. پس از سقوط تهران و فرار محمد علی شاه و تشكیل مجلس دوم، دهخدا به رویكرد شبه‌مدرنیستی میانه‌روانه روی می‌آورد و از تندروی سابق دست می‌كشد. او به عنوان نماینده‌ی مجلس به عضویت «حزب اعتدالیون ـ عامیون» [نماینده‌ی گرایش میانه‌روی روشنفكری غرب‌زده‌ی ایران] درمی‌آید.</span></p> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">برخی منتقدان، نثر دهخدا در مقالات «چرند و پرند» را بنیانگذار نثر شبه‌مدرنیستی فارسی معاصر می‌دانند. نثر فارسی معاصر تحت لوای مردم‌گرایی و توجه به زبان مردم كوچه و بازار؛ عوام‌زدگی و گونه‌ای ابتذال را رواج می‌دهد.</span></p> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">نثر دهخدا در «چرند و پرند» از نثر میرزا ملكم و ترجمه‌ی «تمثیلات» آخوندزاده و نثر ترجمه‌ی كتاب «حاجی بابا» متأثر و ملهم است.</span></p> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">در واقع دهخدا را می‌توان پدر نثر عوام‌گرا و ساده‌ی فارسی در مقطع مشروطه و پس از آن دانست. نثر او در عین حال تبلور تشتت عمق و پریشانی نثر فارسی غرب‌زدگی می‌باشد. نثر دهخدا، ساده و روان است اما ظرفیت ناچیزی برای تفكر دارد. ویژگی‌های نثر دهخدا در «چرند و پرند» را می‌توان این گونه فهرست كرد:</span></p> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">1ـ نثر چرند و پرند با خطابه قرابت بسیار دارد.</span></p> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">2ـ مایه‌های طنز و شوخ‌طبعی دارد.</span></p> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">3ـ نثری عامیانه است.</span></p> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">4ـ در آن از مثل‌ها و كنایه‌ها استفاده می‌شود.</span></p> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">5ـ ساختار روایی و حكایت‌گونه دارد.</span></p> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">6ـ در این نثر مایه‌های اولیه‌ی شخصیت‌پردازی داستانی به تقلید از داستان‌های كوته غربی وجود دارد.</span></p> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">7ـ مقالات چرند و پرند به لحاظ محتوا معطوف به مسائل و مشكلات اجتماعی و ترویج رویكرد سیاسی متجددمآبانه است.</span></p> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">اساساً دهخدا در دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی خود گرایش آشكاری به رویكردها و سیاست‌های شبه‌مدرنیستی دارد. اگر به برنامه‌های پیشنهادی او در قلمروهای اقتصادی ـ سیاسی [كه در مقالات مندرج در صور اسرافیل ارائه كرده است] نگاه كنیم، در اكثریت موارد شباهت شگفت‌انگیزی با سیاست‌های شبه‌مدرنیستی رضاشاهی دارد. (100) در آراء اقتصادی او باور آشكاری به نظریه‌ی «ارزش كار» آدام اسمیت [اقتصاد دان لیبرال انگلیسی] دیده می‌شود. دهخدا در دوره‌ی اول حیات فكری‌اش گرایش‌های سوسیالیستی داشت كه ظاهراً در دوران دوم حیات فكری او تا حدی تعدیل گردیده است. اما به هر حال و در كلیت او یك تجددطلب [شبه‌مدرنیست] تمام عیار است.(101)</span></p> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">دهخدا در مقالاتش از مروجان نظریه‌ی لیبرالی «تفكیك قوا» است (102) و به شدت از نظام پارلمانتاریسم اروپایی ستایش می‌كند.(103)</span></p> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">دهخدا اشعاری با مضامین شبه‌مدرنیستی دارد كه هر چند از نظر كمی و كیفی قابل مقایسه با دیگر شاعران این دوره نظیر میرزاده‌ی عشقی و بهار نبوده است اما به هر حال در تاریخ شعر این دوره ثبت است. از این قبیل اشعار می‌توان، مسمط «یاد آر» را مثال زد كه از نظر طرز قافیه‌بندی و بیان احساسات شخصی كاملاً متجددمآبانه است. هرچند كه «یحیی آرین پور» در بررسی‌ای كه درباره‌ی این شعر انجام داده، نشان داده است كه شعر «یادآر» به تقلید از شعر «وقتا كه گلوب بهار یكسر» سروده‌ی «رجایی‌زاده اكرم»، شاعر ترك سروده شده است. (104)</span></p> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">دهخدا به عنوان شاعر و نویسنده‌ای متجددمآب مورد تأیید ضمنی رژیم رضاشاهی بود و از سال 1303 ش تا زمان سقوط رضا شاه (1320 ش) ریاست «مدرسه‌ی علوم سیاسی» را بر عهده داشت و با رجال متجددمآب آن دوره از قبیل تقی‌زاده و مصدق روابط نزدیكی داشت. دهخدا سال‌ها بعد در دوران نخست‌وزیری مصدق، غزلی در ستایش از او سروده است كه مطلع آن چنین است: </span></p> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">«ای مردم آزاده كجایید كجایید / آزادگی افسرد، بیایید بیایید»</span></p> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">جمع‌آوری مجموعه‌ی «امثال و حكم» و لغت‌نامه‌ی بزرگ فارسی از خدمات قابل تقدیر دهخداست كه در سال‌های دوری از سیاست و پرداختن به امور پایه‌ای فرهنگی صورت گرفته است.</span></p> <p style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right">&nbsp;</p></td></tr> text/html 2010-08-20T18:52:51+01:00 zrangosh.mihanblog.com ایرج میرزا شاهزاده غرب زده ستایش گر انحرافات اخلاقی http://zrangosh.mihanblog.com/post/13 <tr> <td style="BORDER-RIGHT: #3366cc 1px solid; BORDER-LEFT: #3366cc 1px solid" align="middle" bgcolor="#e6ebf9"> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #ff9900; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-DECORATION: none"><b>ایرج میرزا، شاهزاده‌ی غرب‌زده‌ی ستایش‌گر انحرافات اخلاقی</b></span></p></td></tr> <tr> <td style="BORDER-RIGHT: #3366cc 1px solid; BORDER-LEFT: #3366cc 1px solid" align="middle" width="772" bgcolor="#f0f3fb"> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">یكی از شاعران شبه‌مدرنیست «ایرج میرزا» است. «ایرج میرزا جلال‌الممالك» پسر شاهزاده‌ «غلامحسین میرزا» [ملقب به «صدرالشعراء» و متخلص به «بهجت»] و از نوادگان فتحعلی‌شاه قاجار است. ایرج میرزا از «امیرنظام گروسی» نویسنده متجددمآب آن دوره لقب «‏فخرالشعراء» دریافت كرد. ایرج میرزا در نیمه‌ی دوم عمر خود و پس از نهضت مشروطه، جریان غالب شعر خود را معطوف به سروصداها و بازی‌ها و شعارهای تجددمآبانه كرد. البته او برخلاف عارف قزوینی از خاندان قاجار بود و در شبه‌مدرنیسم خود كمتر علیه قاجاریه چیزی می‌گفت.</span></p> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">ایرج میرزا اگرچه از نوادگان فتحعلی‌شاه بود اما از مكنت چندانی بهره نداشت و از این رو عادت به مداحی دولتمردان بدسابقه و خیانت‌پیشه‌ای چون «امین‌السلطان» (86) و صنیع‌الدوله و اعتضادالسلطنه داشت تا از آن راه امرار معاش نماید. او متولد سال 1290 ق و فردی عشرت‌پیشه و شهوت‌ران و زن‌باز و گرفتار انحراف جنسی و اخلاقی بود. مرگ او با سال 1304 ش بر اثر سكته‌ی قلبی و در یك محفل می‌خوارگی روی داده است.</span></p> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">ایرج میرزا در دوره‌ی دو حیات ادبی خود [كه دوره‌ی اصلی فعالیت شاعری اوست] شاعری تماماً ماتریالیست و ملحد بود. او اعتقاد به معاد و زندگی اخروی نداشت و در قطعه‌ی «بهشت و دوزخ»(87)اساس آن را زیر سوال برده است. وی قطعه‌ای دیگر به نام «دوزخ» (88) دارد و در آن جهنم را امری واهی می‌نامد. ایرج میرزا در شعری كه مصرع آغازین آن چنین است: «من از جحیم نترسم، از آن كه باری خدای</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">…</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">» نهایت بی‌اطلاعی خود از مباحث كلامی و اعتقادی و مباحث مربوط به معاد و جهنم را عیان می‌كند و در بیانی عامیانه و مغلطه‌گرانه مدعی می‌شود العیاذبالله خداوند، «مطبخی» نیست كه كسی را در آتش كباب كند! او از درك فلسفه‌ی نماز نیز عاجز است و می‌پرسد كه خداوند به نماز بشر چه نیازی ندارد؟</span></p> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">دیوان اشعار ایرج میرزا مشحون از سروده‌های توهین‌آمیز و حتی تعابیر هتاكانه‌ی ركیك نسبت به روحانیت می‌باشد نظیر مثنوی‌ای كه با مصرع «خدایا تا به كی ساكت نشینم؟» آغاز می‌گردد. تعابیر زشت و ركیك اشعار او علیه روحانیت آگاه به بی‌ادبی و اهانت نسبت به ساحت معصومین (علیهم‌السلام) نیز كشیده می‌شود. تعابیر زشت و بسیار بی‌ادبانه او درباره‌ی مراسم عزاداری امام حسین (ع)، وعاظ و فاجعه‌ی عاشورا به گونه‌ای است كه نقل آن شرم‌آور و غیرممكن است.</span></p> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">ایرج میرزا قصیده‌ای در هجو شهید آیت الله فضل الله نوری دارد كه با این مطلع آغاز می‌گردد: </span></p> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">«حجت الاسلام كتك می‌زند / بر سر و مغزت دگنگ می‌زند» (89) دشمنی او با روحانیت به همین جا ختم نمی‌یابد و در قطعه‌ی «اشك شیخ» (90) و «تصویر زن» (91) و بسیاری ابیات دیگر تكرار می‌شود.</span></p> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">این شاعر سكولاریست و دین‌ستیز گرفتار انحرافات اخلاقی مثل دیگر شاعران شبه‌مدرنیست هم دروه‌ی خود احكام الهی نظیر «حجاب» را مورد استهزاء و اهانت قرار می‌دهد. او در قطعه‌ی «تصویر زن» و قصیده‌ی «انتقاد از حجاب» (92) و برخی اشعار دیگر این حكم الهی را از منظری متجددمآبانه و غرب‌‌زده مورد حمله قرار می‌دهد.</span></p> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">زبان شعری ایرج میرزا، زبانی ركیك و فحاش است و در اشعاری نظیر «قصیده مطایبه» و یا «قصیده مزاح با وزیر»(93) و نیز در اشعار متعدد دیگر او این ركاكت كلام آشكار است. آن گونه كه از برخی اعترافات و سروده‌های ایرج میرزا برمی‌آید، او مبتلا به انحراف جنسی بوده و در «مثنوی انقلاب ادبی» و «قصیده مزاح با وزیر» و برخی اشعار دیگر او مؤیدات صریحی در این خصوص دیده می‌شود. در اشعار عارف نیز به تبع اكثر شاعران غرب‌زده‌ی این دوره كم و بیش آثار توجه به مفهوم ناسیونالیستی وطن دیده می‌شود، هر چند كه این وجه شعرا و در مقایسه با عارف و یا عشقی كم‌رنگ‌تر می‌باشد. اساساً حال و هوای اكثر اشعار ایرج میرزا، حال و هوای عشرت‌طلبی‌های فسادآلود و بعضاً منحرفانه است و تعداد زیادی از اشعار او نیز به درد لمپنیسم كنار منقل و محفل می‌خوارگی می‌خورد.</span></p> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">در یك جمع‌بندی كلی می‌توان ویژگی‌های شعر ایرج میرزا را چنین فهرست كرد:</span></p> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">1ـ جهان‌بینی شعر ایرج میرزا در دوره‌ی دوم حیات ادبی آن مبتنی بر تجددگرایی سطحی و تقلیدی است.</span></p> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">2ـ زبان شعری ایرج میرزا، هتاك و بی‌ادب و بعضاً ركیك است.</span></p> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">3ـ شعر او در بسیاری موارد مداح دولتمردان غرب‌زده و فراماسونر و خیانت‌پیشه‌ای چون «امین‌السلطان» و «صنیع‌الدوله» بوده است.</span></p> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">4ـ وجه غالب شعر ایرج میرزا، خصیصه‌ی شهوت‌گرایی جنسی و منحرف او است.</span></p> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">5ـ شعر ایرج میرزا، صبغه‌ای سكولاریستی و دین‌ستیز و مخالف احكام شریعت اسلامی دارد.</span></p> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">6ـ جهان‌بینی حاكم بر شعر ایرج میرزا، نحوی ماتریالیسم سطحی و عامیانه‌ی غریزه‌مدار و حیوانی است.</span></p> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">7ـ در برخی اشعار او نظیر «عارف‌ نامه» رویكرد انتقادی اجتماعی ـ سیاسی دیده می‌شود.</span></p> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">8ـ درون‌مایه‌ی برخی اشعار ایرج حول وطن‌دوستی ناسیونالیستی شكل گرفته است.</span></p> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">9ـ روحانیت‌ستیزی ناجوانمردانه و هتاكانه یكی از ویژگی‌های برجسته‌ی اشعار او است كه ریشه در جهان‌بینی عشرت‌طلب و غرب‌زدگی شبه مدرن سطحی و نفسانیت‌مدار او دارد.</span></p> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">10 ـ در اشعار ایرج میرزا قطعه و قصیده‌های تملق‌طلبانه به منظور دریافت پول و یا «حكومت قزوین» و یا حتی «طلب اسب» نسبت به متمولین و منتفذین دولتی دیده می‌شود.</span></p> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">11ـ زبان شعری ایرج میرزا، ساده اما در بسیاری موراد فحاشانه و ركیك است.</span></p> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">12ـ جهان‌بینی ایرج میرزا آن‌گونه كه در شعر او ظاهر گردیده، كم‌مایه، سطحی و فاقد بینش اجتماعی و عمق و ژرفای تئوریك است.</span></p> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">13ـ ایرج میرزا به استفاده از قالب مثنوی توجه زیادی داشته است و اشعار او غالباً معطوف به حادثه و یا فلان درخواست مالی و یا حال و هوای محفل عشرت‌طلبی خاص و مرتبط با آن می‌باشد.</span></p> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">14ـ بسیاری از اشعار او عاشقانه است. این اشعار به لحاظ تصویرسازی‌های شعر و تخیل، ضعیف و تكراری می‌باشند.</span></p> <p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN: 10px 5px; TEXT-INDENT: 15px; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">اگرچه دهه‌ها است كه تبلیغات مطبوعات و رسانه‌های روشنفكری معطوف چهره‌سازی از ایرج میرزا می‌باشد، اما واقعیت این است كه تعداد اشعار خوب و قابل تأمل او نسبت به كل آثارش به راستی رقم ناچیزی را تشكیل می‌دهد و سیمای غالب ایرج میرزا در شعر معاصر ایران با سطحی‌ترین صور غریزه‌مداری‌های عشرت‌طلبانه و بیمارگونه و متجددمآبی سطحی و تقلیدی پیوند خورده است.</span></p></td></tr> text/html 2010-08-18T20:52:52+01:00 zrangosh.mihanblog.com عرق سوز پیشگیری و درمان http://zrangosh.mihanblog.com/post/12 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; color: rgb(85, 64, 0); line-height: 16px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; "><p dir="rtl" align="center" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; text-align: center; "><font size="2"><b><span style="font-size: 18pt; color: red; font-family: Tahoma; ">عرق سوز ،</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 18pt; color: red; font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 18pt; color: red; font-family: Tahoma; ">پیشگیری و درمان</span></b><b></b></font></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><span dir="ltr"><font face="Times New Roman" size="2">&nbsp;</font></span></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><span dir="ltr"><font face="Times New Roman" size="2"></font></span></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><font face="Times New Roman"><font size="2"><b><span style="color: navy; ">بیماری‌های فصل گرم سال به طور کلی به دو دسته تقسیم می ‌شوند</span></b><b><span dir="ltr" style="color: navy; ">:</span></b></font></font></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><font face="Times New Roman"><font size="2"><b><span style="color: maroon; ">الف) بیماری‌های پوستی با منشا عفونی</span></b><b></b></font></font></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><font face="Times New Roman"><font size="2"><b><span style="color: maroon; ">ب) بیماری‌های پوستی مرتبط با نور خورشید</span></b><b></b></font></font></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><font face="Times New Roman"><b><span style="font-size: 14pt; color: fuchsia; ">علت عرق سوز شدن</span></b><b></b></font></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><font face="Times New Roman"><font size="2">اغلب کودکان وقتی پوست‌شان عرق‌سوز می ‌شود که والدین‌شان لباس‌های خیلی گرم به<span dir="ltr">&nbsp;</span>آنها بپوشانند. به همین علت است که به پدران و مادران جوان توصیه می ‌شود که<span dir="ltr">&nbsp;</span>لباس‌های خیلی گرم به کودکان‌شان نپوشانند<span dir="ltr">.</span>یک لباس معمولی مانند لباس افراد عادی کافی است تا کودکان در دمای عادی مانند<span dir="ltr">&nbsp;</span>بزرگسالان فعالیت کنند. به طور معمول، غدد عرق کودکان مانند بزرگسالان هنوز به خوبی<span dir="ltr">&nbsp;</span>رشد پیدا نکرده است، بنابراین ممکن است به راحتی در چین‌های بدن‌شان آثار عرق‌سوز<span dir="ltr">&nbsp;</span>شدن دیده شود<span dir="ltr">.</span>این جوش‌ها اغلب در سه تا چهار روز بهبود می ‌یابند، ولی اگر پس از گذشت این<span dir="ltr">&nbsp;</span>زمان هنوز جوش‌ها باقی بودند و کودک شما تب کرد، لازم است با یک پزشک مشورت کنید<span dir="ltr">.&nbsp;</span>عرق‌سوز شدن بر اثر قرار گرفتن در معرض نور خورشید به وجود نمی ‌آید، بلکه زمانی<span dir="ltr"></span>ایجاد می ‌شود که گرمای بیش از اندازه‌ به بدن برسد و بدن با تولید بسیار زیاد عرق،<span dir="ltr">&nbsp;</span>واکنش نشان ‌دهد<span dir="ltr">.</span></font></font></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><font size="3"><font face="Times New Roman"><b><span style="color: fuchsia; ">چاره عرق‌سوز شدن چیست؟</span></b><font size="2">فراموش نکنید، عرق‌سوزشدن، خودبه‌خود بهبود می یابد. بنابراین نیاز به دارو و<span dir="ltr">&nbsp;</span>پزشک نیست. شما می توانید به توصیه های زیر عمل کنید تا از شر این خارش‌های پوستی<span dir="ltr">&nbsp;</span>خلاص شوید<span dir="ltr">.<b></b></span></font></font></font></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><font size="3"><font face="Times New Roman"><b><span style="color: fuchsia; ">لباس‌های خنک بپوشید</span></b><b><span dir="ltr" style="color: fuchsia; ">:</span></b><font size="2">وقتی به منزل می ‌رسید، لباس های تنگ و پلاستیکی را کنار بگذارید و لباس‌های نخی<span dir="ltr">&nbsp;</span>، گشاد و خنک بپوشید<span dir="ltr">.<b></b></span></font></font></font></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><font size="3"><font face="Times New Roman"><b><span style="color: fuchsia; ">دوش آب سرد بگیرید</span></b><b><span dir="ltr" style="color: fuchsia; ">:</span></b><font size="2">دومین قدم این است که بخش‌هایی از پوست‌تان را که عرق‌سوزشده است، خنک کنید<span dir="ltr">.&nbsp;</span>برای این کار می‌ توانید از باد سرد سشوار استفاده کنید یا دوش آب سرد بگیرید<span dir="ltr">.<b></b></span></font></font></font></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><font size="3"><font face="Times New Roman"><b><span style="color: fuchsia; ">هوا به جای حوله</span></b><b><span dir="ltr" style="color: fuchsia; ">:</span></b><font size="2">همه ما عادت داریم بعد از حمام کردن با حوله پوست بدن را خشک کنیم، ولی این‌ بار<span dir="ltr">&nbsp;</span>حوله را کنار بگذارید و اجازه دهید بخش‌هایی از بدن‌تان که عرق‌سوز شده‌، در معرض<span dir="ltr">&nbsp;</span>هوای آزاد خشک شود<span dir="ltr">.<b></b></span></font></font></font></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><font size="3"><font face="Times New Roman"><b><span style="color: fuchsia; ">کرم‌های ضد حساسیت</span></b><b><span dir="ltr" style="color: fuchsia; ">:</span></b><font size="2">اگر پوست شما حساس است و احساس خارش دارید، می توانید از کرم “هیدروکورتیزون<span dir="ltr">”&nbsp;</span>برای از بین بردن حساسیت استفاده کنید<span dir="ltr">.<b></b></span></font></font></font></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><font size="3"><font face="Times New Roman"><b><span style="color: fuchsia; ">لباس‌های تابستانه</span></b><b><span dir="ltr" style="color: fuchsia; ">:</span></b><font size="2">برای اینکه دوباره عرق‌سوز نشوید، در هوای گرم تابستان، تلاش کنید لباس‌های خنک<span dir="ltr">&nbsp;</span>تر و جنس نخی بپوشید. در ضمن تا می ‌توانید لباس کمتری در تابستان به تن کنید<span dir="ltr">.<b></b></span></font></font></font></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><font size="3"><font face="Times New Roman"><b><span style="color: fuchsia; ">هوای خنک و خشک</span></b><b><span dir="ltr" style="color: fuchsia; ">:</span></b><font size="2">بهترین درمان عرق‌‌سوزشدن پوست آن است که در محیطی خنک و بدون رطوبت قرار<span dir="ltr">&nbsp;</span>بگیرید، برای مثال در یک اتاق، کولر روشن کنید و رطوبت هوا را نیز تنظیم کنید. برخی<span dir="ltr">&nbsp;</span>از سیستم‌های خنک‌کننده هوشمند می ‌توانند دما و رطوبت اتاق، خانه و محل کارتان را<span dir="ltr">&nbsp;</span>تنظیم کنند<span dir="ltr">.<b></b></span></font></font></font></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><font size="3"><font face="Times New Roman"><b><span style="color: fuchsia; ">از پودر بچه استفاده کنید</span></b><b><span dir="ltr" style="color: fuchsia; ">:</span></b><font size="2">اگر شما از آن دسته افرادی هستید که زیاد عرق می ‌کنید، می ‌توانید از پودر بچه<span dir="ltr">&nbsp;</span>برای پیشگیری از عرق‌سوزشدن پوست بدنتان استفاده کنید. پودر بچه پوست شما را خشک<span dir="ltr">&nbsp;</span>نگه می‌ دارد. پودرها عرق را به خود جذب کرده و علاوه بر آنکه سطح پوست را خشک نگه‌<span dir="ltr">&nbsp;</span>می ‌دارند، از عرق‌سوزشدن مجدد پوست نیز جلوگیری می کنند</font></font></font><span dir="ltr"><font face="Times New Roman" size="3"><font size="2">.</font><br></font></span><font size="3"><font face="Times New Roman"><b><span style="color: fuchsia; ">تابستان و عرق</span></b><b><span dir="ltr" style="color: fuchsia; ">&nbsp;</span><span style="color: fuchsia; ">زیاد</span></b><font size="2">عرق‌سوزشدن، معمولا حاوی جوش‌های دانه مانند قرمز و یا صورتی رنگی هستند که در<span dir="ltr">&nbsp;</span>بخش‌هایی از بدن که به وسیله لباس پوشانده می ‌شوند، دیده می ‌شود. زمانی سر و کله<span dir="ltr">&nbsp;</span>این جوش‌ها روی پوست پیدا می ‌شود که دهانه غدد عرق مسدود و مجرای آنها متورم<span dir="ltr">&nbsp;</span>‌شود<span dir="ltr">.</span>کودکان قربانیان درجه اول عرق‌سوزشدن هستند و مادرانی که نوزاد دارند، با این<span dir="ltr"></span>دردسر روبرو هستند، ولی خیلی از بزرگترها هم وقتی در آب ‌و هوای گرم و مرطوب<span dir="ltr">&nbsp;</span>رفت‌وآمد کنند، به این عارضه پوستی دچار می‌ شوند<span dir="ltr">.</span>اگر شما مجبورید در آب‌ وهوای گرم و مرطوب تابستان کار کنید، به دلیل عرق‌کردن<span dir="ltr">&nbsp;</span>زیاد ممکن است عرق‌سوز شوید. این التهاب پوستی سن و سال نمی ‌شناسد، ولی بیشتر<span dir="ltr">&nbsp;</span>کودکان را گرفتار می‌ کند و اغلب روی کشاله‌ران، آرنج و زانو دیده می<span dir="ltr">&nbsp;</span>‌شود</font></font></font><span dir="ltr"><font face="Times New Roman" size="2">.<br></font></span><font size="3"><font face="Times New Roman"><b><span style="color: fuchsia; ">پیشگیری از عرق‌‌سوزشدن کودکان</span></b><b></b></font></font></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><b><span style="color: fuchsia; "><font face="Times New Roman" size="3">1</font></span></b><span dir="ltr"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></span><font face="Times New Roman"><font size="2">هر ساعت کهنه و پوشک کودک را کنترل کنید و اگر آلوده شده است، آن را سریع عوض<span dir="ltr">&nbsp;</span>کنید<span dir="ltr">.</span></font></font></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><b><span style="color: fuchsia; "><font face="Times New Roman" size="3">2</font></span></b><span dir="ltr"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></span><font face="Times New Roman"><font size="2">پس از هر بار عوض کردن کهنه بچه، او را با آب ‌ولرم و صابون ملایم<span dir="ltr">&nbsp;</span>بشویید<span dir="ltr">.</span></font></font></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><b><span style="color: fuchsia; "><font face="Times New Roman" size="3">3</font></span></b><span dir="ltr"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></span><font face="Times New Roman"><font size="2">اجازه بدهید پس از شستن بچه، ابتدا بدن او خشک شود. سپس او را پوشک کنید<span dir="ltr">.</span></font></font></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><b><span style="color: fuchsia; "><font face="Times New Roman" size="3">4</font></span></b><font face="Times New Roman"><font size="2">برای اینکه پوست پاهای کودکتان، عرق سوز نشود، کرم ” زینگ اکساید” را به<span dir="ltr">&nbsp;</span>پوستش بمالید<span dir="ltr">.</span></font></font></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><font size="2"><b><span style="color: fuchsia; "><font face="Times New Roman">5</font></span></b><span dir="ltr"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></span><font face="Times New Roman">شلوارهای پلاستیکی به کودکتان نپوشانید<span dir="ltr">.</span></font></font></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><b><span style="color: fuchsia; "><font face="Times New Roman" size="3">6</font></span></b><span dir="ltr"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></span><font size="3"><font face="Times New Roman"><font size="2">اگر کودک شما به یک نوع پوشک حساس است، نوع پوشک کودک را تغییر دهید</font><span dir="ltr">.</span></font></font></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><b><span style="color: fuchsia; "><font face="Times New Roman" size="3">7</font></span></b><span dir="ltr"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></span><font face="Times New Roman"><font size="2">اگر شما عادت دارید از کهنه‌های پارچه‌ای سنتی برای کودک استفاده کنید، آنها<span dir="ltr">&nbsp;</span>را بعد از هر بار شستشو،&nbsp;<strong>15</strong>&nbsp;دقیقه در آب جوش بجوشانید تا اثرات مواد شوینده و<span dir="ltr">&nbsp;</span>میکروب‌ها از روی آن زدوده شود<span dir="ltr">.</span></font></font></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><b><span style="color: fuchsia; "><font face="Times New Roman" size="3">8</font></span></b><span dir="ltr"><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></span><font face="Times New Roman"><font size="2">وقتی پای کودک عرق‌سوز شده است، از پودر تالک روی پوستش استفاده نکنید. پودر<span dir="ltr">&nbsp;</span>تالک ممکن است وارد ریه کودک شود و ایجاد عفونت کند<span dir="ltr">.</span></font></font></p><div><font face="Times New Roman"><font size="2"><span dir="ltr"><br></span></font></font></div></span> text/html 2010-08-18T20:35:44+01:00 zrangosh.mihanblog.com ویژگیهای یك شامپوی خوب و مناسب http://zrangosh.mihanblog.com/post/11 <div><br></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; color: rgb(85, 64, 0); line-height: 16px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; "><p dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><font color="#ff00ff" size="2"><strong>بهترین شامپو چه شامپویی است؟</strong></font></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><b><span style="font-size: 8pt; color: green; font-family: Tahoma; ">چیزی به عنوان بهترین شامپو وجود ندارد. اغلب</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 8pt; color: green; font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 8pt; color: green; font-family: Tahoma; ">شامپوها اثر پاک‌کنندگی رضایت‌بخشی دارند و قیمتی که شما برای شامپو پرداخت</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 8pt; color: green; font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 8pt; color: green; font-family: Tahoma; ">می‌کنید، موضوع سلیقه شخصی است و لزومی‌ندارد برای به دست آوردن شامپوی خوب، پول</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 8pt; color: green; font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 8pt; color: green; font-family: Tahoma; ">زیادی خرج کنید. به این معنا که الزاما شامپوی گران معیار خوب بودن آن نیست</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 8pt; color: green; font-family: Tahoma; ">.</span></b></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">همه شامپوها حاوی ترکیبات سورفاکتانت هستند و عمل نظافت و زدودن چربی و چرک و</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">سایر زواید روی مو را انجام می‌دهند که این مواد همراه با کف در موقع آبکشی از بین</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">می‌رود</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">.</span></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><b><span style="font-size: 9pt; color: fuchsia; font-family: Tahoma; ">آیا استفاده مکرر از شامپو موجب کدر شدن و آسیب دیدن مو</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 9pt; color: fuchsia; font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 9pt; color: fuchsia; font-family: Tahoma; ">می‌شود؟</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">استفاده از شامپوهای نامناسب و عدم به کارگیری روش صحیح استفاده از شامپو باعث</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">کدورت و آسیب‌دیدگی موها می‌گردد. در صورتی که شامپوی مناسب موی خود پیدا نموده و</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">روش صحیح شامپوکردن و خشک کردن مو را یاد گرفته‌اید، می‌توانید با خیال آسوده موی</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">خود را هر روز یا چند بار در روز شستشو دهید</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">.</span><b></b></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><b><span style="font-size: 9pt; color: fuchsia; font-family: Tahoma; ">همه تولیدکننده‌ها ادعا می‌کنند شامپویشان بهترین است. آیا</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 9pt; color: fuchsia; font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 9pt; color: fuchsia; font-family: Tahoma; ">واقعا شامپوها فرقی با هم ندارند؟</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">تفاوت بسیار زیادی بین شامپوهای مختلف از نظر کیفیت ماده اولیه مورد استفاده،</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">فرمولاسیون به کاربرده شده، رعایت اصول بهداشتی در خط تولید، جنس تجهیزات ساخت و</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">بسته‌بندی و همچنین دقت تولیدکننده در کنترل کیفیت محصول نهایی وجود دارد. ضمن آنکه</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">شرایط نگهداری محصول تا رسیدن به دست مصرف کننده از عوامل مهم و موثر در کیفیت</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">نهایی شامپو است</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">.</span><b></b></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><b><span style="font-size: 10pt; color: fuchsia; font-family: Tahoma; ">چگونه یک شامپوی مناسب برای موهایمان انتخاب</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; color: fuchsia; font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 10pt; color: fuchsia; font-family: Tahoma; ">کنیم؟</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">چون موها متفاوت هستند و شامپوها نیز مختلف؛ بهترین راه امتحان کردن انواع شامپو</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">و در نهایت انتخاب مناسب‌ترین آنها است. بر چسب روی شامپوها به معرفی ترکیبات موجود</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">در آن می‌پردازد. آنچه مهم است اینکه اگر موهای شما در اثر مواد مختلف مثل مواد مش</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">یا فر یا به هر دلیل دیگری آسیب دیده است، بهتر است به اسیدیته شامپو دقت کنید</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">.&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">اسیدیته شامپوها بین قلیایی متوسط تا اسیدی سبک تنظیم می‌شود. اگر موهایتان</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">آسیب‌دیده شامپوهای خنثی یا شامپویی با اسیدیته اسیدی سبک که مو را کمتر متورم کرده</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">و لایه خارجی کوتیکولی مو را کمتر به هم می‌ریزد، مناسب‌تر است</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">.</span><b></b></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><b><span style="font-size: 10pt; color: fuchsia; font-family: Tahoma; ">آیا شامپوی نامناسب موجب ریزش موی سر می‌شود؟</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">مردم وقتی شامپوی خود را عوض می‌کنند، معمولا توجه بیش از حدی به حالت مو و پوست</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">سر خود می‌نمایند. اگر بهبودی در وضعیت موهایشان حاصل شد آن را به فرآورده جدید</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">نسبت می‌دهند و برعکس در صورتی که وضعیت موهایشان بدتر شد، بازهم فرآورده جدید را</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">مقصر می‌دانند. مثلا ریزش طبیعی موهای خود را به شامپوی جدید نسبت می‌دهند. تحقیقات</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; "></span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">نشان داده است که تعداد کمی ‌از مردم از نقش عواملی مانند شانه کردن، برس کردن،</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">تاثیرات مخرب مواد شیمیایی و یا حتی داروها، رژیم غذایی، بیماری یا ویژگی‌های</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">توارثی در ریزش مو آگاه هستند. حقیقت آن است که شامپوها باعث ریزش مو نمی‌شوند، ضمن</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">اینکه تاثیری بر میزان ریزش یا رشد مجدد آن در طول روز ندارند</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">.</span><b></b></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><b><span style="font-size: 10pt; color: fuchsia; font-family: Tahoma; ">مدت زمان آبکشی شامپو تا چه حد باید طولانی</span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; color: fuchsia; font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 10pt; color: fuchsia; font-family: Tahoma; ">باشد؟</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">پس از استفاده از شامپو موی خود را به خوبی و به طور کامل آبکشی کنید تا هیچ</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">اثری از کف شامپو روی موی شما باقی نمانده باشد. برای آبکشی شامپو از آب گرم</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">استفاده کنید تا شامپو به طور کامل از روی مو خارج گردد اما دمای آبکشی کاندیشنر</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">بستگی به عواملی مانند ضخامت موی شما دارد. هرگز از آب داغ برای آبکشی موی خود</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">استفاده نکنید</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">.</span><b></b></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><b><span style="font-size: 10pt; color: fuchsia; font-family: Tahoma; ">علت شوره سر چیست؟</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">شوره سر به دلایل مختلفی به وجود می‌آید و می‌تواند به عوامل ارثی، هورمونی،</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; "></span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">جریان نداشتن هوای کافی در لابه‌لای موی سر، خستگی و استرس، برس نزدن یا غلط برس</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">زدن موها و تغذیه غلط، مربوط باشد. برای درمان و پیشگیری از این مشکل، باید از</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">شامپوهای مخصوص ضد شوره استفاده کنید. زیاد شامپو زدن شوره را برطرف نمی‌کند اما</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">تمیز نگاه داشتن موها ضروری است</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">.</span><b></b></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><b><span style="font-size: 10pt; color: fuchsia; font-family: Tahoma; ">در هر بار شستشوی مو چقدر شامپو استفاده کنیم؟</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">میزان مصرف شامپو به میزان آلودگی مو و پوست سر، همچنین بلندی مو بستگی دارد. به</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">عنوان یک قاعده کلی میزان مصرف شامپو باید به اندازه‌ای باشد که موقع به کارگیری،</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">کف حاصل از آن تمام سطح مو را بپوشاند. به یاد داشته باشید زمان به کارگیری شامپو</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">بعد از مرحله آبکشی اولیه می‌باشد، یعنی زمانی که موی خود را به خوبی با آب خیس</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">نموده‌اید</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">.</span></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><strong><font color="#ff00ff">شامپوی مورد استفاده باید هر چند وقت یک‌بار تعویض شود؟</font></strong><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">این تصور از آنجا نشأت گرفته که در گذشته برخی شامپوها به علت محدودیت</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">توانایی‌شان در زدودن کامل آلودگی‌های مو و پوست سر، نوع خاصی از آلودگی‌ها را روی</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">سر انباشته می‌نمود بنابراین به مردم سفارش می‌شد که هر چند وقت یک‌بار شامپوی خود</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">را تعویض نمایند تا این مشکل برطرف شود اما در صورتی که شامپوی مصرفی شما باعث تجمع</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">آلودگی روی سطح مو و پوست سر شما نمی‌شود، تعویض مکرر شامپو ضرورتی ندارد. از طرفی</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">وفاداری به برندی خاص نیز توصیه نمی‌شود زیرا در دنیای مدرن امروز سالانه محصولات</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">جدیدی با خواص متنوع عرضه می‌گردد که عدم استفاده از آنها به دلیل آنکه محصولی که</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">استفاده می‌کرده‌ایم امتحان خود را پس داده، محروم نمودن خود از پیشرفت‌های</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">تکنولوژی است</span>.</p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><b><span style="font-size: 10pt; color: fuchsia; font-family: Tahoma; ">آیا کف زیاد شامپوها نشانه بهتر بودن‌شان است؟</span></b><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">سورفاکتانت‌های زیادی با خواص متفاوت وجود دارند. بعضی از آنها برای برطرف کردن</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">گرد و خاک و بعضی دیگر برای برطرف کردن چربی بهترین اثر را دارند. بعضی‌ها کمتر کف</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">کرده و بعضی زیاد کف می‌کنند. برای همین تولیدکنندگان شامپو از انواع مختلف</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">سورفاکتانت‌ها کمک می‌گیرند. برای مثال شامپوی موی چرب در مقایسه با شامپوی موی خشک</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">باید سورفاکتانتی با کیفیت بالای چربی‌زدایی داشته باشد. در هر صورت مصرف‌کنندگان</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">عملا اختلاف بین شامپوها را خیلی مشکل متوجه می‌شوند بنابراین حتی تصور نکنید</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">شامپوهایی که تحت عنوان شامپوی تقویتی هستند، شامپوی بهتری هستند. تولیدکنندگان</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">عوامل غلیظ کننده یا رقیق‌کننده را به لحاظ فروش و تجمل به شامپو اضافه می‌کنند و</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">حتی اگر سورفاکتانت‌ خاص کف کافی تولید نکند، به شامپوها مواد کف‌زا می‌افزایند که</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">&nbsp;</span><span style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">همه اینها جنبه تجمل و حفظ بازار تبلیغات را دارد</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Tahoma; ">.</span><b></b></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><b></b>&nbsp;</p><br></span></div> text/html 2010-08-16T20:33:54+01:00 zrangosh.mihanblog.com صد آفت زبان انسان http://zrangosh.mihanblog.com/post/9 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 10px; "><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; "><span arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt; ">1- دروغ &nbsp;2 - غیبت &nbsp;3– خودستایی 4- تمسخر 5 – تهمت 6- فحش 7- کفر گفتن &nbsp;8- ریاء لسانی 9- تحقیر مردم 10 - تشویق به گناه 11- زور گویی(قلدری) 12-&nbsp;آوازه خوانی 13-&nbsp;منت گذاشتن 14- شوخی زیاد 15- شایعه سازی 16- سوگند زیاد 17- عیب جویی 18- تکفیر مؤمن 19- تصدیق ساحر 20-غش در معامله 21- امر به منکر 22-&nbsp;نهی از معروف 23- اظهار فقر 24- دل شکستن 25- حکم نا حق 26- بد خلقی 27- شوخی با نا محرم 28- تحریف دین 29 - کمک کردن به ظالم &nbsp;30-&nbsp;لعن و نفرین مسلمانها 31-&nbsp;نمّامی(سخن چینی) 32-&nbsp;جاسوسی بر علیه مسلمین 33-&nbsp;زخم زبان(نیش زدن) 34-&nbsp;سر و صدای آزار دهنده 35- &nbsp;سخنان شرک آمیز 36- بد سخن گفتن با والدین 37-&nbsp;تملق و چاپلوسی38-&nbsp;ایراد سخنان مفسده انگیز39-ایراد سخنان تفرقه انگیز 40 - تطمیع مردم به اخذ رشوه 41- دعوت به پرداخت رشوه 42-&nbsp;تایید ظلم و ظالم 43- لقب زشت گذاشتن 44- جلوه دادن حق به باطل 45- جلوه دادن باطل به حق 46- پاسخ به سوالاتی که نمی داند 47- نصیحت کردن در ملأ (آشکارا) 48- نصیحت بیش از حد 49- گفتن هر آنچه که می داند 50 - غلو در حق ائمه علیهم السلام 51-&nbsp;شعار دادن های بدون 52- علم اهانت به آیات الهی 53-&nbsp;اهانت به اسلام54- اهانت به اهل بیت علیهم السلام 55- لعن و نفرین به شانس واقبال 56- سخن گفتن عمدی در نماز 57- کوچک شمردن گناه خود یا دیگران 58-&nbsp;ریختن آبروی مؤمن 59 - گمراه کردن زنان 60- گفتن سخنان لغو 61- بدعت گذاشتن در دین 62- مذمت کردن مؤمنین و نیکوکاران 63- صحبت کردن های سرد و تلخ و بی روح 64-&nbsp;پرسش از اموری که دانستن آنها گناه است 65- ایجاد زمینه برای ارتکاب گناه دیگری 66- مِراء(جرّ و بحث های بی فایده ونفسانی) 67-&nbsp;هر گونه صدا و سخن در جهت ترساندن مردم 68- تقلید صدا به قصد استهزاء و آزار 69- جزع و شِکوه از مشیت های الهی 70- زیاد ایراد گرفتن از دیگران 71- مدح فاجر(ستایش از گنهکار) 72- گفتن سخن حق در جایی که نباید گفت 73- افشای اسرار مردم یا اسرار خود 74- تهدید و ایجاد رعب و وحشت 75- انداختن کار خود بر گردن دیگران 76- اشاعه فحشاء(پخش نمودن گناهان دیگران) 77-&nbsp;با طنّازی صحبت کردن خانمها با نا محرم و بعضی از محارم 78- شماتت زیاد خطا کاران و مصیبت زدگان 79- گفتن هر گونه خبر و سخن که صحّت آن را نمی داند 80- تعلیم راههای انجام گناه 81- تعلیم امور باطل(سحر و جادو، موسیقی ...) 82- تضعیف روحیه مجاهدان 83- ناامید کردن مردم از رحمت خدا 84-&nbsp;امید زیاد دادن به گنهکاران85- شهادت باطل و دروغ 86- توثیق فاسق(مؤثق جلوه دادن گنهکار) 87-&nbsp;زیاد در خواست نمودن از مردم 88-&nbsp;تحسین و تایید گنهکار 89-&nbsp;گفتن سخنان تحریک کننده شهوت 90- واسطه انجام گناه شدن بین دو نفر 91- تفاخر به آباء و ثروت و فرزندان و ... 92- تایید سخن کسی که صحت کلام او را نمی داند 93-&nbsp;اعتراف به گناه در نزد غیر خدا 94- بد و بیراه گفتن به حوادث بلا گونه 95- ذلیل نمودن نفس خویش(گفتن سخنان ذلّت آمیز) 96-&nbsp;اکرام شخص ثروتمند به خاطر ثروتش 97-&nbsp;اهانت به فقیر به خاطر فقرش 98- بسیاری از تعارفات روزمرّه مثل (قربونت بشم، فدات بشم و ..) 99-&nbsp;کوچک شمردن کارهای خیر دیگران 100- عدم تقیه در جایی که باید تقیه کرد.</span></p><div><span arial?,?sans-serif?;?="" style="font-size: 12pt; "><br></span></div></span> text/html 2010-08-16T20:26:21+01:00 zrangosh.mihanblog.com چند روایت گوناگون جالب http://zrangosh.mihanblog.com/post/8 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 6px; "><p dir="rtl" align="center" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><b><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; "><font face="Calibri">به کجا چنین شتابان؟!</font></span></b></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; "><font face="Calibri">کلاس درس در طبقه‌ی سوم دانشگاه بود. آسانسور خراب بود با عجله از پله‌ها بالا رفتم هنوز چند پله بالا نرفته بودم که استاد را در راه پله دیدم. پس از سلام و احوالپرسی به من گفت:</font></span></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><font face="Calibri"><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">«یک سوال ساده: هدف تو از پانهادن روی&nbsp;</span><b><span 2="" nazanin";"="" style="font-size: 10pt; ">پله اول</span></b><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;چیست؟»</span></font></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; "><font face="Calibri">اول تعجب کردم ولی با تکرار سوال، پاسخ دادم:</font></span></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; "><font face="Calibri">«خوب، معلومه قصدم حاضر شدن در کلاس و استفاده از درس شماست».</font></span></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><font face="Calibri"><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">استاد: «آیا&nbsp;پا نهادن بر روی&nbsp;</span><b><span 2="" nazanin";"="" style="font-size: 10pt; ">پله دوم</span></b><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">، سوم و ... هدف تو نیست؟</span></font></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; "><font face="Calibri">گفتم: «بله، ولی ...» حرفم را قطع کرد و گفت:</font></span></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; "><font face="Calibri">«یک اشتباه بزرگ خیلی از آدم‌ها این است که بین این هدف و آن هدف فرقی نمی‌گذارند».</font></span></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; "><font face="Calibri">پرسیدم: «یعنی چه؟»</font></span></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><font face="Calibri"><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">و او گفت: «وقتی ازشون می‌پرسی:&nbsp;</span><b><span 2="" nazanin";"="" style="font-size: 10pt; ">هدفتون از زندگی</span></b><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;چیست؟ می‌گویند: «تحصیلات عالیه، ازدواج، شغل مناسب، رفاه و ...» و اصلاً توجهی ندارند که این‌ها، هیچ‌یک&nbsp;</span><b><span 2="" nazanin";"="" style="font-size: 10pt; ">«هدف انسان از زندگی»&nbsp;</span></b><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">نیست بلکه اینها همان پلکانی هستند که برای رسیدن به&nbsp;</span><b><span 2="" nazanin";"="" style="font-size: 10pt; ">هدف اصلی</span></b><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;باید از آنها بالا رفت».</span></font></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; "><font face="Calibri">گفتم: «استاد! پس اینها چیستند؟»</font></span></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><font face="Calibri"><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;گفت: «اینها&nbsp;</span><b><span 2="" nazanin";"="" style="font-size: 10pt; ">اهداف انسان در درون زندگی&nbsp;</span></b><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">هستند. یعنی انسان به دنیا نیامده است تا به اینها برسد بلکه آمده است تا از اینها بهره گرفته و به&nbsp;</span><b><span 2="" nazanin";"="" style="font-size: 10pt; ">هدفی متعالی</span></b><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;برسد.</span></font></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; "><font face="Calibri">یعنی رسیدن به اوج خوبی‌ها و زیبایی‌ها، رسیدن به</font></span></p><font face="Times New Roman"><b><span dir="rtl" 2="" nazanin";"="" style="font-size: 10pt; ">آرامشی جاویدان در جوار حضرت حق‌تعالی<span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal; font-size: 6px; "><b><span dir="rtl" 2="" nazanin";"="" style="font-size: 10pt; "><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal; font-size: 8px; font-family: Tahoma; "><p dir="rtl" align="center" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: center; display: inline !important; "><b><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">پالان طلا!</span></b></p></span></span></b></span><br><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal; font-size: 8px; font-family: Tahoma; "><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">همیشه از او می‌شنیدم: «پالانِ طلا، الاغ را اسب نمی‌کند» ولی منظورش را درک نمی‌کردم تا اینکه روزی درخواست کردم تا منظورش را برایم بیان کند و او گفت:</span></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">«آدم‌ها خیلی مراقب ظاهرشان هستند لباس‌های زیبا، متناسب، خوش رنگ، عطرهای نفیس و انواع ژست‌های تصنعی و فریبنده، ظاهری که دل خیلی‌ها را می‌برد و خیلی‌ها آرزوی آن‌ها را دارند. غافل از آنکه آن‌چه مهم است و مستحق رسیدگی، روح و روان انسانست؛ رفتار زیبا، افکار زیبا، خُلق نیکو، محبت و صفا، تواضع، نوع‌دوستی و ... اینها&nbsp;</span><b><span 2="" nazanin";"="" style="font-size: 10pt; ">مغز</span></b><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">ند و مابقی&nbsp;</span><b><span 2="" nazanin";"="" style="font-size: 10pt; ">پوسته</span></b><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;و چه فایده اگر بر چهره‌های زشت و کریه، نقابی زیبا و فریبنده بزنی؟</span></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">گرگ در لباس میش باز هم گرگ است و&nbsp;</span><b><span 2="" nazanin";"="" style="font-size: 10pt; ">حیوان‌صفت</span></b><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;در لباس انسان، باز هم حیوان‌صفت است.</span></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">عاقل آن است که ابتدا به باطن خویش بپردازد و آن را آرایش دهد و سپس ظاهر خویش را بیاراید. در غیر این‌صورت حتی با پالان طلا نیز الاغی بیش نیست!</span></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;و از من دور شد و در حال دور شدن گفت:</span></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">« یادمان باشد:</span></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">«</span><b><span 2="" nazanin";"="" style="font-size: 10pt; ">من»</span></b><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">، این جسم نیستم بلکه آن «</span><b><span 2="" nazanin";"="" style="font-size: 10pt; ">روح»</span></b><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;که در این جسم قرار دارد، «</span><b><span 2="" nazanin";"="" style="font-size: 10pt; ">من»</span></b><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;هستم.»</span></p><br><p dir="rtl" align="center" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">(برگرفته از کتاب&nbsp;<strong>تلنگر)</strong></span></p><div><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; "><strong><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal; font-size: 8px; "><p dir="rtl" align="center" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><b><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">مستشار پیر</span></b></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">آیا در جاده‌های پر پیچ و خم و در سر پیچ‌های تند و باریک&nbsp;</span><b><span 2="" nazanin";"="" style="font-size: 10pt; ">«آینه‌های محدّب»</span></b><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;را مشاهده کرده‌اید؟ آینه‌هایی که پشت پیچ‌های خطرناک را به رانندگان نشان می‌دهند.</span></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">با نگاهی دیگر گویا این آینه‌ها،&nbsp;</span><b><span 2="" nazanin";"="" style="font-size: 10pt; ">آینه‌های آینده‌نما</span></b><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">! هستند و هرکه به آنها دقیق نگاه کند از&nbsp;</span><b><span 2="" nazanin";"="" style="font-size: 10pt; ">خطرات پیش رو</span></b><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;در امان خواهد ماند.</span></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">یکی از این آینه‌های آینده‌نما&nbsp;</span><b><span 2="" nazanin";"="" style="font-size: 10pt; ">«تاریخ»</span></b><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;است.</span></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">تاریخ،&nbsp;</span><b><span 2="" nazanin";"="" style="font-size: 10pt; ">«معلمی بزرگ»</span></b><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;و&nbsp;</span><b><span 2="" nazanin";"="" style="font-size: 10pt; ">«مرشدی پیر»</span></b><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;است. هرکه به حوادث تاریخ، نیک بنگرد به راحتی از خطرات موجود در سر راه زندگی آگاه گشته و در امان خواهد بود. می‌پرسید چگونه؟</span></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><b><span 2="" nazanin";"="" style="font-size: 10pt; ">حوادث تاریخی همیشه در حال تکرارند</span></b><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">. تاریخ، مثل کتابچه‌ای است که از ابتدا تا انتها ورق می‌خورد و هر گاه که تمام شد؛ مجدداً از اول آن شروع به ورق خوردن می‌کند و تنها افراد، اماکن و زمان حوادث است که تغییر می‌کنند و</span><b><span 2="" nazanin";"="" style="font-size: 10pt; ">&nbsp;اصل حوادث ثابت و بدون تغییر است.</span></b></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">برای مثال از زمان حضرت آدم‌علیه‌السلام،&nbsp;</span><b><span 2="" nazanin";"="" style="font-size: 10pt; ">نبرد حق و باطل</span></b><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;[هابیل وقابیل] بوده است و تنها، «شخصیت‌ها»ی این&nbsp;</span><b><span 2="" nazanin";"="" style="font-size: 10pt; ">«سنت تاریخی»</span></b><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;است که در حال تغییرند.</span></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">پس هرکه می‌خواهد به آینده بنگرد؛ تاریخ را به طور دقیق مورد&nbsp;مطالعه قرار دهد.</span></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">یکی از بهترین راه‌های شناخت&nbsp;</span><b><span 2="" nazanin";"="" style="font-size: 10pt; ">دشمن</span></b><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;شناخت دقیق تاریخ است.</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><b><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; "><font face="Calibri">لباس</font></span></b></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; "><font face="Calibri">کاربردهای «لباس» فراوان است، حفظ انسان از سرما و گرما، زیبایی، علامت شادی یا عزای انسان، پوشاندن زشتی‌ها و عورات مادی انسان،&nbsp;گاه نشان‌گر شغل و علائق او، و ... .</font></span></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; "><font face="Calibri">گاه نیز همین لباس، «لباس مکر و فریب» می‌شود مثل «لباس میش» بر تن «گرگ» و یا «پیراهن عثمان»</font></span></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; "><font face="Calibri">و البته لباس کاربردهای فراوان دیگری نیز دارد؛ کاربردهای مثبت و منفی و... .</font></span></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; "><font face="Calibri">اما غرض از این مقدمات، یاد کردن از لباس دیگری است. لباسی که آن نیز حافظ انسان است حافظ او از<b>«آتش سهمگین دوزخ»</b>&nbsp;لباسی ضدآتش و نسوز، لباسی پوشاننده‌ی عیب‌های غیر مادی، لباسی ارزشمند و زیبا، لباسی به نام&nbsp;<b>«لباس تقوی».</b></font></span></p><br><p dir="rtl" align="center" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><font face="Calibri"><b><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">وَ لِباسُ التَّقْوى‏ ذلِکَ خَیْرٌ</span></b><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; "></span></font></p><br><p dir="rtl" align="center" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><b><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; "><font face="Calibri">«و لباس تقوی، آن، بهترین است.»</font></span></b></p><br><p dir="rtl" align="center" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 9pt; "><font face="Calibri">(سوره مبارکه اعراف آیه 26)</font></span></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; "><font face="Calibri">همان‌گونه که جسم انسان نیازمند لباس و پوشش است، روح او نیز محتاج لباس است؛ لباسی که او را از خطرات مصون دارد؛ لباسی که برای دنیا و آخرت [در صحرای محشر که بسیاری از انسان‌ها عریان و فاقد آنند] مفید باشد. اگر این لباس را نداریم باید حتماً تهیه کنیم.</font></span></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; "><font face="Calibri">&nbsp;و یادمان باشد:</font></span></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; "><font face="Calibri">&nbsp;قیمت این لباس بسیار بالاست، لباسی که برای به دست آوردنش باید «<b>ایمان»</b>&nbsp;داشت؛ و «<b>معرفت»</b>&nbsp;و<b>«تلاش</b>» را توأمان بکار گرفت. &nbsp;و بدانیم:</font></span></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; "><font face="Calibri">&nbsp;این لباس تنها در پرتو&nbsp;<b>آموزه‌های قرآن</b>&nbsp;و عمل به آنها به دست می‌آید و هر روز زیباتر از روز قبل می‌گردد.</font></span></p><div><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; "><font face="Calibri"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 7px; "><div class="postbody" style="width: 535px; overflow-x: hidden; padding-right: 5px; font-size: 9pt; font-family: Tahoma; color: black; padding-top: 1px; padding-bottom: 2px; "><p dir="rtl" align="center" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><b><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; "><font face="Calibri">نشانه‌ها</font></span></b></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; "><font face="Calibri">در زندگی انسان نشانه‌ها کاربرد فراوانی دارند، دود نشانه‌ی آتش است، زردی چهره نشانه بیماری و یا ترس &nbsp;است، درد نیز نشانه است و ... .</font></span></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; "><font face="Calibri">نشانه‌ها، خدمت‌گذارانی صدیق و راست‌گویند.</font></span></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; "><font face="Calibri">&nbsp;اگر انسان «دود» را نبیند یا «بوی آن» را استشمام نکند چه می‌شود؟ اگر انسان «علائم بیماری» را نبیند، چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر تابلوی «خطر» و «پیچ خطرناک» را نبیند ...</font></span></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; "><font face="Calibri">و خلاصه این‌که بدون نشانه‌ها انسان گرفتار خسارت‌هایی گاه جبران ناپذیر می‌شود. حال اگر انسان عملاً این نشانه‌ها را از زندگی خویش بزداید و یا به آنها توجه نکند قطعاً گرفتار تبعات آن خواهد شد.</font></span></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; "><font face="Calibri">یکی از این نشانه‌ها&nbsp;<b>«موی سفید»</b>&nbsp;است، موی سفید نشانگر بالا رفتن سنّ و نزدیکی انسان به «<b>لحظه کوچ</b>» است!</font></span></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; "><font face="Calibri">در دوره کنونی بسیاری از انسان‌ها به بهانه‌ی زیباتر شدن [و در واقع گاه به خاطر فرار از واقعیتی به نام&nbsp;<b>مرگ</b>] اقدام به رنگ‌کردن موهای سفید سر و صورت خود می‌کنند، غافل از آنکه:</font></span></p><br><p dir="rtl" align="center" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><font face="Calibri"><b><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">با پاک کردن یک نشانه، آثار&nbsp;و علت آن از بین نمی‌رود</span></b><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">.</span></font></p><br><p dir="rtl" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; "><font face="Calibri">در روایت است:</font></span></p><br><p dir="rtl" align="center" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><font face="Calibri"><b><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; ">«موی سفید [و پیری]، فرستاده مرگ است»</span></b></font></p><br><p dir="rtl" align="center" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: center; "><b><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; "><font face="Calibri">خود را به غفلت نزنیم.</font></span></b></p><br></div></span></font></span></div><p dir="rtl" align="center" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; margin-left: 0cm; text-align: justify; "><span 2="" nazanin""="" style="font-size: 12pt; "><strong>(برگرفته&nbsp;</strong></span></p></span></strong></span></div></span></span></b></font></span> text/html 2010-08-16T15:39:25+01:00 zrangosh.mihanblog.com حجامت چیست؟ http://zrangosh.mihanblog.com/post/7 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; color: rgb(0, 1, 17); -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; "><div class="title" dir="rtl" style="padding-top: 2px; padding-right: 5px; padding-bottom: 3px; padding-left: 5px; text-align: right; color: rgb(255, 255, 255); background-image: url(http://www.parsiblog.com/View/tempIMGs/sade/p/4/bg-title.jpg); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; font-weight: bold; font-size: 11px; background-position: 100% 0%; background-repeat: repeat no-repeat; ">&nbsp;<a href="http://drahmadzadeh.parsiblog.com/-1164043.htm" id="Note_-1164043" style="color: rgb(153, 102, 0); text-decoration: none; font-size: 11px; ">حجامت چیست ؟</a></div><div class="postbody" dir="rtl" style="width: 520px; overflow-x: hidden; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(236, 234, 216); padding-top: 7px; padding-bottom: 7px; line-height: 1.5em; color: rgb(85, 64, 0); font-family: Tahoma; font-size: 8pt; border-top-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(255, 255, 255); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-right: 5px; "><font color="#ff0080" size="5"><strong><a href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://i40.tinypic.com/2eaj5ua.jpg&amp;imgrefurl=http://giah-pezeshki.com/teb8.htm&amp;usg=__qcHhdx4r0qQOtT0BHPItcuNNroo=&amp;h=183&amp;w=180&amp;sz=25&amp;hl=en&amp;start=94&amp;um=1&amp;tbnid=huhdgSDwA9L5SM:&amp;tbnh=102&amp;tbnw=100&amp;prev=/images%3Fq%3D%25D8%25AD%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AA%26ndsp%3D18%26hl%3Den%26sa%3DN%26start%3D90%26um%3D1" style="color: rgb(153, 102, 0); text-decoration: none; font-size: 11px; "></a><img src="http://api.ning.com/files/XROcFaPW2sFTnPpHqKM0ZU4Hfchu0fzSW6qg*SLsdIxed1-H8fudr1Tgq6jKU0ewlGf1ccvc8*dkVKQALYkvovD43LHym5y9/ba6abe288a1107e0d40cf53cb3082e57.jpg" onload="width=Math.min(width,480);" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "><a href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://api.ning.com/files/XROcFaPW2sFTnPpHqKM0ZU4Hfchu0fzSW6qg*SLsdIxed1-H8fudr1Tgq6jKU0ewlGf1ccvc8*dkVKQALYkvovD43LHym5y9/ba6abe288a1107e0d40cf53cb3082e57.jpg&amp;imgrefurl=http://dailyfa.ning.com/xn/detail/2461884:BlogPost:206574&amp;usg=__8-SoiTK7d3p-etqdqNZyjboz0ZE=&amp;h=453&amp;w=300&amp;sz=22&amp;hl=en&amp;start=18&amp;um=1&amp;tbnid=VbPS5HXqI_LQTM:&amp;tbnh=127&amp;tbnw=84&amp;prev=/images%3Fq%3D%25D8%25AD%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AA%26hl%3Den%26sa%3DX%26um%3D1" style="color: rgb(153, 102, 0); text-decoration: none; font-size: 11px; "></a><img id="Pic" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/145.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="53" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; cursor: pointer; ">حجا<a href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.learn.sooran.com/2009img/Blood_Brush_by_kabocha_small-_007.jpg&amp;imgrefurl=http://www.learn.sooran.com/2009/07/post-133.php&amp;usg=__hJRCEd_YszadwniPx-eWLIFF2vk=&amp;h=267&amp;w=300&amp;sz=24&amp;hl=en&amp;start=58&amp;um=1&amp;tbnid=xiTvsDg-8cfhbM:&amp;tbnh=103&amp;tbnw=116&amp;prev=/images%3Fq%3D%25D8%25AD%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AA%26ndsp%3D18%26hl%3Den%26sa%3DN%26start%3D54%26um%3D1" style="color: rgb(153, 102, 0); text-decoration: none; font-size: 11px; "></a>مت<img id="Pic" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/145.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="53" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; cursor: pointer; "><a href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://api.ning.com/files/XROcFaPW2sFTnPpHqKM0ZU4Hfchu0fzSW6qg*SLsdIxed1-H8fudr1Tgq6jKU0ewlGf1ccvc8*dkVKQALYkvovD43LHym5y9/ba6abe288a1107e0d40cf53cb3082e57.jpg&amp;imgrefurl=http://dailyfa.ning.com/xn/detail/2461884:BlogPost:206574&amp;usg=__8-SoiTK7d3p-etqdqNZyjboz0ZE=&amp;h=453&amp;w=300&amp;sz=22&amp;hl=en&amp;start=18&amp;um=1&amp;tbnid=VbPS5HXqI_LQTM:&amp;tbnh=127&amp;tbnw=84&amp;prev=/images%3Fq%3D%25D8%25AD%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AA%26hl%3Den%26sa%3DX%26um%3D1" style="color: rgb(153, 102, 0); text-decoration: none; font-size: 11px; "></a><a href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.learn.sooran.com/2009img/Blood_Brush_by_kabocha_small-_007.jpg&amp;imgrefurl=http://www.learn.sooran.com/2009/07/post-133.php&amp;usg=__hJRCEd_YszadwniPx-eWLIFF2vk=&amp;h=267&amp;w=300&amp;sz=24&amp;hl=en&amp;start=58&amp;um=1&amp;tbnid=xiTvsDg-8cfhbM:&amp;tbnh=103&amp;tbnw=116&amp;prev=/images%3Fq%3D%25D8%25AD%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AA%26ndsp%3D18%26hl%3Den%26sa%3DN%26start%3D54%26um%3D1" style="color: rgb(153, 102, 0); text-decoration: none; font-size: 11px; "></a></strong><font color="#000040" size="2"><font size="5">&nbsp;</font>روش درمانی است ک<a href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.learn.sooran.com/2009img/Blood_Brush_by_kabocha_small-_007.jpg&amp;imgrefurl=http://www.learn.sooran.com/2009/07/post-133.php&amp;usg=__hJRCEd_YszadwniPx-eWLIFF2vk=&amp;h=267&amp;w=300&amp;sz=24&amp;hl=en&amp;start=58&amp;um=1&amp;tbnid=xiTvsDg-8cfhbM:&amp;tbnh=103&amp;tbnw=116&amp;prev=/images%3Fq%3D%25D8%25AD%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AA%26ndsp%3D18%26hl%3Den%26sa%3DN%26start%3D54%26um%3D1" style="color: rgb(153, 102, 0); text-decoration: none; font-size: 11px; "></a>ه از هزاران سال پیش&nbsp;، حتّی از زمان بهرام گور رواج داشته است . از نظر طب سنّتی ، حجامت روش دفع کننده سموم در بدن می باشد و با انجام حجامت می شود سموم را از بدن خارج کرد . اطّلاعات پیرامون حجامت در جامعه محدود است .</font><font size="2"><font color="#000040">به طور کلی در دانشکده های پزشکی ایران این موضوع تدریس&nbsp;نمی شود ، فقط در برخی از دانشگاه ها ، آمریکا ، انگلیس ، آلمان و چین این موضوع به شکل کلاسیک تدریس می شود&nbsp;</font><font color="#ff0080">.1.</font><font color="#000040">&nbsp;حجامت یک روش درمانی بدون عوارض جانبی است</font><font color="#ff0080">&nbsp;.2.</font><font color="#000040">&nbsp;حجامت برای کلیه سنین کاربرد دارد</font><font color="#ff0080">.3.</font><font color="#000040">حجامت با حدّاقل توان فنّی و تجهیزات اجرایی می تواند بیماری های سخت و مضمن را درمان کند</font><font color="#ff0080">&nbsp;.4.</font><font color="#000040">حجامت هیچ گونه وابستگی فنّی ، عینی و ابزاری به خارج از کشور ندارد</font><font color="#ff0080">.5.</font><font color="#000040">در حجامت فاکتورهای مداخله گر وجود ندارد و یک رفتاری کامل موجب درمان می شود</font><font color="#ff0080">.6.</font><font color="#000040">حجامت چون یک دستور دینی است ، توان جلب تأثیرات روانی(سایکوتیک)در آن بالاست و از این طریق علاوه بر افزایش سطح درمان پذیری ، موجب تقویت فرهنگ و اعتقادات مذهبی و ارتباط انسان به خداوند تبارک و تعالی می شود .</font><font color="#000040">نقش حجامت در تقویت سیستم ایمنی بدن :</font><font color="#000040">یکی از اثرات منحصر به فرد و قوی حجامت پیش گیری از سرماخوردگی های مکرّر و انواع آلرژی است .قسمتی از بدن که حجامت در آنجا انجام می شود ‍، ارتباط بسیار نزدیکی با محلّ تجمّع سیستم لنفویید و غدد لنفاوی دارد .در صورت نفوذ میکروب ها&nbsp; و هر گونه آنتی ژن ‍، سلول های ایمنی موجود در غدد لنفاوی به صورت بسیار قوی و شدید با عامل مهاجم به نود پرداخته ، آن را مغلوب می کند .بنابراین وجود&nbsp;</font><font color="#000040">غنی ترین و قوی ترین سیستم لنفاوی در کنار مواضع حجامت باعث می شود&nbsp; که احتمال ابتلا&nbsp; به عفونت و غلبه میکروب بر بدن از طریق موضع حجامت در حدّ صفر باشد و برعکس تحریک سیستم ایمنی بوسیله ی حجامت باعث تقویت این سیستم حیاتی شود . در طب رایج نه تنها هیچ روشی برای تقویت سیستم ایمنی بدن وجود ندارد ، بلکه بسیاری از درمانهای موجود ازجمله تجویز داروهای کورتونی باعث&nbsp;تضعیف&nbsp;</font><font color="#000040">عملکرد آن می شود<font size="5">.</font></font><font color="#000040"><font color="#ff0080" size="5">*</font>حجامت در درمان&nbsp;چه&nbsp;بیماری هایی به کار می رود ؟</font><font color="#000040">افزایش کلسترول و تری گلیسیرید ‍‍، دیابت غیر وابسته به انسولین ، اوره بالا ، فشارخون بالا و فشارخون پایین ، غلظت&nbsp;خون بالا&nbsp;، سرماخوردگی مکرّر،&nbsp;آنمی (کم خونی )، سرخجه ،آبله مرغان ، سرخک&nbsp;، زونا&nbsp;،ایکتر فیزیولوژیک نوزادان ،&nbsp;پروستاتیت&nbsp;،دیسمنوره ، الیگومنوره ،</font><font color="#000040">امنوره ، هیپومنوره ،هیرسوتیسم (پرمویی)، برخی از انواع ناباروری&nbsp;زنان ، کیست تخمدان ، فیبروم رحمی ،&nbsp;ویار حاملگی ، مسمومیت&nbsp;غذایی</font><font color="#000040">و دارویی ، سردردمیگرنی ، تصلب&nbsp;شرایین ، اعتیاد به مواد مخدّر ، هیپر تیروئدی ،هیپو&nbsp;تیروئیدی ، هموروئید ،افسردگی ، سنگینی سر ، اسپاسم عضلانی ، کاهش رشد و کوتاهی قد ،لاغری، واریس ، کمردرد ، ارتروز ها ، آکنه و بثورات پوستی ، کهیر ، آفت دهان ، ریزش مو ،گرگرفتن بدن ،اپیستاکسی مکرّر.</font><font color="#000040">بلی آثار و نتایج و فواید حجامت در نوزادان و اطفال و نو جوانان فراوان است که به برخی از آنان اشاره می شود .</font><font color="#000040">1.افزایش قد و وزن وجهش رشد اطفال</font><font color="#000040">2. افزایش اشتها&nbsp;</font><font color="#000040">3.افزایش مقاومت اطفال نسبت به بیماری ها و کاهش سرماخوردگی ها و بیمار های عفونی پس ازحجامت&nbsp;</font><font color="#000040">.اختلالات رفتاری و ناهنجاری های عصبی کودکان.</font><font color="#000040">پیش از 43 نوع بیماری اختصاصی در اطفال با حجامت قابل درمان است و نیز حجامت تأثیر ویژه ای در شادابی پوست&nbsp;و مو و افزایش هوش</font><font color="#000040">و حافظه اطفال و نوجوانان دارد&nbsp;</font><font color="#80ff00">.امام رضا علیه السلام: امام رضا علیه السلام برای حجامت دعای خاصی ذکر فرموده اند:این مطلب اهمیت همراهی درمان روحی و دعا درمانی با درمانهای جسمی در طب اسلامی را اثبات میکند.متن دعا چنین است:(وقتی خواستی حجامت کنی&nbsp; چهار زانو جلوی حمام بنشین و بگو&nbsp;: اعوذ بالله الکریم فی حجامتی من العین فی الدّم و من کلّ سوء&nbsp;و الا علال والاستقام و الاوجاع&nbsp;و الامراض و اسئلک العافیه والمعافاه و شّفاء من کلِّ داء.)(بحار ، ج 62 ص117)(یعنی: در حجامت خود به خداوند کریم پناه می برم از خونریزی و از هر ناراحتی ، علت ، سختی و درد و مرضی و (خداوندا) از تو عافیت واسباب عافیت و شفای از هر بیماری را طلب می کنم.)<img id="Pic" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/145.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="53" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; cursor: pointer; "><img id="Pic" onclick="Click_Emo()" src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/185.gif" onload="width=Math.min(width,480);" width="15" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; cursor: pointer; "><a href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.iranianmedicine.ir/UserFiles/Image/IranianMedicineClinic/kidCupping03.jpg&amp;imgrefurl=http://mahmood30147.persianblog.ir/post/123&amp;usg=__o_BLdV3YnZz6CPMEpG0x6hy1I4s=&amp;h=400&amp;w=300&amp;sz=14&amp;hl=en&amp;start=3&amp;um=1&amp;tbnid=hbMGCyQ8o_oFfM:&amp;tbnh=124&amp;tbnw=93&amp;prev=/images%3Fq%3D%25D8%25AD%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AA%26hl%3Den%26sa%3DX%26um%3D1" style="color: rgb(153, 102, 0); text-decoration: none; font-size: 11px; "></a><a href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/1383/830428/world/011145.jpg&amp;imgrefurl=http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/1383/830428/world/world.htm&amp;usg=__pg4utrBGu0gMwj2648VKjadC3vc=&amp;h=266&amp;w=200&amp;sz=8&amp;hl=en&amp;start=9&amp;um=1&amp;tbnid=iOGfYSjaBHQ6LM:&amp;tbnh=113&amp;tbnw=85&amp;prev=/images%3Fq%3D%25D8%25AD%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AA%26hl%3Den%26sa%3DX%26um%3D1" style="color: rgb(153, 102, 0); text-decoration: none; font-size: 11px; "></a><a href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://img.tebyan.net/big/1385/03/1742061232742123513425218058409082113222.jpg&amp;imgrefurl=http://www.tebyan.net/nutrition_health/islam_health/islamic_medicine/2006/6/12/18020.html&amp;usg=__DPp4q87hY21Z3q2Spr0V3hv_Fhs=&amp;h=223&amp;w=217&amp;sz=7&amp;hl=en&amp;start=5&amp;um=1&amp;tbnid=3DXz6WTIRMQO0M:&amp;tbnh=107&amp;tbnw=104&amp;prev=/images%3Fq%3D%25D8%25AD%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AA%26hl%3Den%26sa%3DX%26um%3D1" style="color: rgb(153, 102, 0); text-decoration: none; font-size: 11px; "></a><a href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.elib.hbi.ir/persian/JORJANI_KHOFE_ALAEI_EBOOK/JORJANI_KHOFEALAEI3_files/image023.jpg&amp;imgrefurl=http://www.daneshju.ir/forum/f706/t60733.html&amp;usg=__m54Uq8ZJG4vAP1HOJiMPYMXWhjc=&amp;h=170&amp;w=250&amp;sz=4&amp;hl=en&amp;start=6&amp;um=1&amp;tbnid=z7BnmB5TcyXEXM:&amp;tbnh=75&amp;tbnw=111&amp;prev=/images%3Fq%3D%25D8%25AD%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AA%26hl%3Den%26sa%3DX%26um%3D1" style="color: rgb(153, 102, 0); text-decoration: none; font-size: 11px; "></a><a href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.learn.sooran.com/2009img/Blood_Brush_by_kabocha_small-_007.jpg&amp;imgrefurl=http://www.learn.sooran.com/2009/07/post-133.php&amp;usg=__hJRCEd_YszadwniPx-eWLIFF2vk=&amp;h=267&amp;w=300&amp;sz=24&amp;hl=en&amp;start=58&amp;um=1&amp;tbnid=xiTvsDg-8cfhbM:&amp;tbnh=103&amp;tbnw=116&amp;prev=/images%3Fq%3D%25D8%25AD%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AA%26ndsp%3D18%26hl%3Den%26sa%3DN%26start%3D54%26um%3D1" style="color: rgb(153, 102, 0); text-decoration: none; font-size: 11px; "></a><a href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://img.tebyan.net/big/1385/12/1511328617254131101122471398720521012411851.jpg&amp;imgrefurl=http://www.tebyan.net/nutrition_health/islam_health/islamic_medicine/2007/2/20/32859.html&amp;usg=__FNyS9WrKFpYVhuHwKFK-Z9TtEyk=&amp;h=210&amp;w=180&amp;sz=4&amp;hl=en&amp;start=4&amp;um=1&amp;tbnid=0me952rFNBgwXM:&amp;tbnh=106&amp;tbnw=91&amp;prev=/images%3Fq%3D%25D8%25AD%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AA%26hl%3Den%26sa%3DX%26um%3D1" style="color: rgb(153, 102, 0); text-decoration: none; font-size: 11px; "></a><a href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.parsiteb.com/images/small/hejamat.jpg&amp;imgrefurl=http://www.parsiteb.com/news.php%3Faction%3DgoToGroupAllView%26groupId%3D74&amp;usg=__Wp_8Bh0GxzaFtXb1oA3LkUMPKeU=&amp;h=122&amp;w=105&amp;sz=10&amp;hl=en&amp;start=26&amp;um=1&amp;tbnid=pOnrFrWruPtDrM:&amp;tbnh=89&amp;tbnw=77&amp;prev=/images%3Fq%3D%25D8%25AD%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AA%26ndsp%3D18%26hl%3Den%26sa%3DN%26start%3D18%26um%3D1" style="color: rgb(153, 102, 0); text-decoration: none; font-size: 11px; "></a><a href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.dimaggio.org/images/Thinktank/Applying%2520jars.jpg&amp;imgrefurl=http://ram.parsiblog.com/-276556.htm&amp;usg=__AixC1cqFzSHXOccuhpfWpI2WWmc=&amp;h=360&amp;w=480&amp;sz=145&amp;hl=en&amp;start=1&amp;um=1&amp;tbnid=Hk-RiMsILwdqyM:&amp;tbnh=97&amp;tbnw=129&amp;prev=/images%3Fq%3D%25D8%25AD%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AA%26ndsp%3D18%26hl%3Den%26sa%3DN%26um%3D1" style="color: rgb(153, 102, 0); text-decoration: none; font-size: 11px; "></a><a href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.niazerooz.com/Im/O/88/0120/L6337489673200.jpg&amp;imgrefurl=http://www.niazerooz.com/Details/149261&amp;usg=__ZBE-xt13W3pW3B9erXQ5Ma1Fqyg=&amp;h=148&amp;w=152&amp;sz=5&amp;hl=en&amp;start=63&amp;um=1&amp;tbnid=vz8qFVIKCaLPgM:&amp;tbnh=93&amp;tbnw=96&amp;prev=/images%3Fq%3D%25D8%25AD%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AA%26ndsp%3D18%26hl%3Den%26sa%3DN%26start%3D54%26um%3D1" style="color: rgb(153, 102, 0); text-decoration: none; font-size: 11px; "></a><a href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://img.tebyan.net/big/1385/11/14546191371811517818915825519919075214218145.jpg&amp;imgrefurl=http://www.tebyan.net/Index.aspx%3Fpid%3D31783&amp;usg=__N8aHvN6q3Wbq8K_Nv2UxPAOaekI=&amp;h=210&amp;w=180&amp;sz=5&amp;hl=en&amp;start=59&amp;um=1&amp;tbnid=XejKs5IeT41LyM:&amp;tbnh=106&amp;tbnw=91&amp;prev=/images%3Fq%3D%25D8%25AD%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AA%26ndsp%3D18%26hl%3Den%26sa%3DN%26start%3D54%26um%3D1" style="color: rgb(153, 102, 0); text-decoration: none; font-size: 11px; "></a><a href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.rbmsport.com/uploads/robimax_hejamat_7904.gif&amp;imgrefurl=http://www.rbmsport.com/index.aspx%3Fsiteid%3D1%26pageid%3D170%26newsview%3D13110&amp;usg=__n7Pc-fM7UbK6bTqfmpwO2_qCps0=&amp;h=150&amp;w=160&amp;sz=19&amp;hl=en&amp;start=70&amp;um=1&amp;tbnid=sY6Ba_26z0kDFM:&amp;tbnh=92&amp;tbnw=98&amp;prev=/images%3Fq%3D%25D8%25AD%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AA%26ndsp%3D18%26hl%3Den%26sa%3DN%26start%3D54%26um%3D1" style="color: rgb(153, 102, 0); text-decoration: none; font-size: 11px; "></a><a href="http://images.google.com/imgres?imgurl=http://zanjan.isna.ir/images/22053_3774_24.jpg&amp;imgrefurl=http://zanjan.isna.ir/mainnews.php%3FID%3Dnews-22053&amp;usg=__IT6NnNUSZwt1oVeKugl90V9hjDo=&amp;h=425&amp;w=567&amp;sz=113&amp;hl=en&amp;start=80&amp;um=1&amp;tbnid=hiAtXRyxiYQ_SM:&amp;tbnh=100&amp;tbnw=134&amp;prev=/images%3Fq%3D%25D8%25AD%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AA%26ndsp%3D18%26hl%3Den%26sa%3DN%26start%3D72%26um%3D1" style="color: rgb(153, 102, 0); text-decoration: none; font-size: 11px; "></a><img src="http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/1383/830428/world/011145.jpg" onload="width=Math.min(width,480);" width="200" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "></font></font></font></p></div></span> text/html 2010-08-16T15:26:14+01:00 zrangosh.mihanblog.com فرزند آینده پسر می خواهید یا دختر؟ http://zrangosh.mihanblog.com/post/6 <div><br></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, 'times new roman', sans-serif; font-size: 6px; color: rgb(218, 190, 148); "><div class="date" align="left" style="font-weight: bold; font-size: 8pt; color: rgb(232, 214, 187); font-family: Tahoma, 'times new roman', sans-serif; ">چهارشنبه 8/7/1388&nbsp;::&nbsp; ساعت 4:17 عصر</div><div class="posts1" align="right" style="font-size: 13pt; color: rgb(218, 190, 148); line-height: 15px; font-family: Tahoma, 'times new roman', sans-serif; "><span style="font-size: 15pt; font-family: Webdings; ">3</span><a id="Note_1187596" href="http://drahmadzadeh.parsiblog.com/1187596.htm" style="font-size: 12px; font-family: Tahoma, 'times new roman', sans-serif; text-decoration: none; color: rgb(70, 70, 69); ">فرزندآینده پسرمی خواهید،یادختر</a></div><div class="posts" style="font-weight: bold; font-size: 8pt; overflow-x: hidden; width: 490px; color: rgb(218, 190, 148); line-height: 10px; font-family: Tahoma, 'times new roman', sans-serif; "><p align="center"><span style="font-size: x-small; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; "><span style="font-size: x-small; "><font color="#00ffff" size="5"><strong><img id="Pic" onclick="Click_Emo()" src="file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3/Desktop/%D8%B9%DA%A9%D8%B3/%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A2%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%8A%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%8C%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%20-%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_files/264.gif" style="cursor: pointer; ">فرزندآینده پسرمی خواهیدیادختر<img id="Pic" onclick="Click_Emo()" src="file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3/Desktop/%D8%B9%DA%A9%D8%B3/%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A2%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%8A%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%8C%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%20-%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_files/264.gif" style="cursor: pointer; "></strong></font></span></span></p><br><p align="center">&nbsp;</p><br><p align="center"><span style="font-size: x-small; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; "><span style="font-size: x-small; "><img src="file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3/Desktop/%D8%B9%DA%A9%D8%B3/%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A2%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%8A%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%8C%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%20-%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_files/4lf7ekj.jpg"></span></span></p><br><p align="right"><span style="font-size: x-small; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; "><strong><font color="#400040"><span style="font-size: x-small; ">روش تغذیه ای<br>در این روش از طب سنتی قدیم و روشهای علمی جدید استفاده می شود بر اساس طب قدیم خوردن بعضی از غذا ها مانند کاهو، توت فرنگی ، خرملا، هل، زعفران ... درهنگام بار دار شدن به پسر شدن و مصرف ماست، ترشی، تخم مرغ... به دختر شدن جنین منجر می شود.&nbsp;<br>همچنین بر اساس تحقیقات انجام شده ، ثابت شده است که تغییر در غلظت بعضی از املاح خون باعث کمک به تعیین جنسیت می شود به این شکل که افزایش سدیم و پتاسیم و کاهش کلسیم و منیزیم بدن برای افرادی که خواهان پسر هستند و عکس آن برای دختر شدن جنین کمک کننده است البته باید حداقل به مدت ? تا ? هفته انجام شود تا کارساز باشد البته این رژیم حتما باید زیر نظر پزشک و مراقبتهای خاص و با مقادیر معین انجام شود و انجام خودسرانه آن به هیچ وجه توصیه نمی شود</span></font></strong></span></p><br><p align="right"><span style="font-size: x-small; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; "><strong><font color="#400040"><span style="font-size: x-small; ">زمان بندی مقاربت&nbsp;<br>برای استفاده از روش زمان بندی کافی است نگاهی به خصوصیات تخمک (X) و دو نوع اسپرم حاوی کروموزومهای X Y در آقایان بیندازیم&nbsp;<br>می دانیم که خانمها هر ماه در اواسط سیکل خود یک یا چند تخمک که از نظر جنسی فقط X هستنذد تولید می کنند و در مقابل آقایان دارای دو نوع اسپرم X Y هستند در واقع این مرد است که جنسیت سلول تخم را تعیین می کند به شکلی که اگر تخمک X با اسپرمY لقاح یابد سلول تخم مونث شده و اگر تخمکX با اسپرم Y لقاح یابد سلول تخم مذکر می شود.تخمک یک شلول درشت است که حدود ?.? میلی متر قطر دارد و با چشم غیر مسلح هم قابل مشاهده می باشد .حرکت آن بسیار کم و سنگین است و در حدود ?? ساعت می تواند در شرایط رحم زنده بماند . آقایان دارای دو نوع اسپرم هستند اسپرمی که حاوی کروموزوم X است و اسپرمی که حاوی کروموزوم Y است اسپرمX دارای سر بیضی بوده درشت تر و سنگین تر و با حرکت کمتری نسبت به اسپرم Y است و طول عمر آن بیشتر است . اسپرم Y کوچکتر ، فرزتر و با سرعت بیشتری می باشد و دارای دم بلندتری است سر آن نیز گرد است ولی طول عمر آن کوتاه تر است و بسیار کم جان تر و ضعیفتر است . در واقع تفاوت این دو نوع اسپرم است که پایه و اساس انتخاب جنسیت را تشکیل می دهد و تمام روشهای انتخاب جنسیت در دنیامبتنی بر این تفاوتها می باشد. یک نکته مهم این است که اگر چه اسپرمهای Y کم جانتر و دارای عمر کوتاه تری هستند ولی تعداد اسپرمهای این نوع بسیار بیشتر از اسپرمهایX است و این جبران کننده نقطه ضعف آنهاست . و موجب یکسان شدن تعداد موالید دختر و پسر می شود. اسپرمهایY نسبت به محیط اسیدی بسیار حساس هستند و سریعا در این محیطها از بین می روند و در مقابل اسپرمهایX در این محیطها مقاومت بیشتری دارند و به این علت در تعیین جنسیت از شستشوهای اسیدی یا قلیایی استفاده می شود.&nbsp;<br>طبق مطالب فوق یکی از مهمترین نکات در تعیین جنسیت ، تعیین زمان تخمک گذاری می باشد و اگر مقاربت در حوالی زمان تخمک گذاری صورت گیرد ، پسر بدنیا خواهد آمد چرا که در زمان تخمک گذاری ترشحات دهانه رحم از همیشه قلیایی تر و رقیق تر است و ارتجاع پذیر تر است و حرکت اسپرمهایY را بسیار سهل و آسان می کنداما اگر مقاربت ? تا ? روز بعد یا قبل از تخمک گذاری اتفاق بیفتد شانس پسر شدن بشدت کاهش می یابد و احتمال دختر زیاد می شود .&nbsp;<br>یکی دیگر از مواردی که در انتخاب جنسیت می توان از آن بهره جست ارگاسم زن در هنگام مقاربت است . می دانیم که در هنگام ارگاسم زنانه ترشحات با PH قلیایی از دهانه واژن ترشح می شود که همزمان با انقباضات عضلات واژن باعث بالا راندن اسپرمهای پسر و کمک به حرکت ان اسپرمها به سمت رحم می شود و این مورد به زوجهای خواهان فرزند پسر پیشنهاد می شود.</span></font></strong></span></p><br><p align="right"><span style="font-size: x-small; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; "><strong><font color="#400040"><span style="font-size: x-small; ">تعداد اسپرمها<br>در زوجهایی که ? یا بیش از ? فرزند دختر دارند و خواهان پسر می باشند مرد باید یک آزمایش شمارش اسپرمی بدهد چرا که اگر تعداد اسپرمهای مرد در یک سی سی کمتر از ?? میلیون باشد احتمال دختر دار شدن ??? و اگر زیر ? میلیون باشد این احتمال ???? خواهد بود. کلا هر اتفاقی که باعث افزایش اسپرمها شود به نفع پسر شدن است و برعکس به نفع دختر شدن.</span></font></strong></span></p><br><p align="right"><span style="font-size: x-small; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; "><strong><font color="#400040"><span style="font-size: x-small; ">ماههای سال<br>از روشهای دیگر در تعیین جنسیت استفاده می شود با استفاده از جداولی ، سن مادر را با حاملگی در نظر می گیرند و بر این اساس مشخص می شود که بارداری در هر ماه که اتفاق بیفتد احتمال کدام فرزند بیشتر است . مثلا مادری ?? ساله اگر در ماه اردیبهشت باردار شود جنین حاصله دختر خواهد بود</span></font></strong></span></p><br><p align="right"><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma; "><span style="font-size: x-small; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><strong><font color="#400040">اگر تمام موارد در بالا بطور همزمان و زیر نظر فرد مجرب در تعیین جنسیت و به درستی انجام شود می توان بین ??? تا ??? به حصول نتیجه مطلوب امیدوار بودالبته تعیین زمان تخمک گذاری مهمترین مورد است و تجربه و دقت زیادی را طلب می کند. چون حتی اگر ?? ساعت در تعیین زمان اشتباه کنیم نتیجه متفاوت خواهد بودو در ضمن تمام این روشها باید از حدود ? ماه قبل از بارداری انجام شود خصوصا روشهای تغذیه ای از ?.? ماه قبل از بارداری باید شروع شود. بدون شک حتی اگر یک روز از لقاح گذشته باشدجنسیت جنین مشخص است و نمی توان آن را تغییر داد . و اگر قرار است تعیین جنسیتی انجام شود حتما باید قبل از بارداری باشد.</font></strong></span></span></span></p><div><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma; "><span style="font-size: x-small; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><strong><font color="#400040"><br></font></strong></span></span></span></div></div></span></div>